Distribuerade system 5p (5DV020)

2012-11-08 - 2013-01-16
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c05mgv G121123 ewnetu G130206 hernandf G130206 hernandf G20130206
c08ahm G121123 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
c08awm R121204 ewnetu G130206 hernandf G130206 hernandf G20130206
c08owd R121126 ewnetu G130206 hernandf G130206 hernandf G20130206
c08sln G121127 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
c09knn G121127 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
c09lrn G121201 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
c09mjn G121123 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
c09mpu G121128 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
c09rll G121128 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
c09snn G121128 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
c09vjn G121128 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
c97rjn G121127 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
cse10bsi R121126 ewnetu O121207 ewnetu
dv09ejn G121128 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
dv09len G121128 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
dv09ssm G121205 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
dv10den G121127 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
dv10mhm G121129 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
dva95blt G121126 ewnetu U130208 hernandf
ens10jfn G121204 ewnetu U130208 hernandf U130208 hernandf
ens12dds G121204 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
ens12gam O121123 ewnetu
ens12nno O121123 ewnetu
ens12nwy O121123 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf
id09bnn G121207 ewnetu G130206 hernandf G130206 hernandf G20130206
jonask G121127 ewnetu G130204 hernandf G130206 hernandf G20130206
lockner G121123 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
mcs10smn R121126 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
mcs11ani G121127 ewnetu O121207 ewnetu
rebecka G121128 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
yhi04jgg G121127 ewnetu G130204 hernandf G130204 hernandf G20130204
G25/78.12 %26/86.67 %26/96.30 %
O3/9.38 %2/6.67 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %2/6.67 %1/3.70 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R4/12.50 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt32 st 30 st 27 st 25 st (92.59 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
espling: Daniel Espling
ewnetu: Ewnetu Bayuh Lakew
Kursansvarig
hernandf: Francisco Hernandez