Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare 5p (5DV060)

2008-09-01 - 2008-10-03
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c01hla G080924 billing G081001 billing G080926 billing G081002 lenap G20081002
c05eon G080924 billing G080925 lenap G081002 lenap G081002 lenap G20081002
c05mbm G080911 billing G081006 billing G081006 billing G081002 lenap G20081006
di06srn G080911 billing G080929 lenap G081003 lenap G081002 lenap G20081003
dit04rad G080916 billing G080930 billing G081001 billing G081002 lenap G20081002
dit05aft G080911 billing G080929 lenap G081003 lenap G081002 lenap G20081003
dit05mhl G080924 billing G080925 lenap G081002 lenap G081002 lenap G20081002
dit06aan G080916 billing G080930 billing G081001 billing G081002 lenap G20081002
dit06ahl G080909 billing G080925 lenap G080925 lenap G081002 lenap G20081002
dit06ajn G080924 billing G080929 lenap G080930 lenap G081010 lenap G20081010
dit06ajs G080911 billing G080929 lenap G081003 lenap G081002 lenap G20081003
dit06cln G080924 billing G080925 lenap G081002 lenap G081002 lenap G20081002
dit06djn G080911 billing G081006 billing G081006 billing G081002 lenap G20081006
dit06ejn G080924 billing G080929 lenap G080930 lenap G081002 lenap G20081002
dit06els G080905 billing G080929 lenap G081016 lenap G081002 lenap G20081016
dit06erg G080924 billing G081001 billing G080926 billing G081002 lenap G20081002
dit06fbk G080908 billing G081006 billing G080930 billing G081002 lenap G20081006
dit06fjn G080908 billing G081006 billing G081006 billing G081002 lenap G20081006
dit06jbk G080905 billing G080929 lenap G081016 lenap G081002 lenap G20081016
dit06jnn G080908 billing G081006 billing G080930 billing G081002 lenap G20081006
dit06jsg G080905 billing G080929 lenap G081016 lenap G081002 lenap G20081016
dit06ksg G080911 billing G081006 billing G081006 billing G081002 lenap G20081006
dit06lbd G080908 billing G081006 billing G081006 billing G081002 lenap G20081006
dit06lwn G080924 billing G081001 billing G080926 billing G081002 lenap G20081002
dit06mad G080905 billing G080929 lenap G081016 lenap G081002 lenap G20081016
dit06mln G080908 billing G081006 billing G081006 billing G081002 lenap G20081006
dit06mna G080924 billing G080929 lenap G080930 lenap G081002 lenap G20081002
dit06njn G080924 billing G080929 lenap G080930 lenap G081002 lenap G20081002
dit06omr G080924 billing G080925 lenap G081002 lenap G081002 lenap G20081002
dit06pcn G080909 billing G080925 lenap G080925 lenap G081002 lenap G20081002
dit06sem G080909 billing G080925 lenap G080925 lenap G081002 lenap G20081002
ens06jvm G080911 billing G080929 lenap G081003 lenap G081002 lenap G20081003
kv06eso G080908 billing G081006 billing G080930 billing G081002 lenap G20081006
kv06hdg G080908 billing G081006 billing G080930 billing G081002 lenap G20081006
kv06mod G080905 billing G080926 billing G080925 lenap G081002 lenap G20081002
kv06oan G080916 billing G080930 billing G081001 billing G081002 lenap G20081002
kv06ppe G080905 billing G080925 lenap G080925 lenap G081002 lenap G20081002
kv06thm G080905 billing G080925 lenap G080925 lenap G081002 lenap G20081002
kv06tjn G080916 billing G080930 billing G081001 billing G081002 lenap G20081002
mi98jwf G080911 billing G081006 billing G081006 billing G081002 lenap G20081006
tfy06eon G080909 billing G080925 lenap G080925 lenap G081002 lenap G20081002
victorz G080908 billing G081006 billing G081006 billing G081002 lenap G20081006
G42/100.00 %42/100.00 %42/100.00 %42/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt42 st 42 st 42 st 42 st 42 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
billing: Erik Billing
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist