Objektorienterad programmeringsmetodik 5p (5DV109)

2010-03-25 - 2010-06-03
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
andrel G100426 mikaelo G100422 lucasl G100520 thomasj G100509 mikaelo G100506 thomasj G100603 mikaelo G20100603
c07tan G100503 thomasj G100422 thomasj G100603 mikaelo G100506 mikaelo G100510 johane G100603 thomasj G20100603
c09ann G100510 mikaelo G100422 lucasl G100528 lucasl G100506 mikaelo G100510 johane G100603 thomasj G20100603
c09dlk G100503 thomasj G100428 lucasl G100520 thomasj G100509 mikaelo G100506 thomasj G100603 mikaelo G20100603
c09eon G100428 lucasl G100428 mikaelo G100903 johane G100509 mikaelo G100506 thomasj G100603 mikaelo G20100903
c09jon G100427 thomasj G100511 lucasl G100510 mikaelo O100603 lucasl
c09knn G100512 mikaelo G100422 lucasl G100524 lucasl G100505 thomasj G100506 thomasj G100602 thomasj G20100602
c09lrn G100510 mikaelo G100427 thomasj G100604 mikaelo G100505 thomasj G100506 thomasj G100602 thomasj G20100604
c09mjn G100426 lucasl G100422 thomasj G100520 lucasl G100505 thomasj G100510 thomasj G100616 mikaelo G20100616
c09mpu G100506 mikaelo G100428 lucasl G100528 mikaelo G100505 thomasj G100510 thomasj G100616 mikaelo G20100616
c09phd G100506 mikaelo G100421 lucasl G100528 mikaelo G100505 thomasj G100510 johane G100603 thomasj G20100603
c09pls G100722 johane G100722 johane O100515 mikaelo G100511 lucasl G100510 mikaelo O100603 lucasl
c09rll G100503 thomasj G100427 thomasj G100528 mikaelo G100507 lucasl G100505 thomasj G100603 thomasj G20100603
c09snn G100503 thomasj G100427 thomasj G100520 lucasl G100507 lucasl G100505 thomasj G100603 thomasj G20100603
c09vjn G100506 mikaelo G100422 lucasl G100528 thomasj G100505 thomasj G100506 thomasj G100602 mikaelo G20100602
di02ahn G100512 lucasl G100422 lucasl G100528 lucasl G100505 thomasj G100506 thomasj G100602 mikaelo G20100602
dv09dbg G100428 mikaelo G100422 lucasl G100520 mikaelo G100512 mikaelo G100510 mikaelo G100602 mikaelo G20100602
dv09ejn G100507 lucasl G100428 lucasl G100528 mikaelo G100512 mikaelo G100510 mikaelo G100602 mikaelo G20100602
dv09len G100422 thomasj G100428 mikaelo G100604 mikaelo G100507 lucasl G100506 thomasj G100602 lucasl G20100604
dv09pht G100506 thomasj G100428 mikaelo G100520 thomasj G100507 lucasl G100506 thomasj G100602 lucasl G20100602
dv09rlm G100503 thomasj G100422 lucasl G100531 thomasj G100507 lucasl G100506 thomasj G100603 lucasl G20100603
dv09rln G100507 lucasl G100422 lucasl G100520 thomasj G100507 lucasl G100506 thomasj G100603 lucasl G20100603
dv09ssm G100422 thomasj G100428 mikaelo G100525 mikaelo G100507 lucasl G100506 thomasj G100610 lucasl G20100610
dv09vlm G100426 mikaelo G100426 lucasl G100515 mikaelo G100507 lucasl G100506 thomasj G100610 lucasl G20100610
ens08kbm G100506 mikaelo G100422 lucasl G100528 thomasj G100505 thomasj G100505 thomasj G100614 mikaelo G20100614
ens09rak G100512 lucasl G100422 lucasl G100528 lucasl G100505 thomasj G100505 thomasj G100614 mikaelo G20100614
et09tvr G100510 lucasl G100422 lucasl G100505 thomasj G100505 thomasj G100614 mikaelo
id08sjn K100507 lucasl G100428 johane G100520 thomasj G100506 mikaelo G100510 johane G100603 thomasj
id09abd G100428 mikaelo G100422 lucasl G100520 thomasj G100506 mikaelo G100510 johane G100603 thomasj G20100603
id09adn O100422 mikaelo G100422 lucasl
id09bjn G130911 thomasj G100422 thomasj G130911 thomasj G100505 thomasj G100506 thomasj G100602 thomasj G20130911
id09bnn G100427 thomasj G100422 lucasl G100515 mikaelo G100505 thomasj G100506 thomasj G100602 thomasj G20100602
id09ccg G100428 lucasl G100513 lucasl G100530 mikaelo G100511 lucasl G100510 mikaelo O100603 lucasl
id09dsn G100506 mikaelo G100422 lucasl G100528 thomasj G100505 thomasj G100510 thomasj G100616 mikaelo G20100616
id09efn G100429 mikaelo G100426 thomasj G100517 thomasj G100511 lucasl G100510 thomasj G100611 thomasj G20100611
id09ehl G100506 thomasj G100428 johane G100517 thomasj G100505 thomasj G100510 thomasj G100616 mikaelo G20100616
id09ejn G100422 thomasj G100422 lucasl G100517 thomasj G100505 thomasj G100510 johane G100603 thomasj G20100603
id09elg O100503 mikaelo G100428 johane G100511 lucasl G100510 thomasj G100611 thomasj
id09ern G100426 mikaelo G100428 johane G100520 lucasl G100505 thomasj G100510 johane G100603 thomasj G20100603
id09hmi G100503 thomasj G100422 lucasl G100603 mikaelo G100507 lucasl G100505 thomasj G100603 thomasj G20100603
id09ihk G100422 thomasj G100422 thomasj G100530 mikaelo G100507 lucasl G100505 thomasj G100603 thomasj G20100603
id09jjn G100426 thomasj G100421 lucasl G100525 mikaelo G100507 lucasl G100506 thomasj G100602 lucasl G20100602
id09jlm G100426 mikaelo G100421 lucasl G100520 lucasl G100507 lucasl G100506 thomasj G100602 lucasl G20100602
id09kcm G100511 lucasl G100510 mikaelo O100603 lucasl
id09mbm G100426 mikaelo G100428 johane G100528 lucasl G100505 thomasj G100506 thomasj G100602 mikaelo G20100602
id09mfn G100426 mikaelo G100422 lucasl G100517 lucasl G100505 thomasj G100506 thomasj G100602 mikaelo G20100602
id09nre G100426 mikaelo G100422 thomasj G100517 thomasj G100512 mikaelo G100510 mikaelo G100602 mikaelo G20100602
id09obm G100512 thomasj G101007 thomasj G101007 thomasj G100511 lucasl G100510 thomasj G100611 thomasj G20101007
id09pgn O100510 mikaelo G100421 lucasl G100507 lucasl G100506 thomasj G100603 lucasl
id09usm G100426 mikaelo G100426 lucasl G100520 lucasl G100507 lucasl G100506 thomasj G100603 lucasl G20100603
ie09msl G100427 thomasj G100505 thomasj G100505 thomasj G100614 mikaelo
jonask G100520 mikaelo G100722 johane G100528 lucasl G100511 lucasl G100510 thomasj G100611 thomasj G20100722
lockner G100426 thomasj G100422 lucasl G100528 lucasl G100505 thomasj G100510 johane G100603 thomasj G20100603
peterh G100503 thomasj G100422 lucasl G100531 thomasj G100507 lucasl G100506 thomasj G100610 lucasl G20100610
tfy08jsg G100428 mikaelo G100423 thomasj G100528 thomasj G100507 lucasl G100506 thomasj G100610 lucasl G20100610
wikner G100503 thomasj G100422 lucasl G100517 thomasj G100512 mikaelo G100510 mikaelo G100602 mikaelo G20100602
G49/92.45 %55/100.00 %48/97.96 %55/100.00 %55/100.00 %51/92.73 %
O3/5.66 %0/0.00 %1/2.04 %0/0.00 %0/0.00 %4/7.27 %
K1/1.89 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt53 st 55 st 49 st 55 st 55 st 55 st 46 st (93.88 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
lucasl: Lucas Lindström
mikaelo: Mikael Öhman
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson