Programmeringsteknisk översiktskurs 5p (5DV031)

2014-11-03 - 2014-12-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
dv12enn G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
dv13dkn G141211 thomasj G150115 thomasj G141217 victorz G20150115
dv13ecr G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
dv13tes G141124 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
dv13trm G141124 thomasj G141208 thomasj G150107 victorz G20150107
dv13vbh G150108 victorz G141218 thomasj G141217 victorz G20150108
ens12smn G141121 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
ens14cwg G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
ens14mgg K141121 thomasj
ens14nal G141121 thomasj G141215 thomasj G150113 thomasj G20150113
ens14npn G141121 thomasj G141208 thomasj G150108 victorz G20150108
ens14ron G150113 thomasj O141208 thomasj O141208 victorz
hmp14add G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hmp14ajn G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hmp14ann G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hmp14ata G141121 thomasj G141208 thomasj G141217 victorz G20141217
hmp14hbg G150108 victorz G150206 thomasj G150108 victorz G20150206
hmp14hpm G141121 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
hmp14jjn G141201 thomasj G141208 thomasj G150108 victorz G20150108
hmp14jtn G141121 thomasj G150113 thomasj G150113 thomasj G20150113
hmp14ken G141121 thomasj G150114 thomasj G150115 thomasj G20150115
hmp14len G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hmp14ljn G141121 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
hmp14lld G141121 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
hmp14mhn G141121 thomasj G141208 thomasj U150107 victorz
hmp14mjn G141121 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
hmp14mwn G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hmp14ohe G141121 thomasj G141208 thomasj
hmp14ohn G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hmp14onn G141121 thomasj O141208 thomasj O141208 victorz
hmp14psm G141124 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
hmp14tsn G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hmp14ypn G141121 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
hnk14ahs G141121 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
hnk14dgn G141124 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
hnk14djg G141124 thomasj G141219 thomasj G141216 victorz G20141219
hnk14eln G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hnk14esd G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hnk14jen G150108 victorz G141215 thomasj G141216 victorz G20150108
hnk14jks G141121 thomasj G141219 thomasj G150108 victorz G20150108
hnk14jwd G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hnk14kjn G141121 thomasj G150108 victorz G150108 victorz G20150108
hnk14kvn G141121 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
hnk14ljn G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hnk14mel G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hnk14mkm G141124 thomasj G141208 thomasj G150107 victorz G20150107
hnk14mpn G141121 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
hnk14nbt G150305 thomasj G141208 thomasj G150107 victorz G20150305
hnk14nhn G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
hnk14ogm G141124 thomasj G141208 thomasj G150108 victorz G20150108
hnk14sam G141121 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
hnk14tnn G141201 thomasj G141208 thomasj G150107 victorz G20150107
hnk14ttn G141121 thomasj G141208 thomasj G141216 victorz G20141216
yhi05jlm G141121 thomasj G141215 thomasj G141216 victorz G20141216
G53/98.15 %51/96.23 %49/94.23 %
O0/0.00 %2/3.77 %2/3.85 %
K1/1.85 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %1/1.92 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt54 st 53 st 52 st 49 st (94.23 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
victorz: Victor Zamanian-Abasy
Kursansvarig
thomasj: Thomas Johansson