Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5p (5DV005)

2014-11-04 - 2015-01-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Resultat
c11dkn G141214 niclas G150114 niclas G150126 niclas G20150126
c11jhr G141214 niclas G150114 niclas G150126 niclas G20150126
c12arr G141218 niclas G150114 niclas G150119 niclas G20150119
c12bps G141215 niclas G150114 niclas G150126 niclas G20150126
c12cfd G141215 niclas G150114 niclas G150126 niclas G20150126
c12jbr G141217 niclas G141217 niclas G150210 niclas G20150210
c12jhn G141217 niclas G141217 niclas G150120 niclas G20150120
c12mbg G141217 niclas G141217 niclas G150120 niclas G20150120
c12mkn G141217 niclas G141217 niclas G150210 niclas G20150210
c12mon G150114 niclas G150114 niclas G150119 niclas G20150119
c12msr G141217 niclas G141217 niclas G150120 niclas G20150120
c12oor G141214 niclas G141217 niclas G150112 niclas G20150112
c12pfg G141217 niclas G150114 niclas G150120 niclas G20150120
c12phn G141215 niclas G150114 niclas G150126 niclas G20150126
c12pht G141217 niclas G150114 niclas G150120 niclas G20150120
c12smi G141217 niclas G150119 niclas G150112 niclas G20150119
dali G141214 niclas G141217 niclas G150112 niclas G20150112
dv11ann G150119 niclas G150126 niclas G150126 niclas G20150126
dv12ssd G141211 niclas G150114 niclas G150120 niclas G20150120
ens11afk G141218 niclas G150114 niclas G150119 niclas G20150119
jakobl G141217 niclas G150210 niclas G150210 niclas G20150210
mattiasa O141215 niclas
niklasf G141214 niclas G141217 niclas G150112 niclas G20150112
oi10ben G141217 niclas G150114 niclas G150112 niclas G20150114
oi10mkf G141217 niclas G150114 niclas G150112 niclas G20150114
tfy11ebn G141215 niclas G150114 niclas G150126 niclas G20150126
tfy12jsg G141217 niclas G150119 niclas G150112 niclas G20150119
tm08ngn G141215 niclas G150114 niclas G150126 niclas G20150126
G27/96.43 %27/100.00 %27/100.00 %
O1/3.57 %0/0.00 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt28 st 27 st 27 st 27 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
niclas: Niclas Börlin
Kursansvarig
spock: Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen