Programmering i C 5p (5DV158)

2016-08-29 - 2016-11-04
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
bio12mbn G160916 jave G170909 cass
bio16abn G170909 cass G170909 cass G170909 cass
c13aan G160921 jave G161010 mian G161017 jave G161031 mian G20161031
c15jmd G160921 jave G161010 mian G161017 jave G161109 mian G20161109
c15jng G160920 jave G161001 mian G161017 jave G161109 mian G20161109
c15tgo G160921 jave G161010 mian G161017 jave G161109 mian G20161109
c16fld G161004 jave G161010 mian G161101 jave G161109 mian G20161109
davidb G160921 jave G161010 mian G161101 jave G161109 mian G20161109
dv11abn G160921 jave G161010 mian G170909 cass O161209 mian
dv12asl G160920 jave G161001 mian G161017 jave G161031 mian G20161031
dv12ksr G160921 jave G161010 mian G161101 jave O161209 mian
dv14asr O160916 jave
dv15cia G161004 jave G161010 mian G161024 jave G161109 mian G20161109
dv15dta G160926 jave G161010 mian G161101 jave G170424 jem G20170424
dv16aan G160921 jave G161010 mian G161101 jave G161031 mian G20161101
dv16ahn G160920 jave G161010 mian G161101 jave G161109 mian G20161109
dv16atn G160921 jave G161010 mian G161024 jave G161109 mian G20161109
dv16avk G160926 jave G161010 mian G161101 jave G161031 mian G20161101
dv16dsm G160926 jave G161010 mian G161026 jave G170424 jem G20170424
dv16ebs G160926 jave G161010 mian G161101 jave G161109 mian G20161109
dv16ewm G160918 jave G161010 mian G161101 jave G161109 mian G20161109
dv16gja G160926 jave G161010 mian G161101 jave G161109 mian G20161109
dv16ibr G161004 jave G161010 mian G161018 jave G161109 mian G20161109
dv16jbk G160926 jave G161010 mian G161101 jave G161109 mian G20161109
dv16jgn G160918 jave G161010 mian G161101 jave G161031 mian G20161101
dv16jjo G160926 jave G161010 mian G161101 jave G161209 mian G20161209
dv16jon O160918 jave
dv16jsm G160918 jave G161010 mian G161018 jave G161031 mian G20161031
dv16jsn G160926 jave G161010 mian G161101 jave O161101 mian
dv16kar G160926 jave G161001 mian G161101 jave G161101 mian G20161101
dv16khg G160926 jave G161010 mian G161101 jave G161101 mian G20161101
dv16lbm G161209 jave G161010 mian G161101 jave G170909 cass G20170909
dv16lmr G160926 jave G161010 mian G161018 jave G161109 mian G20161109
dv16mhg G161004 jave G161010 mian G161018 jave G161101 mian G20161101
dv16onn G161209 mian G161010 mian G161209 jave G161028 jave G20161209
dv16osg G160919 mian G161010 mian G161101 mian G161107 jave G20161107
dv16pen G160926 mian G160929 jave G161101 mian G161028 jave G20161101
dv16pgn G160922 mian G161013 jave G161101 mian G161028 jave G20161101
dv16phi G160926 mian G161010 jave G161101 mian G161107 jave G20161107
dv16pon G160922 mian G161002 jave G161101 mian G161111 jave G20161111
dv16sbm G160922 mian G161013 jave G161101 mian G161111 jave G20161111
dv16sen G160922 mian G161010 jave G161101 mian G161111 jave G20161111
dv16tkr G160922 mian G161013 jave G161101 mian G161107 jave G20161107
dv16tnd G160926 mian G161013 jave G161101 mian G161111 jave G20161111
dv16vbm G160922 mian G161013 jave G161101 mian
dv16vgn G160922 mian G161002 jave G161101 mian G161111 jave G20161111
dv16vsn O160917 mian
ens08par G161209 mian G161209 jave G161101 mian
ens14dbd G160917 mian G161013 jave G161101 mian G161111 jave G20161111
ens14eon G160922 mian G161002 jave G161012 mian G161111 jave G20161111
ens14fen G160926 mian G161013 jave O161101 mian
ens15msn G160922 mian O161002 jave G161101 mian
ens15wps G160922 mian G161010 jave G161101 mian G170424 jem G20170424
ens16ecn O160918 mian O161002 jave O161012 mian
ens16eon G160926 mian G161010 jave G161101 mian G170424 jem G20170424
ens16mgm G160922 mian O161002 jave
ens16onn O160926 mian
et08ead G161209 mian G161013 jave G161012 mian G170909 cass G20170909
hed14fen G160920 mian
hed16dky G160926 mian G161010 jave G161101 mian O161031 jave
hed16ebn G160918 mian G161010 jave G161101 mian G161111 jave G20161111
hed16erg G160918 mian G161010 jave G161101 mian G161111 jave G20161111
hed16jtn G160918 mian G161010 jave G161101 mian G161111 jave G20161111
hed16lla O160926 mian
hed16lsa G160922 mian G161002 jave G161101 mian G161101 jave G20161101
hed16mpn G160918 mian G161010 jave G161101 mian G161111 jave G20161111
hed16oss G160922 mian G161010 jave G161012 mian G161111 jave G20161111
hed16skn G160922 mian G161010 jave G161101 mian G161101 jave G20161101
hnk14kbz G161209 mian G161013 jave G161209 mian
ie09hhm G160919 mian G161002 jave G161209 mian G161209 jave G20161209
tfy03nsn G160926 mian G161013 jave G161101 mian G161101 jave G20161101
tfy11leg O160926 mian G161013 jave
tfy15alm G160922 mian G161002 jave G161101 mian G161111 jave G20161111
G66/90.41 %64/95.52 %62/96.88 %53/92.98 %
O7/9.59 %3/4.48 %2/3.12 %4/7.02 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt73 st 67 st 64 st 57 st 53 st (92.98 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
jave: Jakob Vesterlind
johane: Johan Eliasson
mian: Michael Andersson
stric: Tomas Forsman
Kursansvarig
jem: Jan-Erik Moström