Artificiell intelligens - grunderna 5p (5DV121)

2014-09-01 - 2014-12-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
aberg G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
alsu G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
c04fjn G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
c04pnm G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
c07een G141009 thomasj G141020 fonooni G141106 thomasj G20141106
c08esn G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
c10hml G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
c11agn G141009 thomasj G141010 fonooni G141124 thomasj G20141124
c11dhn G141009 thomasj G141010 fonooni G141124 thomasj G20141124
c11dkn G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
c11hbl G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
c11jhr G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
c11jmm G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
c11jnn G141009 thomasj G141014 jaya G141106 thomasj G20141106
c11jpn G141009 thomasj G141014 jaya G141106 thomasj G20141106
c11jvd G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
c11ssr G141009 thomasj G141010 jaya G141124 thomasj G20141124
c11tsg G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
c11vbk G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
c12fso G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
c12mkn G141009 thomasj G141010 fonooni G141124 thomasj G20141124
c12mon G141009 thomasj G141010 fonooni G141107 thomasj G20141107
c12oor G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
c12smi G141009 thomasj G141010 jaya
dali G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
dv11alo G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
dv11elr G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
dv12ahn G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
dv12alg G141009 thomasj G141010 fonooni G141124 thomasj G20141124
dv12can G141009 thomasj G141010 fonooni G141107 thomasj G20141107
dv12cjn G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
dv12han G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
dv12ilr G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
dv12msn G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
dv12rhm G141009 thomasj G141010 fonooni G141124 thomasj G20141124
dv12rwt G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
dv12tkn G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
dv13esn G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
ens10olm G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
ens11afk G141009 thomasj G141010 fonooni G141124 thomasj G20141124
ens11jgn G141009 thomasj G141010 fonooni G141204 thomasj G20141204
ens11mcn G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
ens12dds G141009 thomasj G141010 fonooni G141107 thomasj G20141107
ens14bpr G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
ens14cwf G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
ens14dms G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
ens14ghn G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
ens14jst G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
ens14mhe G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
ens14pjh G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
ens14sfn G141009 thomasj G141010 fonooni G141107 thomasj G20141107
ens95sjn G141009 thomasj
id11mnn G141009 thomasj G141010 fonooni
id11nmi G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
id11pnn G141009 thomasj G141010 fonooni
id11swm G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
id12abm G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
id12adn G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
id12afg G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
id12api G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
id12bbi G141009 thomasj G141010 jaya G141124 thomasj G20141124
id12cfr G141009 thomasj G141010 fonooni G141107 thomasj G20141107
id12dbk G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
id12drg G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
id12eht G141009 thomasj G141014 jaya G141106 thomasj G20141106
id12fgn G141009 thomasj G141010 fonooni G141107 thomasj G20141107
id12fhg G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
id12fwr G141009 thomasj G141014 jaya G141106 thomasj G20141106
id12gnr G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
id12hsm G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
id12jag G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
id12jln G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
id12jnn G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
id12jwn G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
id12jzn G141009 thomasj G141010 fonooni G141204 thomasj G20141204
id12kjn G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
id12ksg G141009 thomasj G141010 fonooni G141107 thomasj G20141107
id12man G141009 thomasj G141010 fonooni G141107 thomasj G20141107
id12men G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
id12pan G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
id12rdt G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
id12rse G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
id12sie G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
id12sjs G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
id12tbk G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
id12vgn G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
kv12aan G141009 thomasj G141010 fonooni G141124 thomasj G20141124
kv12dss G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
kv12ffn G141009 thomasj G141010 fonooni G141124 thomasj G20141124
kv12hwk G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
kv12osn G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
kv12srt G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
kv12tld G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
mcs14yat G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
mrc14aaz G141009 thomasj G141010 fonooni G141107 thomasj G20141107
mrc14kwt G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
mrc14mpo G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
mrc14rvo G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
niklasf G141009 thomasj G141010 fonooni G141106 thomasj G20141106
oi10cpn G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
oi12len G141009 thomasj G141010 jaya G141107 thomasj G20141107
oi12mwm G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
tfy10vjn G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
tm08jsn G141009 thomasj G141016 fonooni G141106 thomasj G20141106
yhi04jeo G141009 thomasj G141010 jaya G141106 thomasj G20141106
G105/100.00 %104/100.00 %101/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt105 st 104 st 101 st 101 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
fonooni: Benjamin Fonooni
jaya: Jayalakshmi Baskar
ringdahl: Ola Ringdahl
Kursansvarig
thomasj: Thomas Johansson