Programmeringsteknisk översiktskurs 5p (5DV031)

2008-02-25 - 2008-03-30
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Resultat
c08ban G080306 kallin G080318 linusj G080328 linusj G080328 linusj G080403 kallin G20080403
ens07pan G080318 kallin G080318 kallin G080403 kallin U080413 kallin
hmp07ann G080313 kallin G080319 kallin G080331 linusj G080405 kallin G080411 linusj G20080411
hmp07cds G080312 linusj G080328 linusj U080416 linusj U080416 linusj
hmp07cnh G080313 linusj G080317 kallin G080328 kallin G080328 kallin U080416 linusj
hmp07dan U080403 linusj
hmp07drs G080313 linusj U080403 linusj U080403 linusj
hmp07ewl G080310 kallin G080313 kallin G080319 kallin G080328 kallin G080407 linusj G20080407
hmp07hen G080313 linusj G080319 linusj G080409 linusj G080408 kallin G080429 kallin G20080429
hmp07jjn G080325 linusj G080325 kallin G080409 linusj G080409 linusj G080409 kallin G20080409
hmp07jlz G080313 linusj G080325 kallin G080828 kallin G080828 kallin G080407 linusj G20080828
hmp07msn G080306 kallin G080312 kallin G080319 kallin G080331 linusj G080413 kallin G20080413
hmp07mvn G080312 kallin G080325 linusj G080328 linusj G080403 kallin G080411 linusj G20080411
hmp07ndn G080413 kallin G080319 linusj G080409 linusj G080409 linusj G080429 kallin G20080429
hmp07pan G080306 linusj G080317 kallin G080320 kallin G080331 linusj G080409 kallin G20080409
hmp07pat U080403 kallin G080325 linusj U080416 linusj U080413 kallin
hmp07vvs G080313 linusj G080825 kallin G080320 kallin G080825 kallin G080409 kallin G20080825
hnk07alt G080312 kallin G080313 kallin G080319 kallin G080403 kallin G080404 kallin G20080404
hnk07don G080312 kallin G080319 kallin G080319 linusj G080328 linusj G080409 kallin G20080409
hnk07eag G080307 kallin G080325 linusj G080328 kallin G080403 linusj G080413 kallin G20080413
hnk07jah G080310 kallin G080328 linusj G080319 kallin G080328 linusj G080409 kallin G20080409
hnk07llm G080306 linusj G080320 linusj G080328 linusj G080331 linusj G080413 kallin G20080413
hnk07mhr G080313 kallin G080402 linusj G080401 kallin G080403 linusj G080414 linusj G20080414
hnk07mlg U080403 linusj
hnk07mon G080312 kallin G080319 kallin G080319 kallin G080404 kallin G080410 kallin G20080410
hnk07mpn G080319 kallin G080402 linusj U080413 kallin G080403 linusj G080414 linusj
hnk07msn G080306 linusj G080318 kallin G080404 linusj G080401 kallin G080413 kallin G20080413
hnk07mvn G080306 linusj U080403 linusj
hnk07nsm G080313 kallin G080313 kallin G080328 linusj G080407 linusj G080404 kallin G20080407
hnk07ovn G080319 linusj G080325 linusj G080403 linusj G080328 linusj G081010 kallin G20081010
hnk07pat G080307 kallin G080328 linusj G080903 kallin G080404 linusj G080413 kallin G20080903
hnk07ttt G080303 linusj G080312 kallin G080320 kallin G080328 kallin G080403 kallin G20080403
hnk07tvd G080312 linusj G080318 kallin G080331 kallin G080404 kallin G080414 linusj G20080414
G30/90.91 %29/93.55 %26/86.67 %26/89.66 %25/96.15 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U3/9.09 %2/6.45 %4/13.33 %3/10.34 %1/3.85 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt33 st 31 st 30 st 29 st 26 st 24 st (92.31 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
linusj: Linus Ländin
Kursansvarig
kallin: Lena Kallin Westin