Interaktionsteknik 5p (5DV132)

2014-03-28 - 2014-06-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
anserud G140415 lenap G140509 lenap G140519 lenap G140603 lenap G140607 mbe G20140607
benj G140415 lenap G140509 lenap G140519 lenap G140603 lenap G140607 mbe G20140607
c10jnn G140425 lenap G140515 mbe G140522 mbe G140603 lenap G140608 lenap G20140608
c12fkg G140415 lenap G140506 mbe G140523 mbe G140603 lenap
c13abl G140425 lenap G140506 mbe G140523 mbe G140603 lenap G140613 mbe G20140613
c13afd G140415 lenap G140514 lenap G140520 lenap G140604 lenap G140608 lenap G20140608
c13ahg G140415 lenap G140506 mbe G140523 mbe G140603 lenap O140607 mbe
c13ang G140415 lenap G140506 mbe G140523 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
c13arm G140415 lenap G140506 lenap G140520 lenap G140603 lenap G140604 lenap G20140604
c13arn G140415 lenap G140515 mbe G140528 mbe G140604 lenap G140618 lenap G20140618
c13awi G140415 lenap G140514 lenap G140520 lenap G140603 lenap G140613 mbe G20140613
c13een G140425 lenap G140515 mbe G140523 mbe O140603 lenap
c13eld G140513 lenap G140515 mbe G140527 mbe G140603 lenap G140604 lenap G20140604
c13elt G140430 lenap G140506 mbe G140523 mbe G140604 lenap G140604 lenap G20140604
c13enn G140425 lenap G140513 lenap G140514 lenap G140604 lenap G140604 lenap G20140604
c13est G140423 lenap G140514 lenap G140520 lenap G140608 lenap G140607 mbe G20140608
c13evk G140430 lenap G140506 lenap G140520 lenap G140603 lenap G140604 lenap G20140604
c13fmg G140415 lenap G140506 lenap G140520 lenap G140603 lenap G140616 lenap G20140616
c13fru G140415 lenap G140514 lenap G140520 lenap G140604 lenap G140607 mbe G20140607
c13gan G140425 lenap G140506 mbe G140523 mbe G140604 lenap G140604 lenap G20140604
c13hbd G140415 lenap G140506 mbe G140523 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
c13jnn G140425 lenap G140513 lenap G140514 lenap G140604 lenap G140604 lenap G20140604
c13lbm G140415 lenap G140506 lenap G140520 lenap G140603 lenap G140604 lenap G20140604
c13lbt G140425 lenap G140513 lenap G140514 lenap G140603 lenap G140607 mbe G20140607
c13ljn G140416 lenap G140506 mbe G140515 mbe G140603 lenap G140604 lenap G20140604
c13mfn G140425 lenap G140515 mbe G140522 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
c13mjn G140415 lenap G140514 lenap G140520 lenap G140604 lenap G140612 mbe G20140612
c13njn G140425 lenap G140515 mbe G140522 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
c13pan G140415 lenap G140506 lenap G140520 lenap G140603 lenap G140607 mbe G20140607
c13pni G140415 lenap G140514 lenap G140520 lenap G140603 lenap G140607 mbe G20140607
c13ppn G140415 lenap G140506 lenap G140520 lenap G140603 lenap G140618 lenap G20140618
c13ras G140425 lenap G140515 mbe G140523 mbe G140604 lenap G140612 mbe G20140612
c13rll G140416 lenap G140506 mbe G140515 mbe G140603 lenap G140619 lenap G20140619
c13slk G140425 lenap G140515 mbe G140523 mbe G140604 lenap G140604 lenap G20140604
c13sln G140513 lenap G140515 mbe G140527 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
c13ttn G140514 lenap G140515 mbe G140523 mbe G140603 lenap G140616 lenap G20140616
c13twm G140529 mbe G140529 mbe G140529 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
c13vfm G140415 lenap G140506 lenap G140520 lenap G140603 lenap G140604 lenap G20140604
c13vkm G140415 lenap G140506 lenap G140520 lenap G140603 lenap G140607 mbe G20140607
c13vzs G140514 lenap G140515 mbe G140527 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
c13wes G140425 lenap G140515 mbe G140523 mbe G140604 lenap G140604 lenap G20140604
dv12bho G140415 lenap G140515 mbe G140523 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
dv12ted G140428 lenap G140515 mbe G140527 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
dv13agl G140415 lenap G140509 mbe G140516 mbe G140603 lenap G140608 lenap G20140608
dv13ean G140415 lenap G140509 mbe G140516 mbe G140603 lenap G140613 mbe G20140613
dv13egg G140416 lenap G140515 lenap G140611 lenap K140603 lenap
dv13esn G140415 lenap G140515 mbe G140523 mbe G140603 lenap G140604 lenap G20140604
dv13gsg G140415 lenap G140513 lenap G140521 lenap G140608 lenap G140607 mbe G20140608
dv13hai G140415 lenap G140509 mbe G140516 mbe G140603 lenap G140619 lenap G20140619
dv13hjn G140416 lenap G140506 mbe G140515 mbe G140603 lenap G140612 mbe G20140612
dv13jen G140415 lenap G140515 mbe G140516 mbe G140603 lenap G140616 lenap G20140616
dv13jjg G140505 lenap G140514 lenap G140514 lenap G140603 lenap G140609 lenap G20140609
dv13lan G140415 lenap G140513 lenap G140521 lenap G140605 lenap G140607 mbe G20140607
dv13llt G140415 lenap G140515 mbe G140528 mbe G140604 lenap G140607 mbe G20140607
dv13mln G140415 lenap G140509 mbe G140516 mbe G140603 lenap G140604 lenap G20140604
dv13nod G140514 lenap G140514 lenap G140514 lenap G140608 lenap G140609 lenap G20140609
dv13pri G140415 lenap G140513 lenap G140521 lenap G140622 lenap G140903 lenap G20140903
dv13sur G140415 lenap G140515 mbe G140523 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
dv13svo G140416 lenap G140515 lenap G140611 lenap G140604 lenap G140608 lenap G20140611
dv13thg G140415 lenap G140515 mbe G140516 mbe G140603 lenap G140608 lenap G20140608
dv13vbn G140415 lenap G140515 mbe G140528 mbe G140604 lenap G140607 mbe G20140607
dv13zbn G140415 lenap G140515 mbe G140516 mbe G140603 lenap G140903 lenap G20140903
eeemil G140425 lenap G140515 mbe G140522 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
ens08xcg G140607 mbe
ens11pnn G140415 lenap G140515 mbe G140516 mbe G140603 lenap G140604 lenap G20140604
filip G140423 lenap G140515 mbe G140523 mbe G140603 lenap G140604 lenap G20140604
id12ahr G140415 lenap G140514 lenap G140520 lenap G140603 lenap G140604 lenap G20140604
id12jkg G140428 lenap G140515 mbe G140527 mbe G140603 lenap G140604 lenap G20140604
ie13msn G140416 lenap G140514 lenap G140514 lenap G140609 lenap G140616 lenap G20140616
kv03jed G140416 lenap G140514 lenap G140514 lenap G140604 lenap G140604 lenap G20140604
lidell G140425 lenap G140513 lenap G140514 lenap G140616 lenap G140604 lenap G20140616
linao G140423 lenap G140515 mbe G140523 mbe G140603 lenap G140604 lenap G20140604
oi11jsn G140416 lenap G140515 mbe G140515 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
oi11mkr G140416 lenap G140515 mbe G140515 mbe G140603 lenap G140609 lenap G20140609
oi11nnd G140416 lenap G140515 mbe G140515 mbe G140603 lenap G150824 lenap G20150824
oi12dac G140415 lenap G140514 lenap G140514 lenap G140603 lenap G140607 mbe G20140607
oi12fun G140415 lenap G140514 lenap G140514 lenap G140603 lenap G140612 lenap G20140612
oi12min G140428 lenap G140515 mbe G140527 mbe G140603 lenap G140604 lenap G20140604
oi12mlw G140415 lenap G140514 lenap G140514 lenap G140603 lenap G140607 mbe G20140607
oi13jni G140415 lenap G140515 mbe G140523 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
sanna G140423 lenap G140515 mbe G140523 mbe G140603 lenap G140609 lenap G20140609
tfy12ajn G140415 lenap G140509 lenap G140519 lenap G140603 lenap G140608 lenap G20140608
tfy12hsm G140415 lenap G140515 mbe G140528 mbe G140604 lenap G140604 lenap G20140604
tfy13dbd G140415 lenap G140514 lenap G140520 lenap G140603 lenap G140604 lenap G20140604
tm08jsn G140423 lenap G140515 mbe G140515 mbe G140603 lenap G140607 mbe G20140607
tm12tin G140415 lenap G140509 lenap G140519 lenap G140603 lenap G140607 mbe G20140607
G85/100.00 %85/100.00 %85/100.00 %83/97.65 %82/98.80 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/1.18 %1/1.20 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/1.18 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt85 st 85 st 85 st 85 st 83 st 81 st (97.59 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mbe: Martin Berglund
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist