Resonerande och informationsbehandling 5p (5DV027)

2008-11-06 - 2008-12-05
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Resultat
dv03pav G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081127 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap
dv09psr G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081127 lenap G081204 lenap
ens08eem G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
ens08fbm G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap
ens08jjn G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
ens08jjs G081125 lenap G081203 lenap G081215 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
ens08mss G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap O081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081204 lenap
ens08rsg G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap O081125 lenap G081125 lenap G081204 lenap
ens08twd G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap O081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap
kv08ahn G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08ars G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08cmr G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081204 lenap
kv08dfn G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08ema G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08esk G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08fon G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08jbt G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08jjn G081125 lenap G081125 lenap G081208 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08jnd G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08jon G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08kas G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap
kv08lgn G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08mhn G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08mhs G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08mjn G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08mnn G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08npl G090527 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20090527
kv08pdn G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08shn G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap
kv08svn G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
kv08tad G081219 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081219
kv08tlm G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081125 lenap G081216 lenap G081127 lenap G081204 lenap G20081216
G30/100.00 %32/100.00 %30/100.00 %28/90.32 %29/100.00 %30/100.00 %30/100.00 %29/100.00 %31/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %3/9.68 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt30 st 32 st 30 st 31 st 29 st 30 st 30 st 29 st 31 st 23 st (79.31 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
lenap: Lena Palmquist