Distribuerade system 5p (5DV020)

2010-08-31 - 2010-11-02
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c05vwg G100907 espling G101028 larsson G101118 espling G20101118
c06dhg G100913 larsson G101027 larsson G101112 espling G20101112
c06gbm G100920 espling G101027 larsson G101112 espling G20101112
c06ksm G100913 larsson G101027 larsson G101027 larsson G20101027
c06lnn G100922 larsson G101028 larsson G101118 espling G20101118
c06thd G100913 larsson G101027 larsson G101115 espling G20101115
c07jnn G100913 larsson G101027 larsson G101104 larsson G20101104
c07shd G100913 larsson G101027 larsson G101115 espling G20101115
c07trl G100913 larsson G101027 larsson G101104 larsson G20101104
cse10asi G100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
cse10bsi U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
dv06gkn U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
dv07fvk G100913 larsson G101111 espling G101112 espling G20101112
dv07lnn G100913 larsson G101111 espling G101112 espling G20101112
dv07lpn G100907 larsson G101111 espling G101112 espling G20101112
dv07tbm G100922 espling G101122 espling G110202 larsson G20110202
ens10cls G100915 larsson G101210 espling G101220 espling G20101220
ericj G100914 larsson G101122 espling G110202 larsson G20110202
et04mlg G100922 larsson O101027 larsson
hci09sai U100920 espling U101027 larsson U101027 larsson
int06gra G100927 larsson G110511 espling U101027 larsson
mcs08qml G100922 larsson U101027 larsson U101027 larsson
mcs10aee G100922 larsson U101027 larsson U101027 larsson
mcs10ahn U100920 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10ajn U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10akn G100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10amq U100920 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10aok U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10asa G100907 larsson U101027 larsson U101027 larsson
mcs10ate G100923 larsson U101027 larsson U101027 larsson
mcs10emi G100920 larsson U101027 larsson U101027 larsson
mcs10fad U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10fda G100915 espling G101210 espling G101220 espling G20101220
mcs10ibv U100920 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10jrn U100920 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10kai U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10man U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10mbn U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10mdi U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10mni U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10mse U100920 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10naq U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10pkr G100916 larsson U101027 larsson U101027 larsson
mcs10rsn G100922 larsson U101027 larsson U101027 larsson
mcs10ryk G100920 larsson U101027 larsson U101027 larsson
mcs10smn G100916 larsson U101027 larsson U101027 larsson
mcs10spa U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10ukm U100920 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10usd G100922 larsson U101027 larsson U101027 larsson
mcs10vmn U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mcs10ygy U100922 espling U101027 larsson U101027 larsson
mrc09aan U100920 espling U101027 larsson U101027 larsson
mrc09erm U100920 espling U101027 larsson U101027 larsson
mrc09jab U100920 espling U101027 larsson U101027 larsson
mrc09mrd G100913 larsson G110511 espling G110511 espling G20110511
tors G100906 larsson G101027 larsson G101027 larsson G20101027
G32/57.14 %19/33.93 %18/32.73 %
O0/0.00 %1/1.79 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U24/42.86 %36/64.29 %37/67.27 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt56 st 56 st 55 st 18 st (32.73 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
espling: Daniel Espling
Kursansvarig
larsson: Lars Larsson