Grundläggande programmeringsteknik och gränssnitt 5p (5DV075)

2007-11-08 - 2007-12-08
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
dv03pav O071125 johnt O071204 johanw
id07abn G071128 oskarl G071203 johnt G071205 johanw
id07aen G071128 oskarl G071207 johnt G071205 johanw
id07ajn G071128 oskarl G071203 johnt G071205 johanw
id07brn G071204 oskarl G071216 johnt G071217 johanw
id07clm G071128 oskarl G071203 johnt G071205 johanw
id07csn G071125 oskarl G071206 johnt G071205 johanw
id07elm G071125 oskarl G071220 johnt G071205 johanw
id07flm G071128 oskarl G071214 johnt G071205 johanw
id07jmn G071130 oskarl G071217 johnt G071205 johanw
id07knh G071125 oskarl G071207 johnt G071210 johanw
id07ljn O071125 oskarl
id07llg G071130 oskarl G071206 johnt G071207 johanw
id07mla G071128 oskarl G071211 johnt G071206 johanw
id07oan G071217 oskarl G071205 johnt G071217 johanw
id07oqm G071128 oskarl G071213 johnt G071206 johanw
id07pbg G071128 oskarl G071205 johnt G071207 johanw
id07psm O071125 oskarl O071203 johnt G071217 johanw
id07svt G071128 oskarl G071217 johnt G071206 johanw
id07tcn G071128 oskarl G071216 johnt G071217 johanw
G17/85.00 %17/89.47 %18/100.00 %0/0.00 %0/0.00 %
O3/15.00 %2/10.53 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt20 st 19 st 18 st 0 st 0 st 0 st (0.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
johanw: Johan Westerlund
johnt: John Talling
oskarl: Oskar Lindgren
Kursansvarig
marie: Marie Nordström