Teknisk-vetenskapliga beräkningar 5p (5DV005)

2008-01-22 - 2008-03-19
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Resultat
adams G080213 johnt G080229 stefanj G080325 johnt G080403 johnt G20080403
c03jpn O080211 johnt
c03mgn G080212 stefanj
c04abn G080407 stefanj G080407 stefanj G080319 johnt G080407 stefanj G20080407
c04lmn G080318 johnt
c04lnn O080225 johnt
c04mjn G080318 johnt
c05mgv G080214 johnt G080328 stefanj G080409 johnt
c05psl G080214 stefanj G080228 stefanj G080331 johnt G080327 johnt G20080331
c05vbn G080401 stefanj
c06aag G080213 johnt G080228 stefanj G080325 johnt G080331 stefanj G20080331
c06ahm G080212 stefanj G080225 stefanj G080310 johnt G080331 stefanj G20080331
c06ctl G080226 stefanj G080226 stefanj G080310 johnt G080331 johnt G20080331
c06dhg G080213 johnt G080227 stefanj G080311 johnt G080331 stefanj G20080331
c06edg G080225 stefanj G080226 stefanj G080319 johnt G080402 johnt G20080402
c06gbm G080213 johnt G080227 stefanj G080311 johnt G080331 stefanj G20080331
c06jsn G080212 stefanj G080226 stefanj G080319 johnt G080328 johnt G20080328
c06jws G080225 johnt
c06ksm G080212 stefanj G080226 stefanj G080319 johnt G080328 johnt G20080328
c06lnn G080228 johnt G080226 stefanj G080319 johnt G080407 johnt G20080407
c06thd O080206 stefanj O080225 stefanj
c06tmn G080213 johnt G080228 stefanj G080325 johnt G080331 stefanj G20080331
dit05mbg G080401 stefanj G080401 stefanj G080325 johnt G080409 stefanj G20080409
dit05oan G080212 stefanj G080331 stefanj G080402 johnt G080331 stefanj G20080402
dit05svn G080213 johnt G080331 stefanj G080319 johnt G080328 johnt G20080331
dv04nhg G080212 stefanj G080328 stefanj G080325 johnt G080328 johnt G20080328
dv06asl G080228 johnt G080226 stefanj G080319 johnt G080407 johnt G20080407
dv06rem G080225 johnt
ens07jki O080225 stefanj O080310 johnt
kem06evg G080208 stefanj G080225 stefanj G080313 johnt G080310 johnt G20080313
mikaelo G080213 johnt G080225 stefanj G080325 johnt G080331 stefanj G20080331
pettter G080219 johnt G080326 stefanj G080326 johnt G080331 stefanj G20080331
tm06kgn G080208 stefanj G080225 stefanj G080313 johnt G080310 johnt G20080313
tm06lwn G080213 johnt G080225 stefanj G080313 johnt G080313 johnt G20080313
tm06npn G080213 johnt G080225 stefanj G080313 johnt G080313 johnt G20080313
tors G080213 johnt G080229 stefanj G080325 johnt G080403 johnt G20080403
G29/90.62 %27/93.10 %28/96.55 %25/100.00 %
O3/9.38 %2/6.90 %1/3.45 %0/0.00 %
K0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt32 st 29 st 29 st 25 st 25 st (100.00 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
johnt: John Talling
stefanj: Stefan Johansson
Kursansvarig
pedher: Pedher Johansson