Programspråk 5p (5DV086)

2015-01-20 - 2015-03-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
aj G150210 thomasj G150306 thomasj G150323 thomasj G20150323
c09mld O150306 thomasj
c10hml O150210 thomasj
c10mjn G150216 thomasj R150309 thomasj R150309 thomasj G20150309
c11vlg G150210 thomasj G150321 thomasj G150323 thomasj G20150323
c12arr G150210 thomasj G150306 thomasj G150323 thomasj G20150323
c12bps G150210 thomasj G150306 thomasj G150323 thomasj G20150323
c12cfd G150210 thomasj G150306 thomasj G150323 thomasj G20150323
c12fso G150226 thomasj
c12jbr G150210 thomasj G150306 thomasj G150324 thomasj G20150324
c12jhn G150210 thomasj G150306 thomasj G150324 thomasj G20150324
c12mbg G150210 thomasj G150306 thomasj G150331 thomasj G20150331
c12mkk G150216 thomasj O150306 thomasj G150903 thomasj
c12mkn G150210 thomasj G150306 thomasj G150324 thomasj G20150324
c12mon G150210 thomasj G150306 thomasj G150324 thomasj G20150324
c12msr G150210 thomasj G150306 thomasj G150323 thomasj G20150323
c12oor G150210 thomasj G150306 thomasj G150323 thomasj G20150323
c12osn G150213 thomasj G150319 thomasj G150323 thomasj G20150323
c12pfg G150210 thomasj G150306 thomasj G150324 thomasj G20150324
c12phn G150210 thomasj G150306 thomasj G150323 thomasj G20150323
c12slm G150213 thomasj G150319 thomasj G150323 thomasj G20150323
c12smi G150210 thomasj G150921 thomasj G150331 thomasj G20150921
c12ton G150216 thomasj G150309 thomasj G150323 thomasj G20150323
c12vbn G150210 thomasj G150306 thomasj G150331 thomasj G20150331
dv12ahn G150220 thomasj G150921 thomasj G150331 thomasj G20150921
dv12can G150210 thomasj G150306 thomasj G150324 thomasj G20150324
dv12clk G150210 thomasj G150604 thomasj G151007 thomasj G20151007
dv12han G150210 thomasj G150319 thomasj G150324 thomasj G20150324
dv12ilr G150226 thomasj
dv12kko G150210 thomasj G150319 thomasj G150324 thomasj G20150324
dv12rrt G150827 thomasj G150827 thomasj G150827 thomasj G20150827
dv13hai O150210 thomasj O150306 thomasj G150323 thomasj
dv13lan G150210 thomasj O150306 thomasj G150324 thomasj
dv13sur O150306 thomasj O150323 thomasj
dv14cks G150210 thomasj
ens11afk G150210 thomasj G150306 thomasj G150331 thomasj G20150331
niklasf G150210 thomasj G150306 thomasj G150323 thomasj G20150323
oi11ahn G150216 thomasj G150306 thomasj G150323 thomasj G20150323
oi11lsm G150216 thomasj G150306 thomasj G150323 thomasj G20150323
oi11mhn G150210 thomasj G150309 thomasj G150323 thomasj G20150323
oi11msd G150210 thomasj G160118 thomasj G150323 thomasj G20160118
oi12fun G150210 thomasj G150327 thomasj G150323 thomasj G20150327
oi12mlw G150210 thomasj G150327 thomasj G150323 thomasj G20150327
oi12pjn G150210 thomasj G150306 thomasj G150331 thomasj G20150331
tfy08fhl O150212 thomasj
tfy09jnn G150210 thomasj G150604 thomasj G151007 thomasj G20151007
tfy11ebn G150212 thomasj G150319 thomasj G150323 thomasj G20150323
tfy12hsm G150210 thomasj O150306 thomasj O150323 thomasj
tfy12jsg G150210 thomasj G150319 thomasj G150323 thomasj G20150323
tm08ngn G150210 thomasj G150306 thomasj G150323 thomasj G20150323
G45/93.75 %38/84.44 %41/93.18 %
O3/6.25 %6/13.33 %2/4.55 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %1/2.22 %1/2.27 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt48 st 45 st 44 st 39 st (88.64 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
pettter: Petter Ericson