Datakommunikation och internet 5p (5DV065)

2011-09-06 - 2011-11-08
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
ens02sma G111114 mk (0p) G111101 mk (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
ens05hsn G111003 mk (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
ens05jhz G111003 mk (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
ens10jjn G111003 mk (0p) G111102 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id08cwa O111003 mk (0p) G111101 mk (3p) G111202 mk (0p)
id09apr G110929 thomasj (0p) G111104 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id09jnf G111003 mk (0p) G111102 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id10abk O111003 thomasj (0p) G111202 mk (0p)
id10aod G111018 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id10eer G111015 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id10esm G111018 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id10jen G111003 mk (0p) G121031 mk (0p) G111202 mk (0p) G20121031(0p)
id10jhn G110929 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id10kpn G111016 mk (0p) G111102 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id10lfg G111003 mk (0p) G111101 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id10mbg G111003 mk (0p) G111102 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id10mla G111003 mk (0p) G121031 mk (0p) G111202 mk (0p) G20121031(0p)
id10mmt G111003 mk (0p) G111101 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id10mnn G111015 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id10pbn G110929 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id10rjn G111003 mk (0p) G150925 niklasf (0p) G111202 mk (0p) G20150925(0p)
id10sph G110929 thomasj (0p) G111104 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
id10von G111114 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
oi10esr G111003 mk (0p) G111102 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
oi10lsg G111003 mk (0p) G111102 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
oi10vsm O111003 thomasj (0p) G111202 mk (0p)
tfy09lsn O111003 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p)
tm05ajn G110929 thomasj (0p) G111109 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
tm09avd G110929 thomasj (0p) G111101 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
G25/86.21 %27/100.00 %29/100.00 %
O4/13.79 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt29 st 27 st 29 st 25 st (92.59 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mk: Marcus Karlsson
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
jerry: Jerry Eriksson