Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design 5p (5DV045)

2015-09-01 - 2015-10-30
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
bio11lrm G150915 lenap G151013 lenap G151015 lenap G151025 lenap G20151025
ens11jye G150915 lenap G151006 lenap G151016 lenap G151025 lenap G20151025
ens11llr G150915 lenap G151013 lenap G151012 lenap G151025 lenap G20151025
ens13mlt G150915 lenap G151013 lenap G151015 lenap G151025 lenap G20151025
id12cjn G151006 lenap G151017 lenap G151017 lenap G151025 lenap G20151025
id13alm G150915 lenap G151006 lenap G151012 lenap G151025 lenap G20151025
id13aln G150915 lenap G151005 lenap G151015 lenap G151025 lenap G20151025
id13asm G150915 lenap G151005 lenap G151015 lenap G151025 lenap G20151025
id13cdn G150915 lenap G151005 lenap G151015 lenap G151025 lenap G20151025
id13drz G150915 lenap G151005 lenap G151015 lenap G151025 lenap G20151025
id13dsm G151006 lenap G151017 lenap G151017 lenap G151025 lenap G20151025
id13efn G151005 lenap G151014 lenap G151016 lenap G151025 lenap G20151025
id13efr G150914 lenap G151013 lenap G151016 lenap G151025 lenap G20151025
id13fen G150915 lenap G151006 lenap G151012 lenap G151025 lenap G20151025
id13gcr G150915 lenap G151006 lenap G151016 lenap G151025 lenap G20151025
id13gke G150915 lenap G151006 lenap G151014 lenap G151025 lenap G20151025
id13hng G150915 lenap G151006 lenap G151014 lenap G151025 lenap G20151025
id13inn G150915 lenap G151006 lenap G151016 lenap G151025 lenap G20151025
id13jbm G151005 lenap G151014 lenap G151016 lenap G151025 lenap G20151025
id13jhn G150915 lenap G151006 lenap G151012 lenap G151025 lenap G20151025
id13jlt G150915 lenap G151006 lenap G151014 lenap G151025 lenap G20151025
id13jsg G151005 lenap G151014 lenap G151016 lenap G151025 lenap G20151025
id13kpm G150915 lenap G151006 lenap G151014 lenap G151025 lenap G20151025
id13mbh G150914 lenap G151013 lenap G151016 lenap G151025 lenap G20151025
id13mjn G150914 lenap G151013 lenap G151016 lenap G151025 lenap G20151025
id13nde G150915 lenap G151006 lenap G151014 lenap G151025 lenap G20151025
id13sel G151005 lenap G151014 lenap G151016 lenap G151025 lenap G20151025
id13sen G150914 lenap G151013 lenap G151016 lenap G151025 lenap G20151025
id13son G150915 lenap G151006 lenap G151012 lenap G151025 lenap G20151025
id13tbm G150915 lenap G151006 lenap G151014 lenap G151025 lenap G20151025
id13ten G150915 lenap G151006 lenap G151016 lenap G151025 lenap G20151025
id13vsr G150915 lenap G151006 lenap G151015 lenap G151025 lenap G20151025
ie11mnh G150915 lenap G151013 lenap G151012 lenap G151025 lenap G20151025
ie11vbm G151006 lenap G151017 lenap G151017 lenap G151025 lenap G20151025
oi11amn G150915 lenap G151013 lenap G151012 lenap G151025 lenap G20151025
oi11jlg G151006 lenap G151017 lenap G151017 lenap G151025 lenap G20151025
oi11nid G150915 lenap G151013 lenap G151012 lenap G151025 lenap G20151025
oi12chn G150915 lenap G151013 lenap G151013 lenap G151025 lenap G20151025
oi12clk G150915 lenap G151006 lenap G151014 lenap G151025 lenap G20151025
oi13khd G150915 lenap G151006 lenap G151014 lenap G151025 lenap G20151025
oi13lon G150915 lenap G151013 lenap G151013 lenap G151025 lenap G20151025
oi13tjn G150915 lenap G151013 lenap G151013 lenap G151025 lenap G20151025
oi13vst G150915 lenap G151013 lenap G151013 lenap G151025 lenap G20151025
G43/100.00 %43/100.00 %43/100.00 %43/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt43 st 43 st 43 st 43 st 43 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist