Datastrukturer och algoritmer (C) 5p (5DV149)

2017-03-22 - 2017-08-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
ens11shd R170504 niclas R170504 niclas R170504 niclas R170504 niclas
oi12mmd O170524 niclas
oi13vlm R170504 niclas R170504 niclas R170504 niclas O170524 niclas O170607 niclas
oi14bnn G170411 niclas G170619 niclas G170420 niclas G170612 niclas G170619 niclas G20170619
oi14cwl G170411 niclas O170612 niclas G170524 niclas
oi14esg G170411 niclas G170430 niclas G170420 niclas G170612 niclas
oi14fgn G170411 niclas G170911 niclas G170426 niclas G170524 niclas G170911 niclas G20170911
oi14gnt G170411 niclas G170911 niclas G170426 niclas G170523 niclas G170911 niclas G20170911
oi14lad G170411 niclas O170429 niclas G170420 niclas
tfy09ttr G170411 niclas G170428 niclas G170519 niclas G170612 niclas G170612 niclas G20170612
tfy12mam G170411 niclas G170420 niclas
tfy12nnn R170911 niclas R170911 niclas I170913 niclas I170913 niclas
tfy13kmn G170411 niclas G170429 niclas
tfy14abn G170411 niclas G170619 niclas G170420 niclas G170524 niclas G170607 niclas G20170619
tfy14ban G170411 niclas G170612 niclas G170420 niclas G170524 niclas G170619 niclas G20170619
tfy14ccn G170411 niclas G170504 niclas
tfy14cmr G170411 niclas G170429 niclas G170420 niclas G170531 niclas G170619 niclas G20170619
tfy14eao G170411 niclas G170612 niclas G170420 niclas
tfy14fnd G170411 niclas G170619 niclas G170420 niclas G170612 niclas O170913 niclas
tfy14fsg G170411 niclas G170612 niclas G170420 niclas G170615 niclas G170607 niclas G20170615
tfy14fwd G170411 niclas G170612 niclas G170420 niclas G170526 niclas G170607 niclas G20170612
tfy14hsm G170411 niclas F170413 niclas
tfy14lhm G170411 niclas G170429 niclas G170420 niclas G170526 niclas G170607 niclas G20170607
tfy14lmr G170411 niclas O170430 niclas G170420 niclas
tfy14mvr G170411 niclas O170427 niclas O170612 niclas G170911 niclas
tfy14ojs G170411 niclas G170612 niclas G170420 niclas G170524 niclas G170619 niclas G20170619
tfy14osd G170411 niclas O170429 niclas G170420 niclas O170612 niclas O170608 niclas
tfy14pnm G170411 niclas G170612 niclas G170420 niclas G170524 niclas G170607 niclas G20170612
tfy14ssd G170411 niclas F170413 niclas G170420 niclas
tfy14ssm G170411 niclas G170912 niclas G170420 niclas G170911 niclas G170911 niclas G20170912
tfy14tpe G170411 niclas G170429 niclas G170420 niclas G170524 niclas G170619 niclas G20170619
tfy15aan G170411 niclas G170619 niclas G170420 niclas G170911 niclas O170912 niclas
tfy15akz G170411 niclas O170430 niclas G170504 niclas
tfy15fem G170411 niclas O170612 niclas G170420 niclas G170612 niclas
tfy15lns G170411 niclas G170612 niclas G170420 niclas G170911 niclas O170912 niclas
tfy16mod G170419 niclas G170619 niclas G170420 niclas G170526 niclas G170609 niclas G20170619
G32/91.43 %21/65.62 %29/90.62 %20/76.92 %16/72.73 %
O0/0.00 %7/21.88 %0/0.00 %4/15.38 %5/22.73 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %2/6.25 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/3.85 %1/4.55 %
R3/8.57 %2/6.25 %3/9.38 %1/3.85 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt35 st 32 st 32 st 26 st 22 st 15 st (68.18 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
niclas: Niclas Börlin