Datastrukturer och algoritmer för ingenjörer 5p (5DV041)

2007-09-03 - 2007-11-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
bio03mbr G071111 oskarl G071118 oskarl G071118 oskarl G20071118
bio04hsl G071028 oskarl G071112 oskarl G071118 oskarl G20071118
bio04jln G071122 oskarl G071118 oskarl G071118 oskarl G20071122
bio04mpn G071004 oskarl G071107 oskarl G071118 oskarl G20071118
c05sln G071028 oskarl G071107 oskarl
c05snn R071106 oskarl R071106 oskarl O071106 oskarl
di04mia G070927 oskarl G071025 oskarl G071106 oskarl G20071106
di04vhd U071101 oskarl G071101 oskarl G071106 oskarl
di06bog G071001 oskarl G071018 oskarl G071122 oskarl G20071122
di06elk G071101 oskarl G071112 oskarl G071118 oskarl G20071118
di06jmn G071028 oskarl G071112 oskarl G071118 oskarl G20071118
di06rbd G071028 oskarl G071101 oskarl G071118 oskarl G20071118
di06srn G071029 oskarl G071029 oskarl G071122 oskarl G20071122
dit05jbd G071106 oskarl G071118 oskarl G071106 oskarl G20071118
dit05lan R071107 oskarl R071107 oskarl G071107 oskarl G20071107
dit05mhl G071028 oskarl G071022 oskarl G071118 oskarl G20071118
dit06cln G071028 oskarl G070926 oskarl
dit06ehn G071029 oskarl G071101 oskarl G071118 oskarl G20071118
dit06fbk G071029 oskarl G071029 oskarl
ei05fnn U070926 oskarl G071118 oskarl
ei05osg G071029 oskarl G071018 oskarl G071118 oskarl G20071118
ens03gza G071001 oskarl G071011 oskarl G071118 oskarl G20071118
ens05jhz O071008 oskarl U071018 oskarl
et04mlg G071101 oskarl G071111 oskarl G071122 oskarl G20071122
et05srg T071106 oskarl
mattit G071001 oskarl G071018 oskarl G071122 oskarl G20071122
tfy03ljn G071004 oskarl
tfy04mam G071028 oskarl G071112 oskarl G091106 johane G20091106
tfy05avm G071004 oskarl G071017 oskarl O080408 johane
tfy05jnn G071028 oskarl G071119 oskarl G090604 johane G20090604
tfy05osm G071028 oskarl G071119 oskarl G090604 johane G20090604
tfy98mfn G071029 oskarl G071029 oskarl G071118 oskarl G20071118
tfy99tnn O071003 oskarl O110923 johane
G26/81.25 %26/83.87 %24/92.31 %
O2/6.25 %1/3.23 %2/7.69 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U2/6.25 %1/3.23 %0/0.00 %
T0/0.00 %1/3.23 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R2/6.25 %2/6.45 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt32 st 31 st 26 st 22 st (84.62 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
oskarl: Oskar Lindgren
Kursansvarig
johane: Johan Eliasson