Objektorienterad programmeringsmetodik 5p (5DV133)

2014-03-27 - 2014-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
anserud G140821 niklasf G140821 niklasf G140515 niklasf G140607 ericj G20140821
benj G140505 niklasf G140528 niklasf G140515 niklasf G140607 ericj G20140607
bio09otm G140428 niklasf G140619 victorz G140515 dv11flh G141023 niklasf G20141023
c10jnn G140428 niklasf G140527 ericj G140515 niklasf G140901 niklasf G20140901
c12fkg G140520 ericj G140922 niklasf
c12fso R140404 victorz G140608 dv11flh R140404 victorz R140404 victorz G20140608
c13abl G140505 dv11flh G140521 niklasf G140520 ericj G140612 victorz G20140612
c13afd G140429 ericj G140608 dv11flh G140520 ericj G140811 niklasf G20140811
c13ahg G140428 niklasf U140530 niklasf G140520 ericj O140608 dv11flh
c13ang G140505 ericj G140605 niklasf G140520 ericj G140922 niklasf G20140922
c13arm G140827 niklasf G140905 niklasf G140520 ericj G140608 niklasf G20140905
c13arn G140429 dv11flh U140820 niklasf G140515 niklasf O140608 dv11flh
c13een F140428 victorz G140515 niklasf G140630 victorz
c13eld G140514 dv11flh G140609 ericj G140515 niklasf G140606 ericj G20140609
c13elt G140521 niklasf G140520 dv11flh G140520 ericj G140612 victorz G20140612
c13enn G140429 ericj G140524 ericj G140520 ericj G140617 niklasf G20140617
c13est G140429 ericj G140605 niklasf G140520 ericj G140811 niklasf G20140811
c13evk G140603 victorz G140617 niklasf G140515 niklasf G140606 ericj G20140617
c13fmg G140429 ericj G140616 victorz G140520 ericj G140605 niklasf G20140616
c13fru G140619 ericj G140610 ericj G140515 dv11flh G140925 niklasf G20140925
c13gan G140515 niklasf G140612 niklasf G140520 ericj G140612 victorz G20140612
c13hbd G140512 niklasf G140522 victorz G140520 ericj G140922 niklasf G20140922
c13jnn G140428 niklasf G140524 ericj G140520 ericj G140617 niklasf G20140617
c13lbm G140428 niklasf G140522 dv11flh G140515 niklasf G140730 niklasf G20140730
c13lbt G140429 ericj G140528 niklasf G140520 ericj G140623 niklasf G20140623
c13ljn G140428 victorz G140524 ericj G140515 niklasf G140629 ericj G20140629
c13mfn G140429 dv11flh G140527 ericj G140515 niklasf G140901 niklasf G20140901
c13mjn G140512 niklasf G140616 victorz G140520 ericj G140807 niklasf G20140807
c13njn G140512 niklasf G140616 victorz G140515 niklasf G140901 niklasf G20140901
c13pan G140429 dv11flh G140616 thomasj G140520 ericj G140605 niklasf G20140616
c13pni G140425 dv11flh K140611 niklasf G140515 dv11flh G140925 niklasf
c13ppn G140428 niklasf G140528 niklasf G140520 ericj G140605 niklasf G20140605
c13ras G140813 niklasf G140826 niklasf G140515 niklasf G140630 victorz G20140826
c13rll G140429 ericj G140521 niklasf G140515 niklasf G140629 ericj G20140629
c13slk G140505 ericj G140528 niklasf G140515 niklasf G140630 victorz G20140630
c13sln G140428 victorz G140515 dv11flh G140908 niklasf
c13twm K140627 niklasf
c13vfm G140429 ericj G140527 ericj G140515 niklasf G140730 niklasf G20140730
c13vkm G140428 victorz G140607 ericj G140515 niklasf G140730 niklasf G20140730
c13vzs G140428 victorz G140610 dv11flh G140515 dv11flh G140908 niklasf G20140908
c13wes G140520 victorz U140925 niklasf G140515 niklasf G140630 victorz
dv12bho G140506 ericj G140602 ericj U140620 ericj
dv12ssd G140429 dv11flh G140609 dv11flh G140515 dv11flh G140901 niklasf G20140901
dv13agl G140429 ericj G140524 ericj G140515 niklasf G140605 niklasf G20140605
dv13ean G140428 niklasf G140528 niklasf G140515 niklasf G140605 niklasf G20140605
dv13egg O140424 dv11flh U140520 dv11flh G140515 dv11flh K140922 niklasf
dv13esn G140425 dv11flh G140522 dv11flh G140515 dv11flh G140901 niklasf G20140901
dv13gsg G140522 dv11flh G140901 niklasf G140515 niklasf G140703 niklasf G20140901
dv13hai G140826 niklasf G140619 ericj G140515 niklasf G140605 niklasf G20140826
dv13hjn G140425 dv11flh U140520 dv11flh G140515 niklasf G140629 ericj
dv13jen G140429 ericj G140609 dv11flh G140515 niklasf G140703 victorz G20140703
dv13jjg G140429 ericj G140526 victorz G140520 ericj O140604 niklasf
dv13lan G140428 niklasf G140609 ericj G140515 niklasf G140702 niklasf G20140702
dv13llt G140609 dv11flh G140515 niklasf G140922 niklasf
dv13mln G140428 niklasf G140526 ericj G140516 niklasf G140605 niklasf G20140605
dv13nod G140926 niklasf U140924 niklasf G140520 ericj U140922 niklasf
dv13pri G140522 ericj O140519 niklasf G140515 niklasf G140709 niklasf
dv13sur G140505 ericj G140722 niklasf G140515 victorz G140623 victorz G20140722
dv13svo G141020 niklasf G140820 niklasf G140515 dv11flh G141023 niklasf G20141023
dv13thg G140429 ericj G140608 dv11flh G140515 niklasf G140703 victorz G20140703
dv13vbn G140429 niklasf G140825 niklasf G140515 niklasf G140922 niklasf G20140922
dv13zbn G140520 dv11flh G150902 niklasf G140515 niklasf G140703 victorz G20150902
eeemil G140428 niklasf G140527 ericj G140515 niklasf G140901 niklasf G20140901
ens08xcg O140424 niklasf
ens11pnn G140505 ericj G140519 niklasf G140515 niklasf G140703 victorz G20140703
ens13ahr G140821 niklasf G140821 niklasf G140901 niklasf G140901 niklasf G20140901
ens13mlt G140605 niklasf G140524 ericj G140520 ericj G140606 ericj G20140606
et11mnn G140512 niklasf G140609 victorz G140515 niklasf G140627 niklasf G20140627
filip G140428 niklasf G140520 niklasf G140515 niklasf G140608 dv11flh G20140608
hed12djn G140522 dv11flh G140902 niklasf G140515 niklasf G140627 niklasf G20140902
hed13hon G140512 niklasf G140608 dv11flh G140515 niklasf G140627 niklasf G20140627
hed13lan G140609 ericj G140617 victorz G140515 niklasf G140627 niklasf G20140627
id10jhn R140425 victorz O140520 dv11flh R140425 victorz R140425 victorz
id11enn R140425 victorz G140608 dv11flh R140425 victorz R140425 victorz G20140608
id11swm G140702 victorz G140703 niklasf R140922 thomasj R140922 thomasj G20140922
id12ahr G140609 dv11flh G140515 dv11flh
id12men G140515 victorz G140623 victorz
id12tka G140428 niklasf O140522 victorz G140515 niklasf G140901 niklasf
id13alm G140428 victorz G140526 ericj G140520 ericj U140901 niklasf
id13aln G140428 niklasf G140522 victorz G140520 ericj G140616 victorz G20140616
id13asm G140428 victorz G140607 ericj G140514 victorz G140820 niklasf G20140820
id13cdn G140602 victorz G140605 niklasf G140514 victorz G140612 victorz G20140612
id13drz G140429 ericj G140609 ericj G140520 ericj G140901 niklasf G20140901
id13dsm G140429 ericj G140522 victorz G140520 ericj G140606 ericj G20140606
id13efn G140428 niklasf G140608 dv11flh G140520 ericj G140612 victorz G20140612
id13efr G140428 victorz G140520 ericj U140901 niklasf
id13fen G140429 ericj G140524 ericj G140520 ericj G140630 niklasf G20140630
id13gcr G140424 niklasf G140610 ericj G140520 ericj G140630 niklasf G20140630
id13gke G140520 victorz G140608 dv11flh G140520 ericj G140630 niklasf G20140630
id13hng O140528 victorz G140515 niklasf G140901 niklasf
id13inn G140428 victorz G140609 niklasf G140520 ericj G140630 niklasf G20140630
id13jbm G140429 ericj G140520 niklasf G140520 ericj G140612 victorz G20140612
id13jhn G140428 victorz G140522 dv11flh G140520 ericj G140616 victorz G20140616
id13jjn G140428 niklasf G140608 dv11flh G140520 ericj G140612 victorz G20140612
id13jlt G140429 dv11flh G140901 niklasf G140520 ericj G140901 niklasf G20140901
id13jsg G140526 ericj G140819 niklasf G140520 ericj G140630 niklasf G20140819
id13kpm G140428 victorz G140609 dv11flh G140515 niklasf G140901 niklasf G20140901
id13lbn G140515 niklasf G140608 dv11flh G140520 ericj G140811 niklasf G20140811
id13lsn G140629 dv11flh G140613 victorz G140514 victorz G140618 victorz G20140629
id13mbh G140903 victorz O140519 niklasf G140520 ericj G140606 ericj
id13mbk K140522 niklasf O140520 dv11flh G140515 dv11flh O140608 dv11flh
id13mjn G140428 victorz G140619 victorz G140520 ericj U140901 niklasf
id13mtt G140429 ericj G140520 ericj K140630 niklasf
id13nde G140505 ericj G140608 dv11flh G140515 niklasf G140901 niklasf G20140901
id13sel G140429 ericj G140524 ericj G140520 ericj G140606 ericj G20140606
id13sen G140506 ericj G140609 niklasf G140520 ericj U140901 niklasf
id13son G140429 dv11flh G140522 victorz G140520 ericj G140616 victorz G20140616
id13sot G140520 ericj U140620 ericj
id13tbm G140522 niklasf G140522 victorz G140520 ericj G140617 victorz G20140617
id13ten G140428 victorz G140904 niklasf G140520 ericj G140709 niklasf G20140904
id13vsr G140425 dv11flh G140623 niklasf G140515 niklasf G140606 ericj G20140623
ie13msn G140929 niklasf U140925 niklasf G140520 ericj U140922 niklasf
kv03jed G140520 dv11flh G140610 ericj G140520 ericj U140922 niklasf
kv10asm G140428 victorz G140609 dv11flh G140515 dv11flh G140925 niklasf G20140925
lidell G140425 dv11flh G140527 victorz G140520 ericj G140617 niklasf G20140617
linao G140527 victorz G140524 ericj G140515 niklasf G140608 dv11flh G20140608
oi10ahm G140429 ericj G140616 victorz G140520 ericj G140606 ericj G20140616
oi10jln G140428 victorz G140608 dv11flh G140520 ericj G140606 ericj G20140608
oi10nan G140430 victorz G140526 ericj G140520 ericj G140606 ericj G20140606
oi10vsm G140515 ericj G140605 niklasf R140602 victorz G140905 niklasf G20140905
oi12clk G140428 victorz G140901 niklasf G140515 niklasf G140606 ericj G20140901
oi12dac G140428 victorz G140524 ericj G140515 niklasf G140612 victorz G20140612
oi12fun G140526 dv11flh G140524 ericj G140515 niklasf G140612 victorz G20140612
oi12mlw G140429 ericj G140528 niklasf G140515 niklasf G140612 victorz G20140612
oi13jni G140429 ericj G140515 dv11flh G140901 niklasf
oi13khd G140425 dv11flh G140522 dv11flh G140520 ericj G140617 victorz G20140617
sanna G140424 dv11flh G140619 victorz G140515 niklasf G140608 dv11flh G20140619
tfy09sld G140428 victorz G140608 dv11flh G140520 ericj G140630 niklasf G20140630
tfy10tsn G140505 dv11flh G140524 ericj G140520 ericj G140606 ericj G20140606
tfy12ajn G140425 dv11flh G140905 victorz G140515 niklasf G140607 ericj G20140905
tfy12hsm G140527 dv11flh G140905 niklasf G140515 niklasf G140922 niklasf G20140922
tfy13dbd G140425 dv11flh G140522 victorz G140515 victorz G140623 victorz G20140623
tm08jsn R140609 ericj G140609 dv11flh R140609 ericj R140609 ericj G20140609
tm12tin G140505 victorz G140630 victorz G140515 niklasf G140607 ericj G20140630
G121/92.37 %107/89.17 %126/95.45 %111/84.73 %
O3/2.29 %5/4.17 %0/0.00 %4/3.05 %
K2/1.53 %1/0.83 %0/0.00 %2/1.53 %
F1/0.76 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %7/5.83 %0/0.00 %9/6.87 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R4/3.05 %0/0.00 %6/4.55 %5/3.82 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt131 st 120 st 132 st 131 st 102 st (85.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
dv11flh: Fredrik Loch
ericj: Eric Jönsson
niklasf: Niklas Fries
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
bopspe: Anders Broberg