Service Oriented Architectures 5p (5DV095)

2009-11-06 - 2010-01-14
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
adams G091117 p-o (0p) G091203 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (5p) G20100129(5p)
c04mjn U091117 p-o (0p) U091203 p-o (0p) U091204 p-o (0p) U091209 p-o (0p) U100125 p-o (0p)
c05fam G091203 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100604 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (5p) G20100604(5p)
c05snn G091203 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100604 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (5p) G20100604(5p)
c06ahm G091117 p-o (0p) G091203 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (9p) G20100129(9p)
c06edg G091119 p-o (0p) G091203 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091218 p-o (0p) G100129 p-o (5p) G20100129(5p)
di04mia G091119 p-o (0p) G091203 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091218 p-o (0p) G100129 p-o (5p) G20100129(5p)
dit06ajn G091130 p-o (0p) G091203 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (5p) G20100129(5p)
dit06jsg G091130 p-o (0p) G091203 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (5p) G20100129(5p)
dv06asl G091119 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (6p) G20100129(6p)
dv06mge G091119 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (6p) G20100129(6p)
ei05tbe U091117 p-o (0p) U091203 p-o (0p) U091204 p-o (0p) U091209 p-o (0p) U100125 p-o (0p)
lidman G091117 p-o (0p) G091203 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (5p) G20100129(5p)
mcs08qml U091117 p-o (0p) G091203 p-o (0p) U091204 p-o (0p) U091209 p-o (0p) U100125 p-o (0p)
mikaelo G091117 p-o (0p) G091203 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (9p) G20100129(9p)
petters G091119 p-o (0p) G091203 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (8p) G20100129(8p)
pw U091117 p-o (0p) G091203 p-o (0p) U091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) U100125 p-o (0p)
tomasb G091119 p-o (0p) G091203 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (0p) G20100129(0p)
viali G091119 p-o (0p) G091203 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (8p) G20100129(8p)
zao U100614 p-o (0p) G091203 p-o (0p) G091204 p-o (0p) G091209 p-o (0p) G100129 p-o (0p)
G15/75.00 %18/90.00 %16/80.00 %17/85.00 %16/80.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U5/25.00 %2/10.00 %4/20.00 %3/15.00 %4/20.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt20 st 20 st 20 st 20 st 20 st 15 st (75.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
p-o: P-O Östberg