Emergenta system 5p (TDBC37)

2006-10-31 - 2007-01-08
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Resultat
billing I120828 billing G061120 jonny I091020 billing G061207 jonny I090928 billing G070112 jonny G070123 jonny
bio02dmn G061106 billing G061114 billing G061120 billing G070109 billing G061207 jonny G070118 jonny G070125 jonny G20070125
c01don G061106 billing G061116 billing G061122 billing G061214 billing G061213 jonny G070112 jonny G070112 jonny G20070112
c01jnm G061106 billing G061114 billing G061217 billing G070105 billing G061213 jonny G070112 jonny G070112 jonny G20070112
c02ehk G061113 billing G061117 billing G061212 billing G061127 billing G061211 jonny G070202 jonny G070307 jonny G20070307
c03bsd G061106 billing G061116 billing G061128 billing G061128 billing G061211 jonny G070115 jonny G070130 jonny G20070130
c03eet G061106 billing G061115 billing G061121 billing G061204 billing G061212 jonny G070112 jonny G070123 jonny G20070123
c03hkk G061106 billing G061116 billing G061128 billing G061128 billing G061211 jonny G070115 jonny G070130 jonny G20070130
c03htn G061106 billing G061114 billing G061120 billing G061205 billing G061207 jonny G070115 jonny G070125 jonny G20070125
c03kcn G061106 billing G061120 billing G061129 billing G070305 billing G061211 jonny G070115 jonny G070130 jonny G20070305
c03psn G061106 billing G061120 billing G061129 billing G070305 billing G061211 jonny G070115 jonny G070130 jonny G20070305
c03tvn G061106 billing G061114 billing G061120 billing G061205 billing G061207 jonny G070115 jonny G070125 jonny G20070125
c99shm G061106 billing
dit02dfl G061106 billing G061121 billing G061214 billing G061214 billing G061218 jonny G070123 jonny G070123 jonny G20070123
dit02fjs G061106 billing G061114 billing G061120 billing G070109 billing G061207 jonny G070118 jonny G070125 jonny G20070125
dit02lsg G061106 billing G061212 billing G061117 billing G061204 billing G061206 jonny G070111 jonny G070228 jonny G20070228
dit02ngg G061106 billing G061110 billing G061215 billing G061128 billing G061211 jonny G070123 jonny G070125 jonny G20070125
dit02nsn G061106 billing G061121 billing G061214 billing G061214 billing G061218 jonny G070123 jonny G070123 jonny G20070123
dit02pon G061106 billing G061110 billing G061215 billing G061128 billing G061211 jonny G070123 jonny G070125 jonny G20070125
dit03amn G061106 billing G061110 billing G061121 billing G061128 billing G061211 jonny G070202 jonny G070307 jonny G20070307
dit03cdn G061106 billing G061110 billing G061211 billing G061211 billing G061207 jonny G070112 jonny G070125 jonny G20070125
dit03dkl G061106 billing G061128 billing G061120 billing G061128 billing G061211 jonny G070115 jonny G070307 jonny G20070307
dit03gln G061106 billing G061113 billing G061120 billing G061128 billing G061207 jonny G070112 jonny G070125 jonny G20070125
dit03hou G061106 billing G070108 billing G061117 billing G061216 billing G061213 jonny G070118 jonny G070125 jonny G20070125
dit03jbm G061106 billing G061128 billing G061120 billing G061128 billing G061211 jonny G070115 jonny G070206 jonny G20070206
dit03men G061106 billing G061212 billing G061117 billing G061204 billing G061206 jonny G070111 jonny G070228 jonny G20070228
dit03min G061106 billing G061110 billing G061211 billing G061211 billing G061207 jonny G070112 jonny G070125 jonny G20070125
dit03mln G061106 billing G070108 billing G061117 billing G061216 billing G061213 jonny G070118 jonny G070125 jonny G20070125
dit03mwg G061113 billing G061117 billing G061212 billing G061127 billing G061211 jonny G070202 jonny G070307 jonny G20070307
dit03nkr G061106 billing G061113 billing G061120 billing G061128 billing G061207 jonny G070112 jonny G070125 jonny G20070125
dit03pen G061128 billing G061128 billing G061128 billing G061212 billing G061211 jonny G070115 jonny G070206 jonny G20070206
dit03rah G061108 billing G061116 billing G061128 billing G061128 billing G061207 jonny G070118 jonny G070215 jonny G20070215
dit03snd G061106 billing G061110 billing G061121 billing G061128 billing G061211 jonny G070202 jonny G070307 jonny G20070307
dit03thm G061211 jonny G061114 billing G061123 billing G061207 billing G061211 jonny G070123 jonny G070125 jonny G20070125
dit04mkn G061106 billing G061110 billing G061120 billing G061128 billing G061220 jonny G070111 jonny G070111 jonny G20070111
dit04mss G061106 billing G061110 billing G061120 billing G061128 billing G061220 jonny G070111 jonny G070111 jonny G20070111
emanuel G061106 billing G061115 billing G061121 billing G061204 billing G061212 jonny G070112 jonny G070123 jonny G20070123
ens01dlm G061106 billing G061116 billing G061128 billing G061128 billing G061207 jonny G070118 jonny G070215 jonny G20070215
ens02jbg G061106 billing G061114 billing G061123 billing G061207 billing G061211 jonny G070123 jonny G070125 jonny G20070125
ens05rhg G061106 billing G061113 billing G061128 billing G061212 billing G061211 jonny G070115 jonny G070206 jonny G20070206
kv01pax G061128 billing G061128 billing G061128 billing G061212 billing G061211 jonny G070115 jonny G070206 jonny G20070206
nilsh G061106 billing G061116 billing G061122 billing G061214 billing G061213 jonny G070112 jonny G070112 jonny G20070112
schlyter G061107 billing G061110 billing G061117 billing G061127 billing G061207 jonny G070111 jonny G070111 jonny G20070111
tommy G061107 billing G061110 billing G061117 billing G061127 billing G061207 jonny G070111 jonny G070111 jonny G20070111
G43/97.73 %43/100.00 %42/97.67 %43/100.00 %42/97.67 %43/100.00 %43/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I1/2.27 %0/0.00 %1/2.33 %0/0.00 %1/2.33 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt44 st 43 st 43 st 43 st 43 st 43 st 43 st 42 st (97.67 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
billing: Erik Billing
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson