Grundläggande logik och modellteori 5p (5DV102)

2009-01-19 - 2009-03-29
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c04lmn G090215 kallin G090215 kallin G090318 kallin G090402 kallin G20090402
c06pln G090215 kallin G090213 kallin G090306 kallin G090331 kallin G20090331
c07agm U090215 kallin
c07een G090215 kallin G090220 kallin G090318 kallin G090323 kallin G20090323
c07fdg G090206 kallin G090215 kallin G090306 kallin G090323 kallin G20090323
c07jbn G090206 kallin G090212 kallin G090227 kallin G090326 kallin G20090326
c07jhr G090213 kallin G090225 kallin G090305 kallin G090330 kallin G20090330
c07jng G090213 kallin G090226 kallin G090305 kallin G090330 kallin G20090330
c07jnn G090215 kallin G090225 kallin G090306 kallin
c07jns G090213 kallin G090226 kallin G090305 kallin G090330 kallin G20090330
c07man G090206 kallin G090226 kallin G090305 kallin G090330 kallin G20090330
c07mhm G090215 kallin G090225 kallin G090304 kallin G090330 kallin G20090330
c07msn G090206 kallin G090212 kallin G090306 kallin G090323 kallin G20090323
c07nsl G090218 kallin G090223 kallin G090304 kallin G090327 kallin G20090327
c07pbd G090213 kallin G090226 kallin G090227 kallin G090327 kallin G20090327
c07rwd G090213 kallin G090212 kallin G090302 kallin G090319 kallin G20090319
c07shd G090206 kallin G090213 kallin G090306 kallin G090323 kallin G20090323
dv07fvk G090206 kallin G090220 kallin G090305 kallin G090331 kallin G20090331
dv07lbm G090213 kallin G090213 kallin G090305 kallin G090323 kallin G20090323
dv07lnn G090206 kallin G090218 kallin G090225 kallin G090327 kallin G20090327
dv07lpn G090206 kallin G090212 kallin G090227 kallin G090331 kallin G20090331
dv07nhn G090206 kallin G090213 kallin G090304 kallin G090323 kallin G20090323
ei05tbe G090210 kallin G090213 kallin G090306 kallin G090323 kallin G20090323
ens07ebd G090206 kallin G090212 kallin G090225 kallin G090319 kallin G20090319
ens07jki G090212 kallin G090215 kallin G090227 kallin
lucasl G090209 kallin G090217 kallin G090227 kallin G090323 kallin G20090323
mange G090206 kallin G090220 kallin G090304 kallin G090323 kallin G20090323
mk G090215 kallin G090212 kallin G090304 kallin G090326 kallin G20090326
rasmusl G090206 kallin G090213 kallin G090304 kallin G090331 kallin G20090331
G28/96.55 %28/100.00 %28/100.00 %26/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U1/3.45 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt29 st 28 st 28 st 26 st 26 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
kallin: Lena Kallin Westin