Datakommunikation och internet 5p (5DV065)

2008-09-02 - 2008-11-03
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c07een G080925 peters (0p) G081027 peters (0p) G20081027(0p)
di04mia G080925 peters (0p) G081027 peters (0p) G20081027(0p)
dit04jjn G081002 peters (0p) G081110 peters (0p) G20081110(0p)
dit06fod G081002 peters (0p)
dv07han G081007 peters (0p) G081028 peters (0p) G20081028(0p)
ei98fsg G081007 peters (0p) G081028 peters (0p) G20081028(0p)
et04mlg G080923 peters (0p) G081119 peters (3p) G20081119(3p)
id07abn G081028 peters (0p) G081104 peters (0p) G20081104(0p)
id07aen G081027 peters (0p) G081123 peters (0p) G20081123(0p)
id07ajn G080926 peters (0p) G081104 peters (0p) G20081104(0p)
id07brn G081027 peters (0p) G081123 peters (0p) G20081123(0p)
id07clm G081028 peters (0p) G081104 peters (0p) G20081104(0p)
id07csn G081017 peters (0p) G081102 peters (0p) G20081102(0p)
id07elm G081027 peters (0p) G081104 peters (0p) G20081104(0p)
id07flm G081002 peters (0p) G081027 peters (0p) G20081027(0p)
id07hst G081002 peters (0p) G081110 peters (0p) G20081110(0p)
id07knh G081027 peters (0p) G081123 peters (0p) G20081123(0p)
id07llg G081002 peters (0p) G081027 peters (0p) G20081027(0p)
id07mla G081027 peters (0p) G081104 peters (0p) G20081104(0p)
id07pbg G080926 peters (0p) G081104 peters (0p) G20081104(0p)
id07svt G081014 peters (0p) G081123 peters (0p) G20081123(0p)
id07tcn G081017 peters (0p) G081102 peters (0p) G20081102(0p)
G22/100.00 %21/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt22 st 21 st 21 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
peters: Peter Sundqvist
Kursansvarig
jonny: Jonny Pettersson