Datastrukturer och algoritmer (C) 5p (5DV149)

2015-01-19 - 2015-03-21
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
c09mld G150826 kallin G150907 linao G150826 johane G150831 linao G150831 linao G20150907
c11rln G150202 kallin G151005 kallin G150212 dali G151022 kallin R150126 kallin G20151022
c13sln R150123 kallin G150309 filip R150123 kallin G150309 filip R150123 kallin G20150309
c13ttn R150129 kallin K150309 dali R150129 kallin
c13twm R150129 kallin K150308 dali U150302 dali
c14acz G150202 kallin G150216 linao G150212 linao G150408 victorz G150330 linao G20150408
c14akv G150313 kallin O151012 kallin G150213 andrew O151022 kallin
c14bko G150325 kallin
c14can G150202 kallin G150922 kallin G150213 andrew G151213 kallin G151212 kallin G20151213
c14cjn G150202 kallin K150308 dali G150212 filip
c14dhm G151005 kallin G150330 dali G150213 andrew O151022 kallin O151029 kallin
c14fhm G150202 kallin G150225 andrew G150212 filip G150305 andrew G150329 victorz G20150329
c14flv G150202 kallin G150306 filip G150212 filip G150306 filip G150418 filip G20150418
c14fok G150202 kallin G150312 dali G150212 dali G150330 dali G150602 dali G20150602
c14gls G150202 kallin G150901 kallin G150212 filip G150401 filip G150325 andrew G20150901
c14hde G150202 kallin O151011 kallin G150213 andrew
c14hed G150202 kallin G150309 victorz G150212 linao G150309 linao G150510 dali G20150510
c14hes G150202 kallin G150306 linao G150212 linao G150305 andrew G150415 victorz G20150415
c14hht G150202 kallin G150216 filip G150212 victorz G150305 andrew G150505 linao G20150505
c14inn G150202 kallin G150306 filip G150212 linao G150309 filip G150504 andrew G20150504
c14jhn G150202 kallin
c14jmt G150202 kallin G150216 victorz G150212 filip G150328 filip G150418 filip G20150418
c14jpn G150202 kallin G150312 dali G150212 victorz O150329 dali O150328 filip
c14jsm G150202 kallin G150831 linao G150212 filip G150330 dali G150429 dali G20150831
c14jsn G150202 kallin G150312 dali G150212 dali G150330 dali G150330 dali G20150330
c14jur G150202 kallin G150217 dali G150212 dali G150312 dali G150330 dali G20150330
c14jvn G150202 kallin K150417 victorz G150212 victorz
c14kdd G150202 kallin U150413 linao G150213 andrew G150922 kallin
c14kgn G150202 kallin G150828 kallin G150212 victorz G150323 andrew G150429 dali G20150828
c14llk G150203 kallin G150309 filip G150212 dali G150328 filip G150325 andrew G20150328
c14lpn O150203 kallin
c14lrk G150202 kallin G150904 linao G150212 linao G150330 dali G150418 filip G20150904
c14lrl G150202 kallin G150216 dali G150212 linao G150312 dali G150330 dali G20150330
c14mlg G150202 kallin G150212 victorz
c14mms U150330 filip G150212 dali O150309 victorz
c14mts G150203 kallin G150323 dali G150212 victorz
c14nbm G150202 kallin G150218 victorz G150305 victorz G150306 linao G150513 dali G20150513
c14nbn G150202 kallin G150901 linao G150213 andrew G150306 linao G150418 filip G20150901
c14nnm G150325 kallin G150306 filip G150212 filip G150324 victorz G150325 andrew G20150325
c14oln G150202 kallin G150306 filip G150213 andrew G150328 filip G150418 filip G20150418
c14otn G150202 kallin O150309 dali G150212 dali
c14pan G150202 kallin G150216 linao G150212 dali G150309 victorz G150414 linao G20150414
c14rdo G150202 kallin G150323 linao G150212 linao G150901 linao G150417 linao G20150901
c14tht G150202 kallin G150316 victorz G150213 andrew G151022 kallin O150330 victorz
c14tns G150202 kallin G150216 filip G150212 filip G150328 filip G150418 filip G20150418
c14vfg G150202 kallin G150306 linao G150212 filip G150309 linao G150330 linao G20150330
c14vjn G150202 kallin F150213 andrew G150212 filip G150323 andrew U150416 victorz
danielh G150203 kallin G150225 andrew G150212 dali G150309 victorz G150416 victorz G20150416
didrik G150202 kallin G150306 filip G150212 linao G150330 filip G150325 andrew G20150330
dv12enn G150202 kallin K150306 filip G150212 victorz G150309 victorz K150328 filip
dv13dkn O150203 kallin
dv13egg R150122 kallin R150122 kallin R150122 kallin G150325 victorz
dv13llt G150202 kallin R150331 kallin G150212 dali G150829 kallin G150325 andrew G20150829
dv13mbi R150122 kallin O151011 kallin G150212 victorz
dv13nod R150203 kallin R150203 kallin R150203 kallin
dv13tes G150202 kallin G150218 victorz G150212 dali G150309 victorz G150330 linao G20150330
dv13trm G150202 kallin G150312 dali R150122 kallin G150330 dali G150430 dali G20150430
ens06spn G150203 kallin
ens08xcg O150203 kallin
ens12bjn R150311 kallin G151011 kallin R150311 kallin U150406 victorz G150414 victorz
ens12man G150202 kallin U150413 linao G150827 johane
ens13jnm G150202 kallin G150216 filip G150212 victorz G150328 filip G150330 filip G20150330
ens13jte G150202 kallin G150319 linao G150213 andrew U150517 linao O150831 linao
ens14npn G150202 kallin O150306 linao G150213 andrew G150326 victorz G150418 filip
ens14pzi G150202 kallin G150212 dali O150308 dali
et09tvr R150202 kallin R150202 kallin R150202 kallin R150202 kallin G151029 kallin G20151029
hed13nkn G150202 kallin G150829 kallin G150212 dali G150830 kallin G150414 andrew G20150830
hed14bsn G150202 kallin G150213 andrew
hed14fld G150202 kallin G150216 victorz G150212 filip G150306 filip G150325 andrew G20150325
hed14jjg G150202 kallin F150213 andrew G150212 dali
hed14mba G150202 kallin G150309 linao G150213 andrew G150330 linao G150415 linao G20150415
hed14plg G150203 kallin U150828 kallin G150212 dali U150829 kallin U150829 kallin
hed14pon G150203 kallin G150327 victorz G150213 andrew G150409 victorz G150325 andrew G20150409
id09nre R150122 kallin R150122 kallin R150122 kallin G150831 linao R150122 kallin G20150831
id10jhn G150325 kallin R150123 kallin R150123 kallin G150305 andrew G150402 victorz G20150402
id10mln R150203 kallin R150203 kallin
id10rjn R150120 kallin R150120 kallin R150120 kallin G150305 andrew G150329 victorz G20150329
id12cjn R150122 kallin R150122 kallin R150122 kallin
id12tka R150121 johane R150121 johane R150121 johane G150323 andrew O150329 victorz
id13gke R150901 kallin O150904 linao R150901 kallin K150904 linao O150904 linao
id13hng R150122 kallin R150122 kallin R150122 kallin
id13jsg G150826 kallin R150826 kallin K150831 linao R150826 kallin
id13sen R150901 kallin O151022 kallin R150901 kallin G150901 kallin R150901 kallin
id14aba G150203 kallin G150323 filip U150413 linao
id14ant G150203 kallin G150213 filip G150212 filip G150309 filip G150325 andrew G20150325
id14aog G150203 kallin G150327 victorz G150212 linao G150326 victorz G150429 dali G20150429
id14cri G150203 kallin G150330 dali G150212 dali G150312 dali G150330 filip G20150330
id14dhn G150203 kallin G151213 kallin G150212 linao G150323 andrew
id14ejn G150203 kallin G150306 filip G150212 linao G150401 filip G150418 filip G20150418
id14elk G150203 kallin G150309 filip G150212 filip G150309 filip G150330 andrew G20150330
id14eon G150203 kallin G150306 filip G150212 dali G150328 filip G150901 kallin G20150901
id14fgg G150203 kallin G150225 andrew G150212 filip G150416 andrew G150429 dali G20150429
id14fjn G150203 kallin G150225 andrew G150212 linao G150305 andrew G150330 dali G20150330
id14jgn G150203 kallin G150216 linao G150212 linao G150305 andrew G150422 victorz G20150422
id14jji G150203 kallin G150216 linao G150212 filip G150309 victorz G150330 dali G20150330
id14jkt G150203 kallin G150323 linao G150323 linao G150305 andrew G150429 dali G20150429
id14jld G150203 kallin G150330 filip G150212 linao G150901 kallin G151217 kallin G20151217
id14llm G150203 kallin G150306 filip G150212 victorz G150328 filip G150325 andrew G20150328
id14mbg G150203 kallin G150216 linao G150212 linao G150402 victorz G150415 linao G20150415
id14mcd G150203 kallin G150218 victorz G150212 linao G150417 victorz G150413 linao G20150417
id14mhg G150203 kallin G150602 filip G150212 filip G150612 andrew O150327 victorz
id14mhn G150203 kallin G150302 andrew G150212 linao G150309 victorz G150831 kallin G20150831
id14mnd G150325 kallin G150306 filip G150212 victorz F150302 filip
id14mnn G150203 kallin G150212 linao U150328 filip
id14msn G150203 kallin G150225 andrew G150209 linao G150330 andrew O150329 dali
id14mwn G150203 kallin G150312 dali G150212 dali G150603 dali G150831 linao G20150831
id14oon G150203 kallin G150216 filip G150212 filip G150309 linao G150330 andrew G20150330
id14rln G150203 kallin G150216 filip G150212 filip G150306 filip G150831 linao G20150831
id14sap G150203 kallin G150901 linao G150212 filip G150309 linao G150413 linao G20150901
id14shd G150203 kallin G150604 andrew G150212 linao G150323 andrew U150829 kallin
id14sjn G150203 kallin G150306 filip G150212 linao G150330 filip G150418 filip G20150418
id14tlk G150203 kallin G150306 filip G150212 linao G150330 filip G150418 filip G20150418
id14vad G150203 kallin G150312 dali G150212 filip G150831 linao O150427 dali
id14vld G150203 kallin G150330 filip G150323 filip G150916 dali G150916 dali G20150916
ie10ttl G150203 kallin G150527 dali G150323 andrew G150330 dali G150527 dali G20150527
jakobl G150202 kallin G150309 victorz G150212 dali G150330 filip G150415 linao G20150415
oi10ahm R150122 johane R150122 johane R150122 johane G150914 linao G150416 victorz G20150914
oi10djn R150623 kallin R150623 kallin R150623 kallin G150829 kallin R150623 kallin G20150829
oi10kht R150901 kallin R150901 kallin G150902 linao R150901 kallin R150901 kallin G20150902
oi10lfm R150623 kallin R150623 kallin R150623 kallin G150829 kallin R150623 kallin G20150829
oi11amn G150202 kallin R150122 kallin R150122 kallin G150309 victorz G150330 filip G20150330
oi11dmi G150203 kallin G150212 victorz
oi11nid R150122 kallin G150309 victorz R150122 kallin G150305 andrew G150416 victorz G20150416
oi11prt G150203 kallin G150218 victorz G150213 andrew G150326 victorz G150325 andrew G20150326
oi11rgm R150311 kallin G150323 andrew R150311 kallin R150311 kallin G150922 kallin G20150922
oi12ags R150123 kallin R150123 kallin
oi12chn G150203 kallin G150225 andrew G150212 victorz G150323 andrew G150415 linao G20150415
oi12jsg G150203 kallin U150413 linao G150212 filip G150309 victorz O150329 dali
oi12kjn G150203 kallin G150225 andrew G150325 victorz G150414 andrew
oi12mfn G150203 kallin G150901 linao G150323 filip G150330 linao G151217 kallin G20151217
oi13hpn G150203 kallin G150218 victorz G150213 andrew G150402 dali G150418 filip G20150418
oi13lon G150203 kallin G150218 victorz G150212 linao G150421 filip G150325 andrew G20150421
oi13swd G150203 kallin G150312 dali G150212 victorz G150902 dali G151105 kallin G20151105
oi13tjn G150203 kallin G150225 andrew G150213 andrew G150323 andrew G150422 victorz G20150422
oi13vst G150203 kallin G150312 dali G150212 dali G150330 dali G150510 dali G20150510
oi14cwg G150203 kallin G150216 dali G150212 linao G150804 dali G150418 filip G20150804
oi14han G150203 kallin G150216 linao G150212 linao G150319 linao G150415 linao G20150415
oi14jnd G150203 kallin G150212 victorz
oi14lcn G150203 kallin G150309 linao G150212 linao G150417 victorz O150330 linao
oi14mcg G150203 kallin G150901 linao G150212 victorz G150904 linao G150415 linao G20150904
oi14vgm G150203 kallin G150216 linao G150213 andrew G150330 linao G150415 linao G20150415
olofh G150202 kallin G150225 andrew G150212 linao G150305 andrew G150417 victorz G20150417
tfy09aan G150202 kallin R150130 kallin R150130 kallin R150130 kallin
tfy09dnn G150203 kallin R150130 kallin G150212 filip R150130 kallin R150130 kallin G20150212
tfy09hfg G150203 kallin G150216 linao G150212 dali G150601 linao G150829 kallin G20150829
tfy09otg R150203 kallin G150407 dali R150203 kallin G150330 dali G150330 dali G20150407
tfy10ahg G150203 kallin G150225 andrew G150213 andrew G150323 andrew G150901 linao G20150901
tfy10aon G150203 kallin G150306 filip G150213 andrew
tfy10pem G150203 kallin G150218 victorz G150213 andrew O150922 linao
tfy10tdg G150203 kallin G150306 linao G150212 filip G150319 linao G150330 linao G20150330
tfy10vkn G150202 kallin G150409 victorz R150122 kallin R150122 kallin G150507 andrew G20150507
tfy11abk G150203 kallin G150309 linao G150213 andrew G150330 linao G150401 linao G20150401
tfy12aam G150203 kallin G150216 dali G150213 dali G150330 dali
tfy12aan G150203 kallin G150306 linao G150325 victorz G150306 linao G150414 andrew G20150414
tfy12aen G150203 kallin G150308 victorz G150122 linao G150309 linao G150330 linao G20150330
tfy12alm G150203 kallin G150415 victorz G150212 victorz G150408 victorz G150401 andrew G20150415
tfy12alt G150203 kallin G150309 filip G150212 filip G150518 linao G150325 andrew G20150518
tfy12arm G150203 kallin O150215 dali
tfy12cbd G150203 kallin G150224 dali G150212 victorz G150925 kallin G150925 kallin G20150925
tfy12emn G150203 kallin G150306 filip G150212 filip G150324 victorz G150417 victorz G20150417
tfy12hmn G150203 kallin G150309 filip G150212 dali G150330 filip G150325 andrew G20150330
tfy12jbd G150203 kallin G150415 victorz G150212 linao G150405 victorz G160407 kallin G20160407
tfy12jkn G150203 kallin F150213 andrew
tfy12klg G150203 kallin G150306 filip G150213 andrew G150306 filip G150420 filip G20150420
tfy12mra G150203 kallin O150504 dali
tfy12msg G150203 kallin G150327 victorz G150325 victorz G150429 dali G150330 dali G20150429
tfy12nnn G150203 kallin O150213 filip G150325 victorz F150302 filip
tfy12ohg G150203 kallin G150309 victorz G150305 andrew G150306 andrew G150402 victorz G20150402
tfy12sen G150203 kallin G150306 linao G150212 linao G150401 linao G150401 linao G20150401
tfy12sfl G150203 kallin G150318 linao G150325 victorz G150408 victorz
tfy14fst G150203 kallin G150312 dali G150212 dali G150330 dali G150429 dali G20150429
tm07ibn G150203 kallin G150330 linao G150212 dali G150419 linao G150829 kallin G20150829
G144/84.21 %116/74.84 %135/83.33 %122/84.14 %104/81.25 %
O3/1.75 %10/6.45 %0/0.00 %6/4.14 %11/8.59 %
K0/0.00 %5/3.23 %0/0.00 %2/1.38 %1/0.78 %
F0/0.00 %3/1.94 %0/0.00 %2/1.38 %0/0.00 %
U0/0.00 %5/3.23 %0/0.00 %6/4.14 %3/2.34 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R24/14.04 %16/10.32 %27/16.67 %7/4.83 %9/7.03 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt171 st 155 st 162 st 145 st 128 st 109 st (85.16 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
andrew: Andrew Wallace
dali: Adam Dahlgren Lindström
filip: Filip Allberg
linao: Lina Ögren
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson