Människa-dator-interaktion, ID 3p (TDBB26)

2006-10-06 - 2006-11-10
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c05aan G061027 larsson
c05ang G061027 larsson
c05ben G061027 larsson
c05dmy G061027 larsson
c05ejn G061027 larsson
c05ekn G061027 larsson
c05esm G061027 larsson
c05fam G061027 larsson
c05gvn G061027 larsson
c05hed G061027 larsson
c05hma G061027 larsson
c05jgn G061027 larsson
c05jsg G061027 larsson
c05kad G061027 larsson
c05mgv G061027 larsson
c05mro G061027 larsson
c05msn G061027 larsson
c05nbn G061027 larsson
c05pan G061027 larsson
c05pbn G061027 larsson
c05plg G061027 larsson
c05psl G061027 larsson
c05rvi G061027 larsson
c05snn G061027 larsson
c05stm G061027 larsson
c05tkt G061027 larsson
c06shd G061027 larsson
dv05dse G061027 larsson
dv05lnm G061027 larsson
dv05mon G061027 larsson
joelc G061027 larsson
linusj G061027 larsson
mollevik G061027 larsson
oskarl G061027 larsson
pw G061027 larsson
thardin G061027 larsson
G36/100.00 %0/0.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt36 st 0 st 0 st (0.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
annika: Annika Westergren
larsson: Lars Larsson
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström