Matrisberäkningar och tillämpningar 5p (5DA002)

2013-09-02 - 2013-12-31
Användare Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Lab 10 Resultat
c09pls G130917 andrii G131010 niclas G131009 andrii G131015 niclas G131017 andrii G131119 niclas G131104 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131119
c10lna G130917 andrii G130918 niclas G131002 andrii G131015 niclas G131015 andrii G131028 niclas G131024 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
c10njn K130917 andrii G130918 niclas O131002 andrii O130925 niclas
cse10bmi G130917 andrii G131010 niclas G131028 niclas G131028 niclas G131028 niclas G131028 niclas G131028 niclas G131028 niclas G131028 niclas G131028 niclas G20131028
cse13aga G130917 andrii G130918 niclas G131002 andrii G130925 niclas G131015 andrii G131015 niclas G131028 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
cse13hfj O130917 andrii O130918 niclas
dv05ias F141106 niclas F141106 niclas
dv10mhm G131028 andrii G131105 niclas G131009 andrii G131106 niclas G131015 andrii G131015 niclas G131028 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131106
ens09jwr G130917 andrii G130918 niclas G131118 andrii G131010 niclas G131118 andrii G131015 niclas G131022 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131118
ens12ron G130924 niclas G131129 niclas G140103 andrii G140108 niclas G131104 andrii G140107 niclas G131022 andrii G131129 niclas G131129 chencs G131129 niclas G20140108
ens13jmo G130917 andrii G131028 niclas G131002 andrii G131010 niclas G131017 andrii G131015 niclas G131024 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
fotios G130917 andrii G130918 niclas G131009 andrii G131028 niclas G131010 andrii G131015 niclas G131023 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
kv08mhs G131004 andrii O131015 niclas G131009 andrii O131010 niclas G131015 andrii O131015 niclas
linush G130917 andrii G130918 niclas G131009 andrii G130925 niclas G131015 andrii G131015 niclas G131022 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
mcs11hdb K130917 andrii O130918 niclas
mrc09aee G130917 andrii G130918 niclas G131113 andrii G150108 niclas G131017 andrii G131119 niclas G131104 andrii G131028 niclas G150420 andrii G140107 niclas G20150420
mrc12sbi G130917 andrii G130918 niclas G150108 andrii G150109 niclas G131017 andrii G150112 niclas G150109 andrii G150108 niclas G150109 andrii G150109 andrii G20150112
niclas I130917 bokg
oi10oli G131001 andrii G130918 niclas G131015 andrii G131105 niclas G131010 andrii G131028 niclas G131022 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
oi10sbn G131001 andrii G130919 niclas G131015 andrii O131106 niclas G131015 andrii O131015 niclas G131022 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas
oi10sjn G130924 niclas G140910 niclas G131009 andrii G140924 niclas G140924 andrii G140925 niclas G131022 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20140925
rebecka G130917 andrii G131010 niclas G131002 andrii G130925 niclas G131015 andrii G131015 niclas G131028 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
tfy09dnn G130917 andrii O130918 niclas
tfy09jhz G130917 andrii G131010 niclas G131009 andrii G131028 niclas G131010 andrii G131028 niclas G131029 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
tfy09jmn G131025 andrii G131028 niclas G131010 andrii G131010 niclas G131015 andrii G131028 niclas G131022 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
tfy09lvn G131001 andrii G130924 niclas G131002 andrii G131010 niclas G131023 andrii G131028 niclas G131023 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
tfy09plg G130917 andrii G130918 niclas G131009 andrii G131010 niclas G131010 andrii G131028 niclas G131023 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
tfy09sag G130917 andrii G130918 niclas G131009 andrii G131010 niclas G131015 andrii G131028 niclas G131023 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
tfy10esg G130917 andrii G130918 niclas G131002 andrii G130926 niclas G131015 andrii G131015 niclas G131023 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
tfy10hst G130917 andrii G130918 niclas G131009 andrii G140122 niclas G131010 andrii G131015 niclas G131022 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20140122
tfy10jbn G131111 andrii G130918 niclas G131002 andrii G141029 niclas G131015 andrii G141106 niclas G131029 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20141106
tfy10jpa G130917 andrii G130924 niclas G131009 andrii G131010 niclas G131015 andrii G131015 niclas G131023 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
tfy10jvr G130917 andrii G130918 niclas G131002 andrii G140122 niclas G131015 andrii G131028 niclas G131023 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20140122
tfy10lln G131001 andrii G130918 niclas G131002 andrii G131010 niclas G131015 andrii G131015 niclas G131023 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
tfy10mps G131001 andrii G130918 niclas G131009 andrii G131010 niclas G131015 andrii G131015 niclas G131023 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
tfy10sak G131001 andrii G130918 niclas G131002 andrii G130925 niclas G131015 andrii G131015 niclas G131023 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131105
tfy10tjn G130917 andrii G130918 niclas G131002 andrii G131028 niclas G131017 andrii G131028 niclas G131022 andrii G131028 niclas G131101 chencs G131105 niclas G20131105
tfy10tln G130920 niclas G131106 niclas G131119 andrii G131015 niclas G131017 andrii G131119 niclas G131119 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131119
tfy10tsn G130918 niclas G140331 niclas G131119 andrii G131010 niclas G131015 andrii G131015 niclas G131022 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20140331
tfy10vjn G131001 andrii G131010 niclas G131009 andrii G131010 niclas G131015 andrii G131028 niclas G131022 andrii G131028 niclas G131106 chencs G131106 niclas G20131106
tm06ckn G131204 andrii G130924 niclas G131009 andrii G131119 niclas G131010 andrii G131128 niclas G131204 andrii G131028 niclas G131031 chencs G131105 niclas G20131204
G36/92.31 %35/87.50 %35/94.59 %33/91.67 %35/100.00 %33/91.67 %34/100.00 %34/100.00 %34/100.00 %34/100.00 %
O1/2.56 %4/10.00 %1/2.70 %3/8.33 %0/0.00 %2/5.56 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
K2/5.13 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
F0/0.00 %1/2.50 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %1/2.78 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
U0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
T0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
I0/0.00 %0/0.00 %1/2.70 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
R0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
B0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %0/0.00 %
Totalt39 st 40 st 37 st 36 st 35 st 36 st 34 st 34 st 34 st 34 st 33 st (97.06 %)
Teckenförklaring Labrättare
G: Godkänt
O: Ofullständig
K: Kommentar
F: Felaktiga/saknade/okända filer eller rättigheter
U: Underkänt
T: Tidigare versioner ej inlämnade
I: Inlämnad
R: Tillgodoräknad
B: Bortvald
andrii: Andrii Dmytryshyn
chencs: Christian Engström
niclas: Niclas Börlin
Kursansvarig
bokg: Bo Kågström