Datastrukturer och algoritmer (C) 5p (5DV149)

2014-01-20 - 2014-03-26
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
anserud G140311 thomasj G140311 thomasj G140213 thomasj G140820 niklasf G140831 niklasf G20140831
benj G140311 thomasj G140311 thomasj G140213 thomasj G140326 victorz G140401 thomasj G20140401
bio07mnn G140210 niklasf G140306 dv11flh G140213 dv11flh G140603 dv11flh G140428 niklasf G20140603
c10hml G140311 niklasf
c10jnn G140304 ericj G140303 dv11flh G140213 niklasf G140327 dv11flh G140415 niklasf G20140415
c11jsn G140210 niklasf G140213 dv11flh G140408 niklasf
c12fkg G140303 ericj G140213 niclas
c12shi O140314 niclas G140214 ericj
c13abl G140224 ericj G140328 thomasj G140213 niklasf G140317 victorz G140526 victorz G20140526
c13afd G140410 victorz G140327 thomasj G140213 niclas G140313 thomasj G140424 thomasj G20140424
c13ahg G140313 niclas O140217 ericj G140213 niclas O140415 niclas
c13ahm K140226 ericj O140217 niclas G140214 ericj
c13ang G140325 thomasj G140217 niclas G140214 ericj G140403 ericj G141107 kallin G20141107
c13arm G140313 niclas G140414 niclas G140214 ericj G140402 niclas G141202 kallin G20141202
c13arn G140210 niklasf G140403 dv11flh G140213 niklasf G140514 niklasf G140514 niklasf G20140514
c13awi O140220 niklasf O140213 dv11flh G140214 dv11flh
c13dhn G140401 thomasj
c13een G140331 ericj G140217 ericj G140214 ericj G140331 dv11flh G140426 ericj G20140426
c13eld G140313 niclas G140314 niclas G140214 dv11flh G140403 ericj G140414 niclas G20140414
c13elt G140224 ericj G140217 niclas G140214 dv11flh G140831 niklasf G140403 niclas G20140831
c13enn G140228 dv11flh G140304 niklasf G140214 dv11flh G140312 dv11flh G140402 dv11flh G20140402
c13est G140228 thomasj G140402 dv11flh G140213 victorz G140403 niklasf G140429 dv11flh G20140429
c13evk G140210 ericj G140327 dv11flh G140213 victorz G140325 niklasf G140412 niklasf G20140412
c13fmg G140313 ericj G140403 niclas G140214 dv11flh G140402 niclas G140326 niclas G20140403
c13fru G141106 kallin G141203 kallin G140618 ericj G141202 kallin G141216 kallin G20141216
c13gan G140210 victorz G140424 thomasj G140213 niklasf G140401 victorz G151217 kallin G20151217
c13gsm G140214 ericj
c13hbd G140325 thomasj G140306 dv11flh G140213 thomasj G140401 thomasj G141107 kallin G20141107
c13jnn G140228 dv11flh G140304 niklasf G140214 dv11flh G140313 niklasf G140403 niklasf G20140403
c13lbm G140228 thomasj G140305 thomasj G140213 thomasj G140312 thomasj G140424 thomasj G20140424
c13lbt G140528 niklasf G140320 victorz G140213 niklasf G140403 victorz G140424 thomasj G20140528
c13ljn G140220 niclas G140314 niclas G140213 niclas G140401 niclas G140414 niclas G20140414
c13mfn G140224 ericj G140305 thomasj G140213 victorz G140401 thomasj G140424 niclas G20140424
c13mjn G140210 niclas G140303 ericj G140213 niklasf G140414 niclas G140428 ericj G20140428
c13njn G140210 niclas G140311 ericj G140214 ericj G140402 ericj G140429 ericj G20140429
c13osg G140403 ericj
c13pan G140210 victorz G140305 thomasj G140213 niklasf G140410 victorz G140622 thomasj G20140622
c13pni O140220 niklasf G140213 niklasf O140312 dv11flh
c13ppn G140210 victorz G140228 niklasf G140213 thomasj G140313 niklasf G140403 niklasf G20140403
c13pwn O140220 niklasf
c13ras G150904 johane G140616 thomasj G140213 victorz G140326 thomasj G140901 niklasf G20150904
c13rll G140220 niclas G140217 ericj G140213 dv11flh G140402 niclas G140414 niclas G20140414
c13slk G140331 ericj G140220 niclas G140214 ericj G140426 ericj G140427 ericj G20140427
c13sln G140313 niclas O140303 ericj G140214 dv11flh O140312 niclas G140415 niclas
c13ttn G140306 dv11flh O141009 kallin G140214 dv11flh O140311 niklasf
c13twm G140313 niclas
c13vfm G140228 thomasj G140305 thomasj G140213 thomasj G140312 thomasj G140403 victorz G20140403
c13vkm G140205 niclas T140312 ericj G140213 niclas G140331 ericj G140426 ericj
c13vzs G140313 niclas G140820 niklasf G140214 dv11flh G140902 niklasf G140902 niklasf G20140902
c13wes G140403 ericj G140220 niclas G140214 ericj G140426 ericj G140426 ericj G20140426
c13wrt O140207 niklasf G140214 dv11flh
dit05fsr O141007 kallin O141009 kallin
dv11can G140410 victorz R140127 johane R140127 johane G140423 victorz G141202 kallin G20141202
dv11gzn R140127 johane R140127 johane R140127 johane G140327 dv11flh G140505 dv11flh G20140505
dv12bho G140221 niclas G140314 niclas G140213 victorz G140426 ericj G140426 ericj G20140426
dv12ted G140311 thomasj G140220 thomasj G140213 victorz O140313 victorz O140401 thomasj
dv13agl G140311 thomasj G140305 thomasj G140213 niclas G140312 thomasj G140424 thomasj G20140424
dv13aur O140327 dv11flh G140213 victorz
dv13ean G140311 thomasj G140305 thomasj G140213 niklasf G140313 thomasj G140424 thomasj G20140424
dv13egg G140311 thomasj G140319 victorz G140213 victorz O140326 victorz O140401 thomasj
dv13esn G140210 dv11flh G140220 niklasf G140213 victorz G140327 dv11flh G140411 dv11flh G20140411
dv13gsg G140311 thomasj G140831 niklasf G140213 johane G141016 kallin G141107 kallin G20141107
dv13hai G140311 thomasj G140319 victorz G140213 johane G140401 victorz G140423 victorz G20140423
dv13hjn G140210 victorz G140217 niclas G140213 victorz G140331 ericj G140409 niclas G20140409
dv13jbm G140311 thomasj U140807 niklasf G140213 thomasj
dv13jen G140228 thomasj G140220 victorz G140213 johane G140326 victorz G140424 thomasj G20140424
dv13jjg G140224 ericj G140217 ericj G140213 niclas G140403 niclas G140426 ericj G20140426
dv13jlg O140208 ericj O140217 ericj G140213 victorz
dv13lan G140311 thomasj G140327 victorz G140213 johane G140403 victorz G140425 victorz G20140425
dv13llt G140313 niclas G140311 niclas G140213 thomasj O140331 ericj
dv13mbi G140210 victorz U140807 niklasf
dv13mln G140410 victorz G140217 ericj G140224 johane G140402 ericj G140426 ericj G20140426
dv13nod G140528 niklasf G140304 niklasf G140213 victorz
dv13pri G140311 thomasj G141009 kallin G140214 dv11flh G140402 dv11flh G140428 niklasf G20141009
dv13sur G140210 niklasf G140520 dv11flh G140213 victorz G140813 niklasf G141107 kallin G20141107
dv13svo G140304 thomasj G140403 dv11flh G140213 victorz G140331 niklasf G140414 dv11flh G20140414
dv13tes O140306 niklasf O140306 niklasf O140213 niklasf
dv13thg G140311 thomasj G140220 ericj G140226 niklasf G140402 niclas G140404 niclas G20140404
dv13trm O140306 niklasf O140306 niklasf G140213 niklasf
dv13vbh G140210 thomasj U140807 niklasf G140213 thomasj
dv13vbn G140313 niclas G140403 victorz G140213 niclas G140424 thomasj G140901 niklasf G20140901
dv13zbn G140410 victorz G140319 victorz G140213 johane G140326 thomasj G140831 niklasf G20140831
eeemil G140224 ericj G140306 ericj G140213 niklasf G140311 ericj G140427 ericj G20140427
ens09ags G140311 victorz K140319 victorz G140213 niclas
ens09uhe O140208 ericj
ens10mbr G140220 niklasf G140303 niklasf G140214 dv11flh G140821 niklasf G140821 niklasf G20140821
ens11cfn O140207 niklasf
ens11pnn G140210 dv11flh G140313 dv11flh G140213 thomasj G140313 dv11flh G140402 dv11flh G20140402
ens11tnn G140213 dv11flh G140228 niklasf G140213 dv11flh G140313 niklasf G140425 dv11flh G20140425
ens12asa G140228 thomasj G140619 niklasf G140214 ericj G140901 niklasf G140902 niklasf G20140902
ens12bjn G140228 thomasj O141106 kallin G141002 kallin O141110 kallin
ens12fbd G140228 thomasj
ens12lwr U140430 niklasf G140305 dv11flh G140214 dv11flh
ens12pln G140210 thomasj G140304 ericj G140214 ericj G140428 ericj G140326 niclas G20140428
ens13mlg G140323 niklasf O140303 ericj G140213 niclas O140311 ericj
ens13mlt G140423 victorz G140220 ericj G140214 dv11flh G140403 ericj G140403 niclas G20140423
et11mnn G140210 niklasf G140220 niklasf G140213 niklasf G140909 johane G140903 kallin G20140909
et12tls G140210 victorz G140314 niclas G140213 niclas G140426 ericj G140606 ericj G20140606
filip G140317 victorz G140220 victorz G140213 niklasf G140326 victorz G140403 victorz G20140403
hed12djn G140319 victorz G140217 niclas G140213 niclas G140415 niclas G140414 niclas G20140415
hed13hon G140210 niklasf G140312 dv11flh G140213 niklasf G140827 johane G140903 kallin G20140903
hed13lan G140319 victorz G140319 victorz G140213 thomasj O140313 victorz O140401 thomasj
hed13nhn G140220 niklasf O140314 niclas G140213 thomasj F140311 ericj O140401 ericj
hed13nkr G140220 niklasf G140304 niklasf G140213 niklasf G140411 dv11flh G140506 niklasf G20140506
id09bjn G140401 niclas G140821 niklasf G140213 victorz G140821 niklasf G140603 niklasf G20140821
id09ern G140526 dv11flh
id09nre R140123 johane G140306 dv11flh G140213 johane G141202 kallin
id10jen G140210 ericj G140220 thomasj
id10jhn O140312 ericj
id10mln G140210 ericj G140213 johane
id12ahr G140205 niclas
id12jkg R140319 johane R140319 johane R140319 johane G140428 ericj R140319 johane G20140428
id12tka G140313 niclas G140415 niclas G140214 ericj O140415 niclas O140415 niclas
id13alm G140216 ericj G140304 ericj G140213 niclas G140512 ericj G140326 niclas G20140512
id13aln G140217 ericj G140217 ericj G140214 ericj G140426 ericj G140427 ericj G20140427
id13asm G140207 dv11flh G140331 niklasf G140213 victorz G140403 niklasf G140519 niklasf G20140519
id13cdn G140313 niclas G140310 thomasj G140214 ericj G140423 victorz G140423 victorz G20140423
id13drz G140207 niklasf G140312 dv11flh G140214 dv11flh G140403 dv11flh G140425 dv11flh G20140425
id13dsm G140228 thomasj G140306 dv11flh G140829 johane G140430 niklasf G140507 niklasf G20140829
id13efn G140430 victorz G140403 victorz G140214 ericj G140313 thomasj G140417 victorz G20140430
id13efr G140527 victorz G140327 victorz G140214 ericj G140424 thomasj G140424 thomasj G20140527
id13fen G140430 victorz G140220 thomasj G140214 ericj G140317 victorz G140401 thomasj G20140430
id13gcr G140423 victorz G140310 thomasj G140213 victorz G140403 victorz G140401 thomasj G20140423
id13gke G140217 ericj F140314 niclas G140402 ericj U140402 niklasf F140326 niclas
id13hng G140210 dv11flh U140327 dv11flh G140214 dv11flh G140404 dv11flh O140402 dv11flh
id13inn G140306 dv11flh G140303 niklasf G140214 dv11flh G140402 dv11flh G140412 niklasf G20140412
id13jbm G140313 victorz G140220 thomasj G140213 victorz G140401 thomasj G140417 victorz G20140417
id13jhn G140216 ericj G140308 ericj G140213 niclas G140401 niclas G140401 ericj G20140401
id13jjn G140313 victorz G140414 niclas G140214 ericj G140331 ericj G140403 ericj G20140414
id13jlt G140204 niclas G140331 ericj G140214 ericj G140424 niclas G140427 ericj G20140427
id13jsg O140506 niklasf U140331 ericj G140213 niklasf U140402 niklasf G140506 niklasf
id13kpm G140210 dv11flh G140313 niklasf G140214 dv11flh G140404 niklasf G140428 niklasf G20140428
id13lbn G140410 victorz G140305 thomasj G140213 niclas G140423 victorz G140425 victorz G20140425
id13lsn G140401 thomasj G140306 dv11flh G140526 niklasf G140327 niklasf G140428 niklasf G20140526
id13mbh G140313 victorz G140220 victorz G140213 victorz G140425 victorz G140424 thomasj G20140425
id13mbk G140425 victorz U140807 niklasf G140807 niklasf O140401 thomasj
id13mjn G140313 niclas G140415 niclas G140213 niclas G140401 niclas G140401 ericj G20140415
id13mtt G140313 niclas O140306 dv11flh G140214 dv11flh O140311 niklasf O140401 niklasf
id13nde G140423 victorz G140319 victorz G140213 victorz G140312 thomasj G140425 victorz G20140425
id13sel G140228 thomasj G140319 victorz G140213 victorz G140312 thomasj G140423 victorz G20140423
id13sen G140425 victorz U140327 victorz G140213 victorz U140409 victorz G140425 victorz
id13son G140204 niclas G140323 niklasf G140213 dv11flh G140311 niklasf G140411 dv11flh G20140411
id13sot G140207 niklasf G140313 niklasf G140214 dv11flh G140328 dv11flh G140428 dv11flh G20140428
id13tbm G140313 victorz G140320 victorz G140213 victorz G140423 victorz G140423 victorz G20140423
id13ten G140401 niclas G140311 thomasj G140214 ericj G140403 victorz G140403 thomasj G20140403
id13vsr G140207 dv11flh G140304 niklasf G140214 ericj G140327 dv11flh G140416 dv11flh G20140416
ie13msn O141009 kallin O140217 ericj O140311 niklasf
kv03jed G140528 niklasf G140507 niklasf G140213 victorz G140327 thomasj G140429 ericj G20140528
lidell G140528 niklasf G140313 ericj G140213 niclas G140313 ericj G140403 ericj G20140528
linao G140327 victorz G140327 dv11flh G140213 niklasf G140312 dv11flh G140411 dv11flh G20140411
oi08mku G140313 niclas G140314 niclas G140213 niklasf G151213 kallin G140403 ericj G20151213
oi10afn G140825 niklasf G140807 niklasf G140217 thomasj G140807 niklasf G140825 niklasf G20140825
oi10ahm R140328 johane R140328 johane R140328 johane O140415 niclas
oi10kht G140210 ericj G140217 niclas G150826 johane U140401 niklasf G140427 ericj
oi10sbn G140317 victorz G140319 victorz G140213 victorz G140312 thomasj G140423 victorz G20140423
oi10vsm R140216 johane R140216 johane R140216 johane R140216 johane G140520 dv11flh G20140520
oi11dlk G140207 thomasj G140220 niclas G140213 dv11flh G140403 niclas G140401 ericj G20140403
oi11fbt G140212 thomasj G140313 thomasj G140214 ericj G140410 victorz G141202 kallin G20141202
oi11jsk G140220 niklasf G140306 dv11flh G140214 dv11flh G140325 niklasf G140414 niklasf G20140414
oi11rgm G140218 thomasj U140807 niklasf G140214 ericj G140407 victorz O141107 kallin
oi12ags G140311 victorz K140217 thomasj G140214 ericj O140403 victorz
oi12clk G140210 ericj G140314 niclas G140213 victorz G140403 ericj G140427 ericj G20140427
oi12dac G140311 victorz G140220 victorz G140213 victorz G140403 thomasj G140417 victorz G20140417
oi12fun G140207 dv11flh G140228 niklasf G140214 ericj G140311 niklasf G140424 dv11flh G20140424
oi12mlw G140311 victorz G140217 niclas G140213 victorz G140401 niclas G140403 niclas G20140403
oi13jni O140220 niklasf G140306 dv11flh G140214 dv11flh O140312 dv11flh O140402 dv11flh
oi13khd G140210 ericj G140220 ericj G140214 ericj G140311 ericj G140401 ericj G20140401
oi13pln G140210 ericj U140217 niclas G140214 ericj
sanna G140306 dv11flh G140304 niklasf G140213 niklasf G140313 niklasf G140424 dv11flh G20140424
tfy06esk O140207 niklasf G140217 niklasf G140213 niklasf
tfy09org G140210 niklasf G140213 dv11flh G140213 niklasf G140403 dv11flh G140424 dv11flh G20140424
tfy09otg G140210 niklasf O140217 niklasf G140214 dv11flh O140311 niklasf
tfy10jag G140228 thomasj G140313 thomasj G140213 niklasf G140313 thomasj O140401 thomasj
tfy10mvn G140317 victorz G140306 dv11flh G140213 victorz G140313 niklasf G140424 dv11flh G20140424
tfy10tjn G140207 dv11flh G140217 ericj G140214 dv11flh G140312 ericj G140402 ericj G20140402
tfy11abd G140207 thomasj G140217 thomasj G140213 victorz G140319 thomasj G140417 victorz G20140417
tfy11abg G140220 niklasf G140325 thomasj G140213 thomasj G140312 thomasj G140417 victorz G20140417
tfy11aon G140207 dv11flh G140306 dv11flh G140213 victorz G140312 dv11flh G140403 dv11flh G20140403
tfy11djn G140210 ericj G140217 ericj G140214 ericj G140320 ericj G140402 ericj G20140402
tfy11een G140207 thomasj G140220 victorz G140213 victorz G140326 thomasj G140417 victorz G20140417
tfy11fkd G140205 niclas G140217 ericj G140213 niclas G140331 niclas G140414 niclas G20140414
tfy11jgs G140210 thomasj G140220 victorz G140213 victorz G140313 thomasj G140424 thomasj G20140424
tfy11jpn G140211 dv11flh O140213 dv11flh
tfy11jvg G140214 dv11flh G140306 niklasf G140304 johane G140519 niklasf G140506 dv11flh G20140519
tfy11jvn G140213 dv11flh G140303 niklasf G140214 dv11flh G140313 niklasf G140424 dv11flh G20140424
tfy11lon G140214 dv11flh G140323 niklasf G140327 dv11flh G140403 dv11flh G140416 dv11flh G20140416
tfy11mad G140207 dv11flh G140220 niklasf G140213 victorz G140327 dv11flh G140402 dv11flh G20140402
tfy11mag G140220 niklasf G140306 dv11flh G140214 dv11flh G140325 niklasf G140415 niklasf G20140415
tfy11mhn G140205 niclas G140221 niclas G140213 niclas G140403 niclas G140326 niclas G20140403
tfy11sgi G140221 niclas G140429 thomasj G140213 victorz G140407 thomasj G140521 thomasj G20140521
tfy11vvn G140207 niklasf G140220 niklasf G140213 victorz G140327 dv11flh G140428 niklasf G20140428
tfy12ajn G140313 niclas G140423 niclas G140213 niclas G140825 niklasf G140401 ericj G20140825
tfy12hsm G140207 dv11flh G140306 dv11flh G140213 niklasf G140905 niklasf G140424 dv11flh G20140905
tfy12jjs G140208 ericj G140217 ericj G140214 ericj G140403 ericj G140326 niclas G20140403
tfy13dbd G140228 thomasj G140403 victorz G140226 niklasf G140327 thomasj G140417 victorz G20140417
tm08ngn G140901 niklasf G140901 niklasf R140208 johane R140208 johane G140831 niklasf G20140901
tm09enn K140217 niklasf G140213 victorz
tm09iwn G140208 ericj G140217 ericj G140214 ericj G140311 ericj G140401 ericj G20140401
tm11onn G140207 dv11flh G140304 niklasf G140213 dv11flh G140311 niklasf G140418 niklasf G20140418
tm12tin G140313 niclas G140423 niclas G140213 thomasj G140402 niclas G140423 niclas G20140423
G172/88.66 %147/80.33 %176/96.17 %140/86.42 %144/90.00 %
O15/7.73 %17/9.29 %1/0.55 %15/9.26 %14/8.75 %
K1/0.52 %3/1.64 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %1/0.55 %0/0.00 %1/0.62 %1/0.62 %
U1/0.52 %9/4.92 %0/0.00 %4/2.47 %0/0.00 %
T0/0.00 %1/0.55 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R5/2.58 %5/2.73 %6/3.28 %2/1.23 %1/0.62 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt194 st 183 st 183 st 162 st 160 st 137 st (85.62 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
dv11flh: Fredrik Loch
ericj: Eric Jönsson
niclas: Niclas Börlin
niklasf: Niklas Fries
thomasj: Thomas Johansson
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson