Skip to content
printicon
Show report in:

UMINF 20.06

Den vetenskapliga tryggheten - två studier

I artikeln presenteras ett ramverk för att klassificera nivån av komplexitet i studentuppsatser med hjälp av SOLO-taxonomin och som fokuserar på operationalisering, diskussion och bruket av litteratur i examensarbeten. Vi presenterar även två studier där ramverket tillämpats. Den första studien är utförd på kandidatuppsatser och den andra på masteruppsatser inom en civilingenjörsutbildning. Studierna visar att insatser i att höja nivån av vetenskaplig ansats i dessa fall haft effekt och att tillämpningen av ramverket kan ge värdefulla insikter om systematiska kvalitetsbrister.

Keywords

No keywords specified

Authors

Pedher Johansson and Marie Nordström

Back Edit this report
Entry responsible: Marie Nordstrom

Page Responsible: Frank Drewes
2024-05-24