Avancerade distribuerade system 5p (5DV153)

2015-11-02 - 2016-01-15
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
c12end G151119 p-o (13p) G151130 jakub (12p) G160118 p-o (41p)
c12jhn G151119 jakub (10p) G151130 jakub (10p) G160118 p-o (36p)
c12mkn G151119 jakub (10p) U151127 jakub (0p)
c12msr G151119 jakub (10p) G151129 jakub (10p) G160118 p-o (36p)
dali G151125 jakub (10p) G151208 jakub (10p) G160121 jakub (10p) G160122 ewnetu (10p) G160118 p-o (35p) G20160122(75p)
dv11ann G151119 jakub (10p) G151129 jakub (10p) G160118 p-o (35p)
dv12rrt G151119 jakub (10p) G151207 jakub (10p) G160615 p-o (30p)
dv12rwt G151119 p-o (13p) G151207 jakub (10p) G160118 p-o (35p)
ens15bsf G151130 jakub (10p) U151130 jakub (0p) U160530 jakub (0p) G160615 p-o (30p)
oi11ahn G151123 jakub (10p) U151130 jakub (0p) G151217 jakub (10p) G160118 p-o (35p)
oi11lsm G151123 jakub (10p) G151130 jakub (12p) G160118 p-o (35p)
G11/100.00 %8/72.73 %2/66.67 %1/100.00 %10/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %3/27.27 %1/33.33 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt11 st 11 st 3 st 1 st 10 st 1 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
ahmeda: Ahmed Aleyeldin
ewnetu: Ewnetu Bayuh Lakew
jakub: Jakub Krzywda
Kursansvarig
p-o: P-O Östberg