Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5p (5DV005)

2015-11-01 - 2016-01-20
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
anserud G151221 niclas G151209 niclas G160112 niclas G20160112
benj G151221 niclas G151209 niclas G160112 niclas G20160112
c03htn G151202 niclas G151221 niclas G160129 niclas G20160129
c11agn G151202 niclas G160229 niclas G160212 niclas G20160229
c11omn G151202 niclas G160229 niclas G160212 niclas G20160229
c11tsg G151202 niclas G151207 spock G160425 niclas G20160425
c12ton G151202 niclas G151221 niclas G160212 niclas G20160212
c13afd G151202 niclas G151221 niclas G160129 niclas G20160129
c13ang O151124 niclas
c13arm G151202 niclas G160108 niclas G160112 niclas G20160112
c13arn G151202 niclas G151221 niclas G160112 niclas G20160112
c13eld G151202 niclas G151207 spock G160425 niclas G20160425
c13elt O160129 niclas O151209 niclas O160129 niclas
c13enn G151202 niclas G151208 spock G160112 niclas G20160112
c13evk G151202 niclas G151221 niclas G160112 niclas G20160112
c13fmg G151202 niclas G160108 niclas G160112 niclas G20160112
c13gan G151203 niclas G160212 niclas G160129 niclas G20160212
c13hbd O151124 niclas
c13jnn G151202 niclas G151208 spock G160112 niclas G20160112
c13lbm G151202 niclas G151209 niclas G160112 niclas G20160112
c13ljn G151202 niclas G151221 niclas G160112 niclas G20160112
c13mjn G151202 niclas G151221 niclas G160129 niclas G20160129
c13njn G151202 niclas G151221 niclas G160129 niclas G20160129
c13ppn G151202 niclas G160108 niclas G160112 niclas G20160112
c13slk G151202 niclas G151221 niclas G160212 niclas G20160212
c13vfm G151202 niclas G151221 niclas G160112 niclas G20160112
dv13esn G151202 niclas G151221 niclas G160129 niclas G20160129
dva95lsl G160129 niclas G160129 niclas G160112 niclas G20160129
eeemil G151202 niclas G160108 niclas G160129 niclas G20160129
filip G151221 niclas G160212 niclas G160129 niclas G20160212
ie10olg G160129 niclas G160129 niclas G160112 niclas G20160129
ie11asg G151202 niclas G160229 niclas G160425 niclas G20160425
ie11jnn G151202 niclas G160229 niclas G160425 niclas G20160425
lidell G151202 niclas G151209 niclas G160112 niclas G20160112
sanna G151203 niclas G160212 niclas G160129 niclas G20160212
tfy13dbd G151202 niclas G151221 niclas G160212 niclas G20160212
tm09iwn G151202 niclas G160108 niclas G160129 niclas G20160129
tm13jnt G160129 niclas G160129 niclas G160112 niclas G20160129
tm14hsn G160425 spock G161214 spock G161214 spock G20161214
G36/92.31 %36/97.30 %36/97.30 %
O3/7.69 %1/2.70 %1/2.70 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt39 st 37 st 37 st 36 st (97.30 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
niclas: Niclas Börlin
Kursansvarig
spock: Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen