Människa-dator interaktion, fördjupningskurs 5p (5DV048)

2011-01-18 - 2011-03-25
Användare Lab 1 Resultat
ahmado G110223 lenap G20110223
cse08jmz G110301 lenap G20110301
cse09nai G110225 lenap G20110225
cse10sdn G110218 lenap G20110218
dit06fod G110218 lenap G20110218
hci10bmn G111205 lenap G20111205
hci10fnn G110225 lenap G20110225
hci10khi G110302 lenap G20110302
hci10mai G110225 lenap G20110225
hci10mam G111206 lenap G20111206
hci10nmk G110218 lenap G20110218
hci10ohn G110218 lenap G20110218
hci10yxu G110225 lenap G20110225
hci10zad G110225 lenap G20110225
id07aen G110225 lenap G20110225
id07ajn G110218 lenap G20110218
id07brn G110301 lenap G20110301
id07svt G110228 lenap G20110228
mcs08msr G110225 lenap G20110225
mcs08scm G110301 lenap G20110301
mcs10amq G110225 lenap G20110225
mcs10mdi G110302 lenap G20110302
mcs10pkr G110218 lenap G20110218
mcs10ygy G110301 lenap G20110301
patrikw G110218 lenap G20110218
G25/100.00 %
O0/0.00 %
K0/0.00 %
F0/0.00 %
U0/0.00 %
T0/0.00 %
I0/0.00 %
R0/0.00 %
B0/0.00 %
Totalt25 st 25 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist