Applikationsprogrammering i Java 5p (5DV085)

2010-11-08 - 2011-01-12
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
bio07nmr G110104 thomasj G110104 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
c05kcu R101221 johane G110131 thomasj R101221 johane R101221 johane R101221 johane G20110131
c07trl R101215 johane G110117 thomasj R101215 johane R101215 johane R101215 johane G20110117
c09dlk G101209 thomasj G110411 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110411
c09flg G101209 thomasj G110119 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
c09knn G101209 thomasj G110102 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
c09lrn G101220 thomasj G110119 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
c09mjn G101209 thomasj G110117 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
c09mpu G101209 thomasj G110117 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
c09phd G101209 thomasj G110117 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
c09pls G101209 thomasj G110117 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
c09rll G101209 thomasj G110119 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
c09snn G101209 thomasj G110412 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110412
c09vjn G101209 thomasj G110102 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
dv07ajn G101209 thomasj G110204 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110204
dv08gny O101203 thomasj O110102 thomasj G101220 thomasj
dv09dbg G101209 thomasj G110117 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
dv09ejn G110117 thomasj G110119 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
dv09len G101209 thomasj G110117 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
dv09pht G101209 thomasj G110117 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
dv09rlm G101209 thomasj G110127 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
dv09rln G110124 thomasj G110124 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
dv09ssm G101220 thomasj G110117 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
dv09vlm G101217 thomasj G110102 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
ens08jog G101209 thomasj G110102 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
ens08kbm G101209 thomasj R130125 johane G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20130125
et04mlg G110117 thomasj G110119 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
id07knh G101209 thomasj G110102 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
id07mla G101209 thomasj G110117 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
jonask G101209 thomasj G110102 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
lockner G101209 thomasj G110102 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
peterh G101209 thomasj G110117 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
tm05ajn G101209 thomasj G110117 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
yhi04oan G101209 thomasj G110117 thomasj G101220 thomasj G110117 thomasj G110201 thomasj G20110201
G31/91.18 %32/94.12 %32/94.12 %31/93.94 %31/93.94 %
O1/2.94 %1/2.94 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R2/5.88 %1/2.94 %2/5.88 %2/6.06 %2/6.06 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt34 st 34 st 34 st 33 st 33 st 33 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson