Bildanalys 5p (5DV015)

2009-01-20 - 2009-04-01
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
c05gvn G090423 niclas G090423 niclas G090622 niclas G100115 colsen G20100115
c05snn O090225 niclas G090329 niclas G090622 niclas G100115 colsen
c99jsk G090427 niclas G090401 niclas G090423 niclas G090424 colsen G20090427
cse08jmz O090225 niclas
daniel G090824 niclas G090423 niclas G090824 niclas
dv01tkn R090312 niclas O090329 niclas
ens07jki O090226 niclas
ens08mar O090611 niclas G090527 niclas O090423 colsen
ens08stl U090611 niclas G090622 niclas U090616 colsen
gabriel O090225 niclas
hma07hkn G090312 niclas O090329 niclas
int07eal G090602 niclas G090615 niclas G090527 niclas O090423 colsen
mcs07mci G090401 niclas G090603 niclas G090603 niclas G090831 colsen G20090831
mcs08qml O090226 niclas O090424 niclas O090423 colsen
mcs08scm O090225 niclas
ror07mud G090827 niclas G090611 niclas O090424 niclas O090423 colsen
te03elg G090424 niclas G090329 niclas G090519 niclas G091009 colsen G20091009
tfy01ape G090423 niclas G090329 niclas G090603 niclas G090604 colsen G20090604
tfy04mam G090504 niclas G090401 niclas G090622 niclas G090618 colsen G20090622
tfy05osm O090226 niclas
tfy05thd G090401 niclas G090428 niclas G090424 niclas G090423 colsen G20090428
tfy98mfn G090401 niclas G090423 niclas G090424 niclas G090423 colsen G20090424
G12/54.55 %12/85.71 %13/86.67 %9/64.29 %
O8/36.36 %2/14.29 %2/13.33 %4/28.57 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U1/4.55 %0/0.00 %0/0.00 %1/7.14 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R1/4.55 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt22 st 14 st 15 st 14 st 8 st (57.14 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
niclas: Niclas Börlin
Kursansvarig
colsen: Christina Igasto