Datakommunikation och internet 5p (5DV167)

2016-08-29 - 2017-10-31
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
bio12mbn G161002 niklasf O161031 dali
c11sen O161002 niklasf
c15val G161002 niklasf G170120 dali G20170120
ens15iln G160922 niklasf G161027 dali G20161027
id06nfs U170911 dali
id13lbn O160922 niklasf
id14aba G161116 niklasf O161031 niklasf
id14agn O161002 niklasf
id14ann G161002 niklasf G170114 dali G20170114
id14eon G170120 niklasf G170130 niklasf G20170130
id14fbk G170307 dali G161102 dali G20170307
id14mnn G161116 niklasf O161031 niklasf
id14mwn G170120 niklasf G170130 niklasf G20170130
id15ang G161002 niklasf O161031 dali
id15anl G160922 niklasf G161027 dali G20161027
id15den G170324 dali
id15dkn G160922 niklasf G161031 niklasf G20161031
id15esd G160922 niklasf G161027 dali G20161027
id15fod G161002 niklasf G161027 dali G20161027
id15gwm G161002 niklasf G161220 niklasf G20161220
id15hal G160922 niklasf G161027 dali G20161027
id15kgg G161002 niklasf G170120 dali G20170120
id15lbn G160922 niklasf G161028 dali G20161028
id15msd G170307 dali G161102 dali G20170307
id15mwn G170324 dali
id15nsg G161002 niklasf G161220 niklasf G20161220
id15otd G160922 niklasf G161027 dali G20161027
id15ppe G161002 niklasf G161027 dali G20161027
id15she G160922 niklasf G161027 dali G20161027
id15stl G160922 niklasf G161028 dali G20161028
id15ted G161002 niklasf G170114 dali G20170114
id15tsn G160922 niklasf G161027 dali G20161027
id15vjn G160922 niklasf G161031 niklasf G20161031
kv11jbt G160922 niklasf G161027 dali G20161027
oi14mes G161002 niklasf G161027 dali G20161027
oi15ign G170201 niklasf G161111 dali G20170201
oi15mjn G160922 niklasf G161027 dali G20161027
oi15nfn G161002 niklasf G161027 dali G20161027
oi15sfn G170201 niklasf G161111 dali G20170201
tfy14hkn G160922 niklasf G161027 dali G20161027
G36/90.00 %30/88.24 %
O3/7.50 %4/11.76 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U1/2.50 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt40 st 34 st 30 st (88.24 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
dali: Adam Dahlgren Lindström
niklasf: Niklas Fries
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson