Artificiell intelligens - grunderna 5p (5DV121)

2011-09-06 - 2011-11-08
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
andrel G111020 mollevik G111206 mollevik G20111206
bio07ald G111020 mollevik G111115 mollevik G20111115
c04sjs R111116 mollevik G120123 mollevik G20120123
c05jsg O111116 mollevik O111114 mollevik
c05mgv R111020 mollevik R111020 mollevik G20111020
c05vwg G111028 mollevik G120123 mollevik G20120123
c07agr G111020 mollevik G111116 mollevik G20111116
c07trl G120113 mollevik G111122 mollevik G20120113
c08ahm G111110 mollevik G111114 mollevik G20111114
c08aon G111110 mollevik G120113 billing G20120113
c08awm G111020 mollevik G111122 mollevik G20111122
c08fsm G111111 mollevik G120131 billing G20120131
c08hhn G111110 mollevik G120113 billing G20120113
c08ktg G111020 mollevik G111118 mollevik G20111118
c08llg G111020 mollevik G111116 mollevik G20111116
c08mhn G111111 mollevik G120131 billing G20120131
c08mln G111020 mollevik G120123 mollevik G20120123
c08owd G111020 mollevik G111122 mollevik G20111122
c08plr G111110 mollevik G111123 mollevik G20111123
c08psm G111020 mollevik G111118 mollevik G20111118
c08rrg G111020 mollevik G120123 mollevik G20120123
c08tnn G111020 mollevik G111122 mollevik G20111122
cse10lcg G111020 mollevik G111115 mollevik G20111115
dv07ajn G111114 mollevik G111123 mollevik G20111123
dv08ieg G111020 mollevik G111122 mollevik G20111122
dv08jhg G120113 mollevik G111122 mollevik G20120113
dv08jmh G111020 mollevik G111207 mollevik G20111207
dv09dbg G111020 mollevik
dv09ssm G111020 mollevik G111122 mollevik G20111122
ens05hsn G120418 billing G120411 billing G20120418
ens05jhz G120418 billing G120411 billing G20120418
ens08kbm G111020 mollevik G120123 mollevik G20120123
ens09rak G111020 mollevik G120123 mollevik G20120123
ens11aua G120113 mollevik G120411 billing G20120411
et09tvr O111020 mollevik O111114 mollevik
id08cwa G111025 mollevik G111128 mollevik G20111128
id09abd G120420 billing G111122 mollevik G20120420
id09bjn G111021 mollevik G120425 billing G20120425
id09bnn G111123 mollevik G111123 mollevik G20111123
id09ccg G120420 billing G111122 mollevik G20120420
id09efn G120113 mollevik G111214 mollevik G20120113
id09ehl G111110 mollevik G120411 billing G20120411
id09ejn G111020 mollevik G111116 mollevik G20111116
id09ern O111020 mollevik O111114 mollevik
id09hmi G111020 mollevik G111116 mollevik G20111116
id09ihk G120113 mollevik G111214 mollevik G20120113
id09jjn G111021 mollevik G111116 mollevik G20111116
id09jlm G111021 mollevik G111116 mollevik G20111116
id09jnf G120125 mollevik G111207 mollevik G20120125
id09mbm G111110 mollevik G120411 billing G20120411
id09mfn G111123 mollevik G111123 mollevik G20111123
id09nre G111021 mollevik G120425 billing G20120425
id09pgn G120113 mollevik U111123 mollevik
id09usm G120113 mollevik U111123 mollevik
kv09asr G111024 mollevik G111212 billing G20111212
kv09blg G111111 mollevik G111115 mollevik G20111115
kv09dhn G111021 mollevik G111115 mollevik G20111115
kv09ist G111111 mollevik G111115 mollevik G20111115
kv09jam G111021 mollevik G111123 mollevik G20111123
kv09jfn G111025 mollevik G120112 billing G20120112
kv09mbm G111025 mollevik G120411 billing G20120411
kv09mbn G111024 mollevik G111212 billing G20111212
kv09med G120113 billing G120411 billing G20120411
kv09mhd G111021 mollevik G111123 mollevik G20111123
kv09owm G111021 mollevik G111115 mollevik G20111115
kv09prn G120113 billing G120112 billing G20120113
mcs10pkr U120420 billing O111114 mollevik
mcs11hdb G111110 mollevik G120425 billing G20120425
mcs11kfs G120113 mollevik G120411 billing G20120411
mcs11phn G111025 mollevik G111128 mollevik G20111128
sebgrohn G111110 mollevik G111114 mollevik G20111114
wikner G111020 mollevik G111206 mollevik G20111206
yhi04oan G111020 mollevik G111122 mollevik G20111122
G67/91.78 %65/90.28 %
O3/4.11 %4/5.56 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U1/1.37 %2/2.78 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R2/2.74 %1/1.39 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt73 st 72 st 66 st (91.67 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mollevik: Johan Mollevik
Kursansvarig
billing: Erik Billing