Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5p (5DV005)

2016-10-31 - 2017-01-15
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
bio11lrm G170120 niklasf G161223 niklasf G170113 niklasf G20170120
c04pnm G161208 niklasf
c10mjn G170112 niklasf G170112 niklasf G170112 niklasf G20170112
c11dhn G161208 niklasf G170130 niklasf G170130 niklasf G20170130
c12end G170112 niklasf G170112 niklasf G170112 niklasf G20170112
c13hbd O161208 niklasf
c13vzs G161125 niklasf G161223 niklasf G170112 niklasf G20170112
c14can G170201 niklasf G170201 niklasf O170130 niklasf
c14fhm G161208 niklasf G170130 niklasf G170130 niklasf G20170130
c14flv G161208 niklasf G170130 niklasf G170130 niklasf G20170130
c14hed G170112 niklasf G170130 niklasf G170130 niklasf G20170130
c14hes G161208 niklasf G170112 niklasf G161223 niklasf G20170112
c14inn G161208 niklasf G170112 niklasf G161223 niklasf G20170112
c14jmt G170112 niklasf G170130 niklasf G170130 niklasf G20170130
c14jsm G161208 niklasf G170112 niklasf G161223 niklasf G20170112
c14jsn G161208 niklasf G161223 niklasf G170113 niklasf G20170113
c14jur G161208 niklasf G161208 niklasf G161223 niklasf G20161223
c14kdd G170201 niklasf G170201 niklasf O170130 niklasf
c14llk G161208 niklasf G161223 niklasf G170113 niklasf G20170113
c14nbm G161208 niklasf G161208 niklasf G161223 niklasf G20161223
c14nnm G170112 niklasf O170130 niklasf O170130 niklasf
c14oln G161208 niklasf G161208 niklasf G161223 niklasf G20161223
c14pan G161125 niklasf G161208 niklasf G161223 niklasf G20161223
c14rdo G161208 niklasf G170112 niklasf G161223 niklasf G20170112
c14tns G161125 niklasf G161208 niklasf G161223 niklasf G20161223
c14vfg G161125 niklasf G161208 niklasf G161223 niklasf G20161223
c15jar G161125 niklasf G161223 niklasf G170112 niklasf G20170112
danielh G161125 niklasf G161208 niklasf G161223 niklasf G20161223
didrik G161208 niklasf G170112 niklasf G161223 niklasf G20170112
dv12rwt G161208 niklasf G161223 niklasf G161223 niklasf G20161223
ens12asa G161125 niklasf G170112 niklasf G161223 niklasf G20170112
et12kls G161125 niklasf G161223 niklasf G170112 niklasf G20170112
hed13nkn G161208 niklasf G161208 niklasf G170112 niklasf G20170112
hed14mba G161208 niklasf G161208 niklasf G170112 niklasf G20170112
id06nfs U161202 niklasf
ie09hhm G161208 niklasf
lennartj G161125 niklasf G170112 niklasf G161223 niklasf G20170112
oi11nnd G161208 niklasf G161223 niklasf G170112 niklasf G20170112
oi12pjn G170112 niklasf G170112 niklasf G170112 niklasf G20170112
oi14jnd G161208 niklasf G170131 niklasf O170130 niklasf
oi14vgm G161125 niklasf G161208 niklasf G161223 niklasf G20161223
olofh G161208 niklasf G170112 niklasf G161223 niklasf G20170112
tfy14hkn G161125 niklasf G161223 niklasf G170112 niklasf G20170112
G41/95.35 %38/97.44 %35/89.74 %
O1/2.33 %1/2.56 %4/10.26 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U1/2.33 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt43 st 39 st 39 st 35 st (89.74 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
niklasf: Niklas Fries
Kursansvarig
spock: Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen