Programmeringsteknik för ingenjörer 5p (TDBA39)

2006-10-30 - 2006-11-28
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
fys03dnn G061109 erikw G061114 erikw K061203 erikw
fys06fhn G061109 erikw G061117 denniso G061203 erikw G20061203
fys06iod G061109 erikw G061120 denniso G061203 erikw G20061203
fys06mam G061121 denniso G061121 denniso K061204 denniso
fys06mpn G061110 denniso G061116 erikw G061204 denniso G20061204
fys06msd G061110 erikw G061116 erikw G061205 denniso G20061205
fys06sfs G061110 erikw G061221 erikw
fys06tnk G061122 denniso G061116 erikw G061205 denniso G20061205
p-a G061109 erikw G061114 erikw G061205 erikw G20061205
G9/100.00 %9/100.00 %6/75.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %2/25.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt9 st 9 st 8 st 6 st (75.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
denniso: Dennis Olsson
erikw: Erik Waling
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson