Introduktion till databashantering 5p (5DV119)

2016-01-18 - 2016-03-17
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
anserud G160301 mollevik (27p) G160314 mollevik (2p) G160403 jem (20p) G160411 jem (27p) G160417 jem (13p) G160427 mollevik (0p) G20160427(89p)
benj G160205 mollevik (22p) G160314 mollevik (16p) G160403 jem (25p) G160411 jem (24p) G160403 jem (10p) G160427 mollevik (0p) G20160427(97p)
bio11jlz G160307 mollevik (0p) G160307 mollevik (12p) G160403 jem (18p) G160411 jem (20p) G160312 jem (17p) G160311 mollevik (40p) G20160411(107p)
bio11lrm G160517 jem (11p) G160517 jem (14p) G160403 jem (12p) G160411 jem (20p) G160312 jem (17p) G160317 jem (15p) G20160517(89p)
bio12edv G160205 mollevik (26p) G160530 jem (12p) G160413 jem (20p) G160411 jem (17p) G160403 jem (13p) G160321 mollevik (0p) G20160530(88p)
bio12esn U160307 mollevik (6p) U160307 mollevik (18p) O160309 jem (17p)
bio12mlt G160205 mollevik (24p) G160307 mollevik (4p) G160403 jem (19p) G160411 jem (26p) G160312 jem (28p) G160321 mollevik (45p) G20160411(146p)
c09flg G160205 mollevik (24p) G160301 mollevik (30p) G160309 jem (30p) G160411 jem (30p) G160312 jem (30p) G160311 mollevik (50p) G20160411(194p)
c09mld G160314 mollevik (0p)
c12vbn G160301 mollevik (21p) G160314 mollevik (24p) G160403 jem (13p) G160411 jem (20p) G160312 jem (28p) G160412 mollevik (10p) G20160412(116p)
c13arm G160307 mollevik (22p) G160301 mollevik (24p) G160403 jem (22p) G160411 jem (24p) G160403 jem (15p) G160922 jem (0p) G20160922(107p)
c13arn G160205 mollevik (24p) G160301 mollevik (29p) G160413 jem (21p) G160411 jem (30p) G160312 jem (28p) G160311 mollevik (40p) G20160413(172p)
c13elt G160205 mollevik (22p) O160301 mollevik (0p) G160309 jem (26p) O160606 jem (0p) G160312 jem (15p) O160606 jem (0p)
c13enn G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (30p) G160309 jem (30p) G160412 jem (30p) G160312 jem (25p) G160322 mollevik (35p) G20160412(180p)
c13evk G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (30p) G160309 jem (30p) G160412 jem (30p) G160312 jem (25p) G160322 mollevik (35p) G20160412(180p)
c13fmg G160205 mollevik (24p) G160314 mollevik (24p) G160309 jem (22p) G160411 jem (25p) G160403 jem (10p) G160316 mollevik (40p) G20160411(145p)
c13gan G160205 mollevik (21p) G160301 mollevik (24p) G160403 jem (25p) G160411 jem (25p) G160403 jem (10p) G160321 mollevik (35p) G20160411(140p)
c13jnn G160205 mollevik (30p) G160314 mollevik (22p) G160422 jem (15p) G160412 jem (22p) G160312 jem (25p) G160322 mollevik (20p) G20160422(134p)
c13lbm G160205 mollevik (24p) G160301 mollevik (29p) G160403 jem (17p) G160411 jem (30p) G160312 jem (28p) G160311 mollevik (45p) G20160411(173p)
c13ljn G160205 mollevik (24p) G160301 mollevik (29p) G160413 jem (21p) G160411 jem (30p) G160312 jem (28p) G160311 mollevik (40p) G20160413(172p)
c13mjn G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (23p) G160516 jem (25p) G160412 jem (28p) G160312 jem (28p) G160331 mollevik (35p) G20160516(169p)
c13njn G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (23p) G160516 jem (25p) G160412 jem (28p) G160312 jem (28p) G160331 mollevik (35p) G20160516(169p)
c13ppn G160205 mollevik (27p) G160301 mollevik (27p) G160403 jem (22p) G160411 jem (28p) G160312 jem (28p) G160311 mollevik (50p) G20160411(182p)
c13slk G160205 mollevik (26p) G160301 mollevik (24p) G160309 jem (30p) G160412 jem (28p) G160312 jem (28p) G160311 mollevik (40p) G20160412(176p)
c13vfm G160205 mollevik (24p) G160301 mollevik (29p) G160403 jem (17p) G160411 jem (30p) G160312 jem (28p) G160311 mollevik (45p) G20160411(173p)
c14fhm G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (24p) G160413 jem (22p) G160411 jem (30p) G160417 jem (10p) G160330 mollevik (0p) G20160417(116p)
c14flv G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (24p) G160413 jem (22p) G160411 jem (30p) G160417 jem (10p) G160330 mollevik (0p) G20160417(116p)
c99mln G160205 mollevik (29p) G160314 mollevik (22p) G160309 jem (30p) G160417 jem (10p) G160312 jem (28p) G160311 mollevik (30p) G20160417(149p)
cse13swg G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (23p) G160516 jem (25p) G160412 jem (28p) G160312 jem (28p) G160331 mollevik (35p) G20160516(169p)
dv11osi G160307 mollevik (18p) G160314 mollevik (11p) G160422 jem (9p) G160411 jem (25p) G160312 jem (18p) G160316 mollevik (15p) G20160422(96p)
dv13lan O160205 mollevik (13p) O160309 jem (16p) O160311 mollevik (0p)
dv13vbn G160403 jem (16p) G160411 jem (24p)
dv14iht G160205 mollevik (28p) G160307 mollevik (22p) G160411 jem (30p) G160412 jem (30p) G160312 jem (30p) G160330 mollevik (0p) G20160412(140p)
dv14jln G160205 mollevik (28p) G160307 mollevik (22p) G160411 jem (30p) G160412 jem (30p) G160312 jem (30p) G160330 mollevik (0p) G20160412(140p)
dv14oan G160205 mollevik (28p) G160307 mollevik (22p) G160411 jem (30p) G160412 jem (30p) G160312 jem (30p) G160330 mollevik (0p) G20160412(140p)
dv14sbg G160205 mollevik (28p) G160307 mollevik (22p) G160411 jem (30p) G160412 jem (30p) G160312 jem (30p) G160330 mollevik (0p) G20160412(140p)
ens10abd G160210 jem (27p) G160309 jem (30p) G160310 jem (30p) G160412 jem (28p) G160312 jem (28p) G160316 jem (45p) G20160412(188p)
ens11jrg G160205 mollevik (27p) G160314 mollevik (20p) G160411 jem (10p) G160411 jem (29p) G160403 jem (8p) G160422 mollevik (5p) G20160422(99p)
ens15akn U160301 mollevik (0p) O160301 mollevik (0p) O160310 jem (8p) O160312 jem (0p)
ens15ecl G160314 mollevik (0p) U160314 mollevik (12p) O160310 jem (23p) G160411 jem (29p) G160517 jem (0p) G160606 jem (0p)
ens15sgd G160301 mollevik (25p) G160422 mollevik (20p) G160310 jem (23p) G160413 jem (5p) G160312 jem (28p) G160606 jem (0p) G20160606(101p)
ens15tjl O160205 mollevik (13p)
ens15yxo U160301 mollevik (0p) O160301 mollevik (0p) O160310 jem (9p)
erikm G160205 mollevik (21p) G160301 mollevik (25p) G160330 mollevik (23p) G160316 mollevik (12p) G160316 mollevik (18p) G160311 mollevik (45p) G20160330(144p)
ie12afs G160301 mollevik (27p) G160321 mollevik (18p) G160411 jem (17p) G160411 jem (22p) G160312 jem (16p) G160321 mollevik (35p) G20160411(135p)
ie12bjn G160307 mollevik (24p) G160301 mollevik (26p) G160413 jem (16p) G160412 jem (29p) G160312 jem (30p) G160311 mollevik (40p) G20160413(165p)
ie12cdn G160205 mollevik (30p) G160307 mollevik (21p) G160403 jem (22p) G160411 jem (30p) G160312 jem (18p) G160404 mollevik (0p) G20160411(121p)
ie12cfn G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (24p) G160403 jem (23p) G160411 jem (30p) G160312 jem (18p) G160311 mollevik (45p) G20160411(170p)
ie12fmh G160205 mollevik (24p) G160412 mollevik (5p) G160422 jem (15p) G160413 jem (30p) G160312 jem (25p) G160922 jem (0p) G20160922(99p)
ie12gas G160205 mollevik (24p) G160412 mollevik (5p) G160422 jem (15p) G160413 jem (30p) G160312 jem (25p) G160922 jem (0p) G20160922(99p)
ie12jen G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (24p) G160403 jem (23p) G160411 jem (30p) G160312 jem (18p) G160311 mollevik (45p) G20160411(170p)
ie12jnd G160301 mollevik (21p) G160314 mollevik (24p) G160403 jem (13p) G160411 jem (20p) G160312 jem (28p) G160412 mollevik (10p) G20160412(116p)
ie12jsr G160301 mollevik (15p) G160422 mollevik (7p) G160417 jem (10p) G160411 jem (10p) G160420 jem (5p) G160404 mollevik (30p) G20160422(77p)
ie12loa G160301 mollevik (27p)
ie12lsn G160205 mollevik (30p) G160307 mollevik (21p) G160403 jem (22p) G160411 jem (30p) G160312 jem (18p) G160404 mollevik (0p) G20160411(121p)
ie12mlg G160301 mollevik (21p) G160314 mollevik (24p) G160403 jem (13p) G160411 jem (20p) G160312 jem (28p) G160412 mollevik (10p) G20160412(116p)
ie12mon G160205 mollevik (27p) G160314 mollevik (20p) G160411 jem (10p) G160411 jem (29p) G160403 jem (8p) G160422 mollevik (5p) G20160422(99p)
ie12nfn G160301 mollevik (15p) G160301 mollevik (26p) G160403 jem (22p) G160412 jem (28p) G160312 jem (30p) G160316 mollevik (10p) G20160412(131p)
ie12pln G160307 mollevik (23p) G160314 mollevik (24p) G160403 jem (13p) G160411 jem (20p) G160312 jem (28p) G160412 mollevik (10p) G20160412(118p)
ie12rsg G160205 mollevik (24p) G160412 mollevik (5p) G160422 jem (15p) G160413 jem (30p) G160312 jem (25p) G160922 jem (0p) G20160922(99p)
ie12sat G160301 mollevik (15p) G160422 mollevik (7p) G160417 jem (10p) G160411 jem (10p) G160420 jem (5p) G160404 mollevik (30p) G20160422(77p)
ie12sgg G160205 mollevik (30p) G160307 mollevik (21p) G160403 jem (22p) G160411 jem (30p) G160312 jem (18p) G160404 mollevik (0p) G20160411(121p)
ie12spn G160205 mollevik (24p) G160412 mollevik (5p) G160422 jem (15p) G160413 jem (30p) G160312 jem (25p) G160922 jem (0p) G20160922(99p)
ie12stn G160301 mollevik (27p) G160321 mollevik (18p) G160411 jem (17p) G160411 jem (22p) G160312 jem (16p) G160321 mollevik (35p) G20160411(135p)
ie12vnk G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (24p) G160403 jem (23p) G160411 jem (30p) G160312 jem (18p) G160311 mollevik (45p) G20160411(170p)
jwestin G160301 mollevik (21p) G160307 mollevik (19p) G160310 jem (27p) G160316 mollevik (12p) G160316 mollevik (18p) G160311 mollevik (45p) G20160316(142p)
lidell G160205 mollevik (30p) G160314 mollevik (22p) G160422 jem (15p) G160412 jem (22p) G160312 jem (28p) G160322 mollevik (20p) G20160422(137p)
linao G160301 mollevik (21p) G160307 mollevik (19p) G160310 jem (27p) G160316 mollevik (12p) G160316 mollevik (18p) G160311 mollevik (45p) G20160316(142p)
mrc09uad G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (24p) G160413 jem (22p) G160411 jem (30p) G160417 jem (10p) G160330 mollevik (0p) G20160417(116p)
oi12akr G160307 mollevik (24p) G160301 mollevik (26p) G160413 jem (16p) G160412 jem (29p) G160312 jem (30p) G160311 mollevik (40p) G20160413(165p)
oi12arm G160922 jem (0p) G160922 jem (0p) G160403 jem (9p) G160411 jem (13p) G160312 jem (18p) G160922 jem (0p) G20160922(40p)
oi12elg G160205 mollevik (30p) G160307 mollevik (21p) G160403 jem (22p) G160411 jem (30p) G160312 jem (18p) G160404 mollevik (0p) G20160411(121p)
oi12jbn G160307 mollevik (24p) G160301 mollevik (26p) G160413 jem (16p) G160412 jem (29p) G160312 jem (30p) G160311 mollevik (40p) G20160413(165p)
oi12kma G160205 mollevik (28p) G160307 mollevik (19p) G160403 jem (22p) G160412 jem (28p) G160312 jem (30p) G160316 mollevik (10p) G20160412(137p)
oi12mvg G160922 jem (0p) G160922 jem (0p) G160403 jem (9p) G160411 jem (13p) G160312 jem (18p) G160922 jem (0p) G20160922(40p)
oi12pdk G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (26p) G160403 jem (22p) G160412 jem (28p) G160312 jem (30p) G160316 mollevik (10p) G20160412(146p)
oi12vpn G160205 mollevik (30p) G160301 mollevik (26p) G160403 jem (22p) G160412 jem (28p) G160312 jem (30p) G160316 mollevik (10p) G20160412(146p)
sanna G160205 mollevik (21p) G160301 mollevik (24p) G160403 jem (25p) G160411 jem (25p) G160403 jem (10p) G160321 mollevik (35p) G20160411(140p)
tfy11jln G160307 mollevik (24p) G160301 mollevik (26p) G160413 jem (16p) G160412 jem (29p) G160312 jem (30p) G160311 mollevik (40p) G20160413(165p)
tfy12ajn O160205 mollevik (24p) O160301 mollevik (0p)
tfy12hsm G160403 jem (16p) G160411 jem (24p)
tfy13dbd G160205 mollevik (26p) O160301 mollevik (0p) O160310 jem (22p)
tfy96msl G160205 mollevik (27p)
tm08jsn G160205 mollevik (27p) G160307 mollevik (23p) G160309 jem (30p) G160412 jem (28p) G160312 jem (28p) G160311 mollevik (40p) G20160412(176p)
tm09iwn G160210 jem (27p) G160309 jem (30p) G160310 jem (30p) G160412 jem (28p) G160312 jem (28p) G160316 jem (45p) G20160412(188p)
tm12tin O160205 mollevik (5p) O160301 mollevik (7p) G160403 jem (20p) G160411 jem (27p) G160417 jem (13p) G160427 mollevik (0p)
G77/91.67 %71/89.87 %75/92.59 %75/98.68 %74/98.67 %73/97.33 %
O4/4.76 %6/7.59 %6/7.41 %1/1.32 %1/1.33 %2/2.67 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U3/3.57 %2/2.53 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt84 st 79 st 81 st 76 st 75 st 75 st 71 st (94.67 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
jem: Jan-Erik Moström
mollevik: Johan Mollevik
Kursansvarig
hegner: Stephen J. Hegner