Effektiva algoritmer och problemkomplexitet 5p (5DV117)

2014-09-02 - 2014-11-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Lab 10 Lab 11 Resultat
cse10bsi U140921 drewes G140916 jeevani U141001 drewes G141021 drewes G141014 drewes U141021 drewes G141028 drewes
cse13swg U140921 drewes U141014 drewes U141001 drewes G141001 drewes U141014 drewes U141109 drewes U141109 drewes U141109 drewes U141118 drewes
dv11alo G141014 drewes G141001 drewes G140923 jeevani G141001 drewes G141014 drewes G141014 drewes G141017 drewes G141021 drewes G141109 drewes G141118 drewes
dv12ssd G140916 jeevani G140922 jeevani G141001 drewes G141001 drewes G141014 drewes G141021 drewes G141028 drewes G150217 drewes G141028 drewes G141118 drewes
dva95lsl G140921 drewes G140923 jeevani U140923 jeevani G141001 drewes G141007 drewes U141118 drewes
ens12asa G140912 drewes G140922 jeevani G140923 jeevani G141001 drewes G141007 drewes G141014 drewes G141021 drewes G141028 drewes G141118 drewes G141119 drewes
ens14cwf G140921 drewes G140916 jeevani G141001 drewes G141001 drewes G141007 drewes G141014 drewes G141028 drewes G141021 drewes G141109 drewes G141118 drewes
mcs11hdb U141118 drewes G150114 drewes
mcs11phn G140921 drewes G140923 jeevani G141001 drewes G141007 drewes G141007 drewes G141021 drewes U141028 drewes U141028 drewes U141109 drewes U150408 drewes
mcs14yat G141109 drewes G141109 drewes G141028 drewes G141007 drewes G141109 drewes G141028 drewes I150224 drewes G141118 drewes G141118 drewes O150224 drewes
G7/77.78 %8/88.89 %6/66.67 %9/100.00 %7/87.50 %7/87.50 %3/42.86 %6/75.00 %5/83.33 %4/50.00 %2/66.67 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/12.50 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U2/22.22 %1/11.11 %3/33.33 %0/0.00 %1/12.50 %1/12.50 %3/42.86 %2/25.00 %1/16.67 %3/37.50 %1/33.33 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/14.29 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt9 st 9 st 9 st 9 st 8 st 8 st 7 st 8 st 6 st 8 st 3 st 0 st (0.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
jeevani: Jeevani Goonetillake
Kursansvarig
drewes: Frank Drewes