Programspråk 5p (5DV086)

2009-11-06 - 2010-01-15
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c07agm G091210 larsk G091210 larsk
c07men G100414 larsk G100419 larsk G100414 larsk G20100419
c07mka G091210 larsk G091210 larsk
c07pbd G091210 larsk G100419 larsk G091210 larsk G20100419
c07pwn G091214 larsk G100113 larsk
c08ahm G091130 larsk G100113 larsk G100113 larsk G20100113
c08aon G091216 larsk G100113 larsk G100419 larsk G20100419
c08awm G091204 larsk G100113 larsk G100208 larsk G20100208
c08ban G091214 larsk G091217 larsk G100113 larsk G20100113
c08fsm G091215 larsk G100419 larsk G100419 larsk G20100419
c08hhn G091216 larsk G100113 larsk G100120 larsk G20100120
c08hss G091214 larsk G091218 larsk G100118 larsk G20100118
c08ktg G091201 larsk G091218 larsk G100113 larsk G20100113
c08llg G100419 larsk G100113 larsk G100113 larsk G20100419
c08mhn G091216 larsk G100113 larsk G100118 larsk G20100118
c08mln G091130 larsk G100113 larsk G100113 larsk G20100113
c08owd G091215 larsk G100202 larsk G100208 larsk G20100208
c08plr G091204 larsk G100113 larsk G100118 larsk G20100118
c08psm G091130 larsk G100113 larsk G100113 larsk G20100113
c08rrg G091130 larsk G100113 larsk G100113 larsk G20100113
c08sln G091130 larsk G100113 larsk G100113 larsk G20100113
c08tbt U091214 larsk G100419 larsk
c08tnn G091214 larsk G100113 larsk G100118 larsk G20100118
dv08ieg G091218 larsk G100113 larsk G100113 larsk G20100113
dv08jhg G091130 larsk G100113 larsk G100113 larsk G20100113
dv08jmh G091130 larsk G091218 larsk G100113 larsk G20100113
dv08llt G091130 larsk
dv08ten G091214 larsk O091217 larsk O100113 larsk
et04mlg G091217 larsk G091210 larsk G091210 larsk G20091217
javid G091214 larsk G100113 larsk G100120 larsk G20100120
sebgrohn G091130 larsk G091217 larsk G100113 larsk G20100113
G30/96.77 %27/96.43 %27/96.43 %
O0/0.00 %1/3.57 %1/3.57 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U1/3.23 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt31 st 28 st 28 st 25 st (89.29 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
larsk: Lars Karlsson
Kursansvarig
edblom: Lennart Edblom