Artificiellt intelligent beteende 5p (5DV084)

2010-08-30 - 2010-11-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c05eon G100930 mollevik (0p)
c07pwn G101019 mollevik (0p)
c08hss G100928 mollevik (0p) G101108 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(0p)
cse10asi G100930 mollevik (0p) G110415 mollevik (0p) G101122 mollevik (0p) G20110415(0p)
cse10bsi G101015 mollevik (0p) G101118 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p) G20101118(0p)
dit06cln G101021 mollevik (0p) G101112 mollevik (0p)
dv06gkn G100927 mollevik (1p) G101020 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p) G20101116(1p)
dv08ten G100928 mollevik (1p) G101108 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(1p)
id07llg G101122 mollevik (0p) G101122 mollevik (0p) G101112 mollevik (0p) G20101122(0p)
id08alm G100928 mollevik (1p) G101101 mollevik (0p) G101112 mollevik (0p) G20101112(1p)
id08bll G100927 mollevik (0p) G101122 mollevik (0p) G101112 mollevik (0p) G20101122(0p)
id08den G100927 mollevik (1p) G101101 mollevik (0p) G101112 mollevik (0p) G20101112(1p)
id08ehn G100927 mollevik (0p) G101020 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p) G20101116(0p)
id08fnl G100928 mollevik (1p) G101122 mollevik (0p) G101112 mollevik (0p) G20101122(1p)
id08hhn G100928 mollevik (0p) G101020 mollevik (1p) G101112 mollevik (0p) G20101112(1p)
id08jgd G100927 mollevik (0p) G101020 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p) G20101116(0p)
id08jll G101026 mollevik (0p) G101020 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p) G20101116(0p)
id08lrg G100928 mollevik (1p) G101021 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(1p)
id08mmd G100928 mollevik (1p) G101026 mollevik (0p) G110511 mollevik (0p) G20110511(1p)
id08obk G100927 mollevik (1p) G101122 mollevik (0p) G101112 mollevik (0p) G20101122(1p)
id08rhn G100930 mollevik (0p) G101021 mollevik (0p) G101112 mollevik (0p) G20101112(0p)
id08slg G101020 mollevik (0p) G101020 mollevik (1p) G101112 mollevik (0p) G20101112(1p)
id08ssg G100928 mollevik (1p) G101021 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(1p)
javid G101015 mollevik (0p) G101026 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(0p)
kv08ars U100927 mollevik (0p) O101020 mollevik (0p) G101122 mollevik (0p)
kv08ema G110519 mollevik (0p) G101118 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p) G20110519(0p)
kv08jbt G101005 mollevik (0p) G101022 mollevik (0p) G101122 mollevik (0p) G20101122(0p)
kv08jnd G110603 mollevik (0p) G101026 mollevik (0p) G110511 mollevik (0p) G20110603(0p)
kv08jon G110512 mollevik (0p) G101118 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p) G20110512(0p)
kv08mhn U100927 mollevik (0p)
kv08pdn U100927 billing (0p)
kv08shn G110510 mollevik (0p) G101022 mollevik (0p) G101122 mollevik (0p) G20110510(0p)
mcs10aee G101015 mollevik (0p) G101118 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101118(0p)
mcs10akn U101015 mollevik (0p) U101122 mollevik (0p) U101112 mollevik (0p)
mcs10aok G101122 mollevik (0p) U101122 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p)
mcs10asa G100928 mollevik (0p) G101118 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101118(0p)
mcs10ate G101005 mollevik (0p) G101118 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p) G20101118(0p)
mcs10emi G101006 mollevik (1p) G101026 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101115(1p)
mcs10fad U101112 mollevik (0p)
mcs10fda O100927 mollevik (0p) O101020 mollevik (0p)
mcs10kai G110516 mollevik (0p) G110530 mollevik (0p)
mcs10man O100927 mollevik (0p)
mcs10mbn O101007 mollevik (0p)
mcs10naq O100927 mollevik (0p)
mcs10rsn U110530 mollevik (0p) O101020 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p)
mcs10ryk G101005 mollevik (0p) G101118 mollevik (0p) G101115 mollevik (0p) G20101118(0p)
mcs10smn G101117 mollevik (0p) G101118 mollevik (0p) G101116 mollevik (0p) G20101118(0p)
mcs10spa G101122 mollevik (0p) G110415 mollevik (0p) G101122 mollevik (0p) G20110415(0p)
mcs10vmn G110530 mollevik (0p) G110530 mollevik (0p)
G38/80.85 %34/87.18 %39/95.12 %
O4/8.51 %3/7.69 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U5/10.64 %2/5.13 %2/4.88 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt47 st 39 st 41 st 33 st (84.62 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mollevik: Johan Mollevik
Kursansvarig
billing: Erik Billing