Skip to content
printicon
Show report in:

UMINF 08.02

Lärstil och Undervisningsstil - Finns det något samband?

I denna rapport beskrivs en empirisk studie för att undersöka om det går att fastställa ett samband mellan en lärares personliga lärstil och hans/hennes undervisningsstil. Lärstilsanalys innebär en kartläggning av preferens för miljöbetingad prestationsförmåga. Den individuella lärstilen fastställs med hjälp av det etablerade lärstilsanalysverktyget PEPS (Productivity Environmental Preference Survey). PEPS.en visar under vilka betingelser individen har de bästa förutsättningarna att lära sig något nytt och svårt. För att kartlägga undervisningsstilen används Grasha-Riechmann.s Teaching Style Survey. Populationen i studien är 7 lärare som utvecklat och undervisat på kurser i objektorienterad problemlösning och programmering vid institutionen för Datavetenskap, Umeå Universitet.

Keywords

No keywords specified

Authors

Marie Nordström

Back Edit this report
Entry responsible: Marie Nordstrom

Page Responsible: Frank Drewes
2024-06-17