Datakommunikation och datornät 5p (5DV013)

2011-09-06 - 2011-11-08
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c03ers G111003 mk (0p) G111111 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
c07agr G111011 thomasj (0p) G111103 thomasj (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
c07mka G111116 mk (0p) G111102 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
c09flg G111004 thomasj (0p) G120516 thomasj (0p) G111202 mk (0p) G20120516(0p)
c09ics G111003 mk (0p) G111111 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
c09knn G111003 mk (0p) G111101 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
c09lrn G111003 mk (0p) G111103 thomasj (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
c09mjn G110929 thomasj (0p) G111101 mk (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
c09mpu G111004 thomasj (0p) G111103 thomasj (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
c09phd G110929 thomasj (0p) G111103 thomasj (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
c09pls G110929 thomasj (0p) G111103 thomasj (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
c09rll G111115 thomasj (0p) G111116 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
c09snn G111114 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
c09vjn G110929 thomasj (0p) G111116 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
dv08jhg G111003 mk (0p) G111101 mk (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
dv09dbg G111003 mk (0p) G111102 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
dv09ejn G111003 mk (0p) G111101 mk (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
dv09len G110929 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
dv09pht G110929 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
dv09rln G111011 thomasj (0p) G111103 thomasj (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
dv09ssm G111003 mk (0p) G111101 mk (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
ens08kbm G110929 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
javid G111003 mk (0p) G111101 mk (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
jonask G110929 thomasj (0p) G111103 thomasj (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
lockner G111003 mk (0p) G111101 mk (3p) G111202 mk (0p) G20111202(3p)
peterh G110929 thomasj (0p) G111103 thomasj (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
yhi04oan G110929 thomasj (0p) G111109 mk (2p) G111202 mk (0p) G20111202(2p)
G27/100.00 %27/100.00 %27/100.00 %
O0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt27 st 27 st 27 st 27 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
mk: Marcus Karlsson
thomasj: Thomas Johansson
Kursansvarig
jerry: Jerry Eriksson