Objektorienterad programmeringsmetodik 5p (5DV081)

2009-01-19 - 2009-03-20
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Resultat
c03abm G090214 thomasj
c04mng O090210 mk O090225 thomasj G090212 johane G090224 thomasj G090622 thomasj
c07agm R090127 johane R090127 johane R090127 johane R090127 johane
c07trl R090902 johane R090902 johane R090902 johane R090902 johane G090902 johane R090902 johane G20090902
c08ahm G090212 thomasj G090224 mollevik G090214 thomasj G090224 thomasj G090313 mk G090327 mk G20090327
c08aon G090226 mollevik G090925 johane G090214 thomasj G090226 thomasj G090907 johane G090325 thomasj G20090925
c08awm G090225 thomasj G090313 mk G090213 mk G090227 thomasj G090403 mollevik G090507 thomasj G20090507
c08ban G090212 thomasj G090309 mollevik G090209 johane G090226 johane G090326 mk G090406 mk G20090406
c08fbn G090225 johane
c08hhn G090211 mollevik G090226 thomasj G090214 thomasj G090226 thomasj G090313 mk G090421 mollevik G20090421
c08hss G090226 thomasj G090226 thomasj G090209 johane G090225 johane G090818 johane G090818 johane G20090818
c08jhm G090206 mollevik G090225 thomasj G090214 thomasj G090225 johane G120830 johane G090818 johane G20120830
c08jhn G090213 mk
c08jus U090403 johane G090214 thomasj G090225 mk
c08ktg G090225 mollevik G090225 mollevik G090214 thomasj G090224 thomasj G090309 mk G090330 mollevik G20090330
c08llg G090220 mollevik G090219 mk G090212 johane G090224 thomasj G090319 thomasj G090622 thomasj G20090622
c08mhn G090210 mk G090303 mollevik G090214 thomasj G090226 thomasj G090313 mk G090325 thomasj G20090325
c08mln G090224 mk G090227 thomasj G090214 thomasj G090224 thomasj G090318 mollevik G090330 mollevik G20090330
c08owd G090227 mk G090303 mollevik G090214 thomasj G090227 thomasj G090407 mk G090507 thomasj G20090507
c08plr G090220 mollevik G090227 mk G090213 mk G090227 thomasj G090312 thomasj G090407 mollevik G20090407
c08psm G090213 mk G090225 thomasj G090209 johane G090223 mk G090313 mollevik G090401 mollevik G20090401
c08rrg G090213 mollevik G090227 thomasj G090214 thomasj G090224 thomasj G090305 mollevik G090330 mollevik G20090330
c08sln G090212 thomasj G090227 mk G090209 johane G090223 mk G090313 mollevik G090401 mollevik G20090401
c08tbt G090212 thomasj G090313 mollevik G090213 mk G090226 thomasj G090403 thomasj G090325 thomasj G20090403
c08tnn G090212 thomasj G090227 thomasj G090214 thomasj G090226 thomasj G090312 mk G090421 mollevik G20090421
c08trd G090407 mk G090407 mk G090212 johane G090224 thomasj O090312 thomasj G090622 thomasj
dit04drl G090205 johane R090205 johane O090216 johane R090205 johane
dv07bao G090210 mk G090212 johane G090224 thomasj
dv07jln G090326 mk
dv08drn G090212 thomasj G090225 thomasj G090213 mk G090227 thomasj G090312 thomasj
dv08gny G090622 thomasj G090622 thomasj G090212 johane G090224 thomasj G090622 thomasj G090622 thomasj G20090622
dv08hsn G090220 mollevik G090303 mollevik G090209 johane G090226 johane G090312 thomasj G090402 thomasj G20090402
dv08ieg G090213 mk G090318 mollevik G090214 thomasj G090224 thomasj G090317 mk G090327 mk G20090327
dv08jhg G090212 thomasj G090225 thomasj G090209 johane G090223 mk G090312 thomasj G090326 mk G20090326
dv08jmh G090212 thomasj G090223 mk G090214 thomasj G090225 mk G090312 thomasj G090402 thomasj G20090402
dv08jrn G090214 thomasj G090310 thomasj G090214 thomasj
dv08llt G090212 thomasj G090219 mk G090214 thomasj G090225 mk G090312 thomasj G090402 thomasj G20090402
dv08mon G090220 mollevik G090225 mk O090914 johane
dv08ten G090313 mollevik G090223 mk G090214 thomasj G090223 mk G090416 thomasj G090416 thomasj G20090416
ei05fnn G090211 mk G090407 mollevik G090214 thomasj G090224 thomasj G090407 mollevik G090325 thomasj G20090407
ens08ara G090302 mollevik G090303 thomasj G090214 thomasj G090226 thomasj G090312 thomasj G090407 mollevik G20090407
ens08jrs G090223 mollevik O090218 mollevik G090214 thomasj G090226 thomasj
ens08lhn U090403 johane
id08alm G090211 mk G090223 mk G090214 thomasj G090224 thomasj G090312 mk G090325 thomasj G20090325
id08bll G090213 mk G090227 thomasj G090214 thomasj G090224 thomasj G090326 mk G090402 thomasj G20090402
id08cwa G090313 mollevik G090331 mk G090214 thomasj G090224 thomasj G090402 thomasj O090325 thomasj
id08den G090216 mollevik G090304 mollevik G090214 thomasj G090224 thomasj G090310 mollevik G090326 mk G20090326
id08ehn G090223 mollevik G090225 thomasj G090214 thomasj G090224 thomasj G090326 mk O090325 thomasj
id08fnl G090212 thomasj G090226 thomasj G090209 johane G090224 thomasj G090312 thomasj G090331 mk G20090331
id08hhn G090210 mk G090331 mk G090209 johane G090224 thomasj G090331 mk G090331 mk G20090331
id08jgd G090211 mk G090311 mk G090214 thomasj G090224 thomasj G090312 thomasj G090325 thomasj G20090325
id08jll G090216 mollevik G090304 mk G090214 thomasj G090223 mk G090311 mk G090407 mk G20090407
id08kgn G090212 thomasj G090225 mollevik G090226 thomasj G090312 thomasj G090407 mollevik
id08lrg G090216 mollevik G090309 mk G090214 thomasj G090224 thomasj G090320 mollevik G090326 mk G20090326
id08lwd G090226 thomasj O090218 mollevik G090214 thomasj G090224 thomasj
id08mmd G090212 thomasj G090226 mk G090209 johane G090224 thomasj G090309 mk G090326 thomasj G20090326
id08obk G090224 mollevik G090305 thomasj G090209 johane G090224 thomasj G090316 mollevik G090326 thomasj G20090326
id08rhn G090218 mollevik G090225 thomasj G090214 thomasj G090224 thomasj G090326 mk G090402 thomasj G20090402
id08sbn G090213 mollevik G090227 mk G090214 thomasj G090223 mk G090316 mk G090408 mk G20090408
id08slg G090213 mk G090223 mollevik G090214 thomasj G090223 mk G090323 thomasj G090407 mk G20090407
id08ssg G090213 mk G090309 mollevik G090214 thomasj G090223 mk G090326 mollevik G090408 mk G20090408
javid G090224 mollevik G090227 thomasj G090214 thomasj G090225 mk G090312 thomasj G091113 johane G20091113
mvj G090213 mk G090309 mk G090209 johane G090226 johane G090312 thomasj G090406 mk G20090406
sebgrohn G090216 mollevik G090225 thomasj G090209 johane G090223 mk G090305 mollevik G090326 mk G20090326
steffe G090210 mk G090305 thomasj G090214 thomasj G090225 johane G090312 thomasj G090416 thomasj G20090416
tfy04bmn G090327 mk G090417 mollevik G090214 thomasj G090225 johane G090914 johane
tfy04mgg G090211 mk G090304 mk G090214 thomasj G090223 mk G090330 mk G090416 thomasj G20090416
tfy05jdg G090212 thomasj G090227 mk G090214 thomasj G090224 thomasj G090310 mollevik G090403 mollevik G20090403
tfy05jgn G090211 mk G090224 mk G090214 thomasj G090223 mk G090319 thomasj G090401 mk G20090401
tfy05jnn G090310 thomasj G090227 mk G090214 thomasj G090223 mk G090422 mollevik G090416 thomasj G20090422
tfy05nmg G090211 mk G090225 thomasj G090214 thomasj G090223 mk G090312 thomasj G090401 mk G20090401
tfy06abd G090210 mk G090224 mollevik G090214 thomasj G090226 thomasj G090312 thomasj G090406 mk G20090406
tfy06jng G090210 mollevik G090225 thomasj G090214 thomasj G090226 thomasj G090311 mk G090401 mollevik G20090401
tfy06jsm G090210 mollevik G090220 mollevik G090214 thomasj G090226 thomasj G090313 mollevik G090406 mk G20090406
tfy06ljn G090217 mollevik G090305 mollevik G090214 thomasj G090225 johane G090312 thomasj G090402 mollevik G20090402
tfy06nzl U090403 johane G090225 thomasj G090214 thomasj G090225 johane G090312 thomasj G090416 thomasj
tfy06pbd G090213 mk G090316 mk G090214 thomasj G090226 thomasj G090326 mollevik G090407 mollevik G20090407
tfy06sen G090212 thomasj G090219 mk G090214 thomasj G090226 thomasj G090306 mk G090401 mollevik G20090401
tfy99jnn G090420 thomasj G090226 thomasj G090214 thomasj G090225 johane G090407 mollevik G090906 johane G20090906
tm05ajn G090211 mk G090224 mollevik G090214 thomasj G090224 thomasj G090312 thomasj G090403 mollevik G20090403
yhi04oan G090220 mollevik G090303 thomasj G090214 thomasj G090226 johane G090326 mk G090402 thomasj G20090402
G71/92.21 %67/91.78 %73/96.05 %73/97.33 %67/98.53 %63/92.65 %
O1/1.30 %3/4.11 %1/1.32 %0/0.00 %1/1.47 %3/4.41 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U3/3.90 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R2/2.60 %3/4.11 %2/2.63 %2/2.67 %0/0.00 %2/2.94 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt77 st 73 st 76 st 75 st 68 st 68 st 60 st (88.24 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mk: Marcus Karlsson
mollevik: Johan Mollevik
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson