Datakommunikation och internet 5p (5DV065)

2010-08-31 - 2010-11-02
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
andrel G101001 tors G101111 tors G20101111
di06bog G101104 tors G101028 tors G20101104
dit04fht G101115 mk G101029 tors G20101115
ens09rak G100930 mk G101029 tors G20101029
et09tvr O100929 mk
id07oqm G101001 tors G101111 tors G20101111
id09abd G101013 tors G101103 tors G20101103
id09bjn G100929 mk
id09bnn G101001 tors G101029 tors G20101029
id09ccg G101103 tors G101104 tors G20101104
id09efn G101111 tors G101028 mk G20101111
id09ehl G101111 tors G101028 mk G20101111
id09ejn G101015 tors G101104 tors G20101104
id09elg O100929 mk
id09ern G101115 mk G101103 tors G20101115
id09hmi G101015 tors G101104 tors G20101104
id09ihk G101111 tors G101028 mk G20101111
id09jjn G100929 mk G101028 mk G20101028
id09jlm G100929 mk G101028 mk G20101028
id09mbm G100929 mk G101028 mk G20101028
id09mfn G101001 tors G101029 tors G20101029
id09nre G100929 mk G101103 tors G20101103
id09pgn G101006 tors G101029 tors G20101029
id09usm G101006 tors G101029 tors G20101029
mattit G101104 tors G101028 tors G20101104
wikner G101103 tors G101104 tors G20101104
G24/92.31 %23/100.00 %
O2/7.69 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt26 st 23 st 23 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mk: Marcus Karlsson
tors: Tor Sterner Johansson
Kursansvarig
jerry: Jerry Eriksson