Datorgrafik och visualisering 5p (TDBC07)

2006-10-30 - 2007-01-12
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
aron G061117 p-a (3p)
c01bsn G061121 p-a (3p) G070111 p-a (0p) G070111 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G070111 p-a (0.5p) G20070117(3.5p)
c02las G061121 p-a (2p) G061208 p-a (0p) O070111 p-a (0p) G061208 p-a (0p) R070117 p-a (0p)
c03ctm G061121 p-a (2p) G061206 p-a (0p) G070111 p-a (0p) G061206 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G20070117(2p)
c03dsd G061117 p-a (3p) G061206 p-a (0p) G070111 p-a (0p) G061206 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G20070117(3p)
c03dwn G061206 p-a (0p) G061206 p-a (0p) G070118 p-a (0p) R070117 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G20070118(0p)
c03eet G061124 p-a (3p) G061206 p-a (4p) G070111 p-a (5p) G061206 p-a (0.5p) G070111 p-a (0.5p) G20070111(13p)
c03enr G061117 p-a (2p) O061207 p-a (0p) O070111 p-a (0p)
c03jsg G070119 p-a (0p) G070124 p-a (0p) G070124 p-a (0p) R070124 p-a (0p) G070124 p-a (0p) G20070124(0p)
c03mgn G061124 p-a (3p) G061206 p-a (3.5p) G070124 p-a (0p) G061206 p-a (0.5p) G070124 p-a (0p) G20070124(7p)
c03mnd G061121 p-a (3p) G061206 p-a (2.5p) G070118 p-a (0p) G061206 p-a (0.5p) R070117 p-a (0p) G20070118(6p)
c03ong G061121 p-a (2p) G061208 p-a (0p) G070119 p-a (0p) G061206 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G20070119(2p)
c03rjn G061201 p-a (2p) G061206 p-a (0p) G070123 p-a (0p) G061206 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G20070123(2p)
c04ahn G061201 p-a (2p) G061206 p-a (0p) G070111 p-a (1p) G061206 p-a (0p) G070111 p-a (0.5p) G20070111(3.5p)
c99jrd G070111 p-a (0p) O070111 p-a (0p)
dit01mlm G061206 p-a (0p) O070131 p-a (0p) O070131 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G070111 p-a (0p)
dit03jbm G061121 p-a (2p) G061206 p-a (0p) G070111 p-a (0p) G061206 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G20070117(2p)
dit03pen G061121 p-a (2p) G061206 p-a (1p) G070111 p-a (0p) G061206 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G20070117(3p)
dv02nel R070123 p-a (0p) R070131 p-a (0p) G070131 p-a (0p) R070123 p-a (0p) R070123 p-a (0p) G20070131(0p)
dv06jes G061212 p-a (1p) G070123 p-a (0p) G070111 p-a (0p) G061206 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G20070123(1p)
dva00jpn G061117 p-a (2p) G061206 p-a (0p)
emanuel G061117 p-a (3p) G061207 p-a (4p) G070111 p-a (3.5p) G061206 p-a (0.5p) G070111 p-a (1.5p) G20070111(12.5p)
ens03gza O061124 p-a (0p) O061206 p-a (0p)
ens03mkc G070111 p-a (0p) G070111 p-a (0p) R070124 p-a (0p) G070124 p-a (0p)
ens03sbr G061121 p-a (3p) G061206 p-a (3p) G070111 p-a (2p) G061206 p-a (1.5p) G070111 p-a (1p) G20070111(10.5p)
ens04ter G061117 p-a (2p) G061219 p-a (0p) G070111 p-a (1p) R070117 p-a (0p) G070111 p-a (2p) G20070117(5p)
ens06fkg G061201 p-a (1p) G061207 p-a (1p) G070111 p-a (0p) G061207 p-a (1p) R070117 p-a (0p) G20070117(3p)
ens06hag G061117 p-a (2p) G061206 p-a (5p) G070124 p-a (0p) G061206 p-a (2p) G070124 p-a (0p) G20070124(9p)
johanw G061117 p-a (2.5p) G061206 p-a (5p) G070111 p-a (0p) G061206 p-a (0.5p) R070117 p-a (0p) G20070117(8p)
kjellw G061117 p-a (3p) G061215 p-a (1.5p) G070111 p-a (0p) G061206 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G20070117(4.5p)
tfy02cvn G070410 pedher (0p) G070410 pedher (0p) G070111 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G070111 p-a (0.5p) G20070410(0.5p)
tfy03csr G061121 p-a (3p) G061206 p-a (3p) G070111 p-a (2p) G061206 p-a (1p) G070111 p-a (1p) G20070111(10p)
tm02ahd O061121 p-a (0p) O070111 p-a (0p) O070111 p-a (0p) R070117 p-a (0p) G070111 p-a (0p)
zao G061124 p-a (3p) G061206 p-a (2p) G070111 p-a (5p) G061206 p-a (0.5p) G070111 p-a (1p) G20070111(11.5p)
G31/91.18 %27/81.82 %25/86.21 %20/68.97 %15/51.72 %
O2/5.88 %5/15.15 %4/13.79 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/2.94 %1/3.03 %0/0.00 %9/31.03 %14/48.28 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt34 st 33 st 29 st 29 st 29 st 25 st (86.21 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
p-a: Per Anders Bäckström
Kursansvarig
pedher: Pedher Johansson