Interaktionsteknik 5p (5DV132)

2015-03-24 - 2015-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
bio07mnn G150414 lenap G150505 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150604 lenap G20150604
c10hml G150530 c12oor G150519 lenap G150803 lenap G150601 lenap G150821 lenap G20150821
c14acz G150414 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150602 lenap G20150602
c14can G150414 c12oor G150517 c12oor G150603 c12oor G150601 lenap G150604 lenap G20150604
c14cjn G150414 lenap G150505 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150526 lenap G20150601
c14dhm G150414 lenap G150517 c12oor G150522 c12oor G150601 lenap G150604 lenap G20150604
c14fhm G150414 lenap G150517 c12oor G150522 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14flv G150414 lenap G150517 c12oor G150522 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14fok G150414 lenap G150526 lenap G150522 lenap G150601 lenap G150604 lenap G20150604
c14gls G150414 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150604 lenap G20150604
c14hde G150827 lenap G150531 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150604 lenap G20150827
c14hed G150414 lenap G150517 c12oor G150522 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14hes G150414 c12oor G150521 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14hht G150414 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150813 lenap G20150813
c14inn G150414 lenap G150513 lenap G150525 lenap G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14jmt G150414 lenap G150526 lenap G150522 lenap G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14jpn G150414 lenap G150513 lenap G150525 lenap G150601 lenap G150601 lenap G20150601
c14jsm G150414 lenap G150513 lenap G150525 lenap G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14jsn G150413 c12oor G150505 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14jur G150421 c12oor G150512 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150810 lenap G20150810
c14jvn G150414 lenap G150505 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14kdd G150414 c12oor G150517 c12oor G150603 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150603
c14kgn G150414 c12oor G150517 c12oor G150603 c12oor G150601 lenap G150528 lenap G20150603
c14llk G150413 c12oor G150505 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14lrk G150414 lenap G150526 lenap G150522 lenap G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14lrl G150414 c12oor G150512 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14mlg G150413 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150604 lenap G20150604
c14mms G150421 c12oor G150512 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap O150604 lenap
c14mts G150414 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150526 lenap G20150601
c14nbm G150413 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150604 lenap G20150604
c14nbn G150414 lenap G150526 lenap G150522 lenap G150601 lenap G150526 lenap G20150601
c14nnm G150421 c12oor G150512 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150604 lenap G20150604
c14oln G150413 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14pan G150414 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150604 lenap G20150604
c14rdo G150414 c12oor G150521 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150526 lenap G20150601
c14tht G150414 lenap G150531 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150604 lenap G20150604
c14tns G150413 c12oor G150505 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150604 lenap G20150604
c14vfg G150413 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150525 lenap G20150601
c14vjn G150414 lenap G150513 lenap G150525 lenap G150601 lenap G150525 lenap G20150601
danielh G150414 lenap G150531 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150604 lenap G20150604
didrik G150414 c12oor G150521 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150526 lenap G20150601
dv13egg G150413 c12oor G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150525 lenap G20150601
dv13tes G150414 c12oor G150513 lenap G150525 lenap G150601 lenap G150526 lenap G20150601
dv13trm G150414 c12oor G150513 lenap G150525 lenap G150601 lenap G150526 lenap G20150601
dv14akn G150414 lenap G150512 c12oor G150522 c12oor G150601 lenap G150604 lenap G20150604
dv14bsn G150413 c12oor G150512 c12oor G150602 c12oor G150601 lenap G150526 lenap G20150602
dv14dwr G150413 c12oor G150512 c12oor G150602 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150602
dv14iht G150413 c12oor G150512 c12oor G150602 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150602
dv14jat G150421 c12oor G150512 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
dv14jbm G150414 c12oor G150512 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
dv14jen G150414 lenap G150505 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap
dv14jjy G150414 lenap G150512 c12oor G150522 c12oor G150601 lenap
dv14jln G150414 lenap G150505 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
dv14msi G150413 c12oor G150512 c12oor G150602 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150602
dv14oan G150414 lenap G150512 c12oor G150522 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
dv14sbg G150414 lenap G150505 c12oor G150519 c12oor G150604 lenap G150604 lenap G20150604
dv14sen G150414 lenap G150505 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150604 lenap G20150604
dv14vln G150414 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150526 lenap G20150601
ens12bjn G150413 c12oor G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150604 lenap G20150604
ens13jnm G150414 c12oor G150512 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
ens13pdg G150413 c12oor G150512 c12oor O150602 c12oor
ens14npn G150414 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150525 lenap G20150601
erikm G150414 lenap G150512 c12oor G150522 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
hed13nkn G150414 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150604 lenap G20150604
ie11era G150424 lenap G150531 c12oor G150531 c12oor G150601 lenap G150821 lenap G20150821
ie11msg G150424 lenap G150531 c12oor G150531 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
ie11tme G150424 lenap G150531 c12oor G150531 c12oor G150601 lenap G150824 lenap G20150824
jakobl G150414 lenap G150505 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150526 lenap G20150601
jwestin G150414 c12oor G150512 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150526 lenap G20150601
oi14vgm G150414 lenap G150531 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
olofh G150414 c12oor G150521 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150525 lenap G20150601
tfy09dnn G150414 lenap G150512 lenap G150519 lenap G150601 lenap G150603 lenap G20150603
tm09iwn G150413 c12oor G150505 c12oor G150519 c12oor G150601 lenap G150525 lenap G20150601
G73/100.00 %73/100.00 %72/98.63 %72/100.00 %69/98.57 %
O0/0.00 %0/0.00 %1/1.37 %0/0.00 %1/1.43 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt73 st 73 st 73 st 72 st 70 st 69 st (98.57 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
c12oor: Oskar Ottander
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist