Funktionell programmering 5p (TDBA65)

2007-03-19 - 2007-05-29
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
adams G070430 johnt G070507 johanw G070601 johanw G20070601
c02rtn G070416 johanw G070503 johanw G070601 johanw G20070601
c03ers G070405 johnt G070405 johnt G070604 johanw G20070604
c05kcu G070419 johnt
c05vwg G070418 johanw G070503 johanw G070529 johnt G20070529
c06aag G070430 johnt G070514 johnt G070531 johnt G20070531
c06ahm G070409 johnt G070503 johnt G070518 johanw G20070518
c06asn K070410 johanw
c06ctl G070417 johnt G070507 johnt G070529 johnt G20070529
c06dhg G070410 johanw G070507 johanw G070528 johanw G20070528
c06edg G070410 johanw G070503 johanw G070529 johnt G20070529
c06een G070423 johanw G070503 johanw G070611 johanw G20070611
c06erk G070430 johnt G070514 johnt G070601 johanw G20070601
c06gbm G070417 johnt G070507 johnt G070528 johanw G20070528
c06jsn G070410 johanw G070507 johanw G070529 johnt G20070529
c06ksd G070419 johnt G070516 johnt
c06ksm G070423 johanw G070518 johanw G070601 johnt G20070601
c06lnn G070503 johnt G070503 johnt G070529 johnt G20070529
c06pjn G070511 johanw G070511 johanw G070605 johanw G20070605
c06pln G070423 johnt G070521 johnt G070606 johanw G20070606
c06rwd G070410 johanw G070507 johnt G070607 johnt G20070607
c06thd G070507 johnt G070503 johanw G070529 johnt G20070529
c06tmn G070419 johnt G070507 johnt G070529 johnt G20070529
di04emy G070417 johnt G070503 johanw G070529 johnt G20070529
dv06anr G070507 johnt G070524 johnt G070905 johane G20070905
dv06asl G070411 johnt G070503 johanw G070604 johnt G20070604
dv06cig G070601 johanw G070503 johanw G070530 johnt G20070601
dv06gkn G070410 johanw G070606 johanw
dv06mge G070409 johnt G070514 johnt G070528 johanw G20070528
dv06pas K070410 johanw
dv06rem G070427 johanw G070503 johanw G070601 johanw G20070601
ens02pkm G070409 johnt
ens04kde G070413 johanw G070503 johnt G070530 johnt G20070530
ericj G070427 johanw G070507 johnt G070528 johanw G20070528
lidman G070410 johanw G070604 johnt G070611 johanw G20070611
mattiasa G070410 johanw G070503 johanw G070529 johnt G20070529
mikaelo G070417 johnt G070510 johnt G070601 johnt G20070601
pettter G070416 johnt G070507 johanw G070531 johnt G20070531
rasmusl G070423 johanw G070514 johnt G070531 johnt G20070531
tfy02cvn G070410 johanw G070601 johanw G070606 johanw G20070606
tfy05ten G070430 johnt G070510 johnt
tomasb G070410 johanw G070510 johnt G070601 johanw G20070601
tors G070411 johnt G070503 johanw G070528 johanw G20070528
G41/95.35 %39/100.00 %36/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K2/4.65 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt43 st 39 st 36 st 36 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
johanw: Johan Westerlund
johnt: John Talling
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson