Parallelldatorsystem 5p (5DV011)

2008-01-21 - 2008-03-25
Användare Lab 1 Lab 2 Resultat
c01tln G080307 mr G080417 mr G20080417
c02ejs G080228 mr G080411 mr G20080411
c02kml G080411 mr G080424 mr G20080424
c02pon G080307 mr R080411 mr G20080411
c03jlm G080303 mr G090127 mr G20090127
c03jsg G080305 mr G080506 mr G20080506
c04hgg G080310 mr G080411 mr G20080411
c04hng O080304 mr O080319 mr
c04jjn G080327 mr G080327 mr G20080327
c04lmn G080228 mr G080318 mr G20080318
c04lnn O080226 mr O080326 mr
c04mjn G080228 mr G080326 mr G20080326
c04mnn G080303 mr G080319 mr G20080319
c04ojn G080303 mr G080318 mr G20080318
c04tjn G080225 mr G080402 mr G20080402
c04tkn G080411 mr G080327 mr G20080411
c04tsn G080225 mr G080401 mr G20080401
c05aan G080303 mr G080421 mr G20080421
c05ekn G080307 mr G080411 mr G20080411
c05jgn G080310 mr G080331 mr G20080331
c05kad G080229 mr G080401 mr G20080401
c05mgv G080327 mr G080411 mr G20080411
c05nbn G080310 mr O080320 mr
davidg G080303 mr G080407 mr G20080407
dv04mln G080221 mr G080318 mr G20080318
dv05lnm G080411 mr G080404 mr G20080411
ens07lon G080228 mr G080318 mr G20080318
joelc G080327 mr G080401 mr G20080401
johnt G080228 mr G080318 mr G20080318
mattiasa G080310 mr G080411 mr G20080411
mollevik G080303 mr G080404 mr G20080404
peters G080228 mr G080327 mr G20080327
thardin G080304 mr G080403 mr G20080403
G31/93.94 %29/87.88 %
O2/6.06 %3/9.09 %
K0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %1/3.03 %
B0/0.00 %0/0.00 %
Totalt33 st 33 st 30 st (90.91 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
Kursansvarig
mr: Mikael Rännar