Matrisberäkningar och tillämpningar 5p (5DA002)

2016-09-01 - 2017-01-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Resultat
bio13chg G160923 andrii G161020 niclas G161014 andrii G161011 niclas G161017 andrii G161122 niclas G161027 andrii G161026 niclas G161219 spock G20161219
c13gan G160923 andrii G161031 niclas G161014 andrii G161027 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161122 andrii G161026 niclas G161201 spock G20161201
cse16aso G161027 andrii G161122 niclas G161014 andrii G161122 niclas G161122 andrii G161027 niclas G161027 andrii G161122 niclas G170104 spock G20170104
dali G160923 andrii O160921 niclas
ens11sbm G160923 andrii G161020 niclas G161101 andrii G161031 niclas G161017 andrii G161031 niclas G161027 andrii G161026 niclas G161114 spock G20161114
ens16knc G160923 andrii G161122 niclas G161014 andrii G161122 niclas G161122 andrii G161122 niclas G161027 andrii G161122 niclas G170104 spock G20170104
niklasf G161027 andrii G161026 niclas G161014 andrii G161122 niclas G161122 andrii G161027 niclas G161026 andrii G161026 niclas G161114 spock G20161122
oi09tod O160923 andrii O160921 niclas G161014 andrii O161027 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161122 andrii G161026 niclas O161115 spock
oi10ahm G160923 andrii G161122 niclas G161014 andrii O161011 niclas G161017 andrii O161019 niclas K161027 andrii O161027 niclas
oi12fun G160923 andrii G161020 niclas G161014 andrii G161027 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161027 andrii G161026 niclas G161115 spock G20161115
oi12klm G160923 andrii G161213 niclas G161014 andrii G161011 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161027 andrii G161026 niclas G170104 spock G20170104
oi12mlw G160923 andrii G161020 niclas G161014 andrii G161027 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161122 andrii G161026 niclas G161118 spock G20161122
oi12mmd G160923 andrii O160921 niclas F161011 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161122 andrii G161031 niclas G161118 spock
oi12mnd G160923 andrii G161122 niclas G161014 andrii G161122 niclas G161122 andrii G161122 niclas G161027 andrii G161026 niclas G170104 spock G20170104
oi13jfn G160923 andrii G161020 niclas G161014 andrii G161010 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161027 andrii G161026 niclas G161118 spock G20161118
oi13vlm G161122 andrii G161122 niclas G161122 andrii G170307 niclas G161122 andrii G161122 niclas G161122 andrii G161122 niclas G170328 spock G20170328
oi13vwg G160923 andrii G161020 niclas G161014 andrii G161010 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161027 andrii G161026 niclas G161118 spock G20161118
sanna G161027 andrii G161031 niclas G161014 andrii G161027 niclas G161017 andrii G161027 niclas G161122 andrii G161026 niclas G161201 spock G20161201
tfy09dnn K160923 andrii O160921 niclas
tfy12asm I161127 bokg O160921 niclas G161014 andrii O161011 niclas G161017 andrii G161201 niclas I161127 bokg G161201 niclas O161115 spock
tfy12nnn G160923 andrii G161020 niclas G161014 andrii G161011 niclas G161017 andrii G161027 niclas G161026 andrii G161026 niclas G161201 spock G20161201
tfy13dbd G161027 andrii G161020 niclas G161014 andrii G161027 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161122 andrii G161026 niclas G161201 spock G20161201
tfy13ess G161027 andrii G161026 niclas G161014 andrii G161011 niclas G161027 andrii G161019 niclas G161026 andrii G161026 niclas G161116 spock G20161116
tfy13ini G161027 andrii G161011 niclas G161014 andrii G161010 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161026 andrii G161026 niclas G161114 spock G20161114
tfy13jen G160923 andrii G161122 niclas G161122 andrii G161122 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161027 andrii G161122 niclas G161219 spock G20161219
tfy13jlg G161027 andrii G161020 niclas G161014 andrii G161010 niclas G161017 andrii G161027 niclas G161026 andrii G161026 niclas G161201 spock G20161201
tfy13jvn G160923 andrii G161020 niclas G161014 andrii G161011 niclas G161122 andrii G161019 niclas G161027 andrii G161026 niclas G170104 spock G20170104
tfy13lbu O161027 andrii U161026 niclas
tfy13non G161012 andrii G161020 niclas G161101 andrii G161027 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161026 andrii G161026 niclas G161114 spock G20161114
tfy13pnn G160923 andrii G161020 niclas G161014 andrii G161026 niclas G161017 andrii G161027 niclas G161026 andrii G161026 niclas G161219 spock G20161219
tfy13sbn G160923 andrii G161020 niclas G161101 andrii G161027 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161026 andrii G161026 niclas G161219 spock G20161219
tfy13sun G160923 andrii O160921 niclas G161014 andrii G161011 niclas G161017 andrii G161019 niclas
tfy14fst G160923 andrii G161026 niclas G161014 andrii G161010 niclas G161017 andrii G161019 niclas G161122 andrii G161031 niclas G161121 spock G20161122
G29/87.88 %26/78.79 %29/100.00 %26/86.67 %30/100.00 %29/96.67 %27/93.10 %28/96.55 %26/92.86 %
O2/6.06 %6/18.18 %0/0.00 %3/10.00 %0/0.00 %1/3.33 %0/0.00 %1/3.45 %2/7.14 %
K1/3.03 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/3.45 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/3.33 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %1/3.03 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I1/3.03 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/3.45 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt33 st 33 st 29 st 30 st 30 st 30 st 29 st 29 st 28 st 25 st (89.29 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
andrii: Andrii Dmytryshyn
niclas: Niclas Börlin
spock: Carl Christian Kjelgaard Mikkelsen
Kursansvarig
bokg: Bo Kågström